aspell-user
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Aspell-user] Ban tin phap luat so 52


From: Luat Gia Pham
Subject: [Aspell-user] Ban tin phap luat so 52
Date: Sun, 21 Dec 2003 10:49:00 +0700

CÔNG TY LUẬT GIA PHẠM
http://www.giapham.com
Nha tu van chuyen nghiep trong Thanh lap doanh nghiep va so huu cong nghiep
Kính gửi Friend!

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bản tin pháp luật số 52

tuần từ 21/12/2003 đến 27/12/2003.

Cảm ơn quý khách đã cổ vũ động viên cho Ban biên tập bản tin Luật hàng tuần trong suốt hai năm qua, Nhân dịp Giáng sinh và Năm mới 2004, Thay mặt ban biên tập và công ty Luật Gia Phạm, xin gửi tới Quý khách lời chúc Hạnh phúc và Thành công trong năm mới!
Longpt

 
Ngày 05/12/2003 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 199/2003/QĐ-BTC Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.
 Ngày 05/12/2003, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 199/2003/QĐ-BTC ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp. Theo đó, Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng (DATC) thuộc Bộ Tài chính có nhiệm vụ mua các khoản nợ và tài sản tồn đọng của DN (bao gồm cả tài sản và quyền sử dụng đất) bằng các hình thức thoả thuận trực tiếp, đấu giá hoặc theo chỉ định... DATC là DN nhà nước, có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Ngoài nhiệm vụ nói trên, công ty còn tiếp nhận để xử lý các khoản nợ và tài sản được loại trừ không tính vào giá trị DN khi sắp xếp, chuyển đổi DN nhà nước; tư vấn, môi giới xử lý nợ và tài sản tồn đọng. Bên cạnh đó, DATC còn đ ợc sử dụng các khoản nợ, tài sản đã mua để đầu tư chứng khoán, góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, hợp tác kinh doanh. Công ty cũng được phát hành trái phiếu mua nợ để mua khoản nợ lớn có tài sản bảo đảm.
 
Ngày 12/12/2003 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121 Tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
 Ngày 12/12/2003, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2003/TT-BTC, hướng dẫn Quyết định số 146/2003/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo hướng dẫn của Thông tư này, tổ chức, cá nhân nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ nắm giữ trái phiếu đang lưu hành của một tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tuy nhiên, không được nắm giữ quá 30% tổng số cổ phiếu niêm yết của một tổ chức phát hành. Nếu mức nắm giữ vượt tỷ lệ 30%, cá nhân, tổ chức nước ngoài không được tiếp tục mua cổ phiếu nữa, mà phải thực hiện bán cổ phiếu cho đến khi tỷ lệ nắm giữ đạt mức 30%... Về tỷ lệ góp vốn của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài trong công ty chứng khoán liên doan h hoặc công ty quản lý quỹ liên doanh, mức tối đa là 49% vốn điều lệ... Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
Ngày 15/12/2003 Bộ Thương Mại đã ban hành Quyết định số 1751/2003/QD-BTM Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu
 Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu - Theo Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, kể từ ngày 01/01/2004, xăng dầu tạm nhập tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá 90 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục nhập khẩu. Xăng dầu tái xuất phải được thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi theo đúng các phương thức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khi làm hồ sơ hải quan, doanh nghiệp phải nộp bản sao các giấy tờ sau: Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Hợp đồng mua hàng; Hợp đồng bán hàng...
 
Ngày 26/11/2003 Quốc hội đã ban hành Luật số 11/2003/QH11 Luật tổ chức HĐND và UBND mới
 Luật tổ chức HĐND và UBND - Ngày 26/11/2003, Quốc hội đã ban hành Luật tổ chức HĐND và UBND, số 11/2003/QH11. Những điểm mới cơ bản của Luật tổ chức HĐND và UBND: - Hoạt động giám sát của HĐND được tiến hành một cách thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định... - Trong khi thi hành nhiệm vụ, các ban của HĐND có quyền yêu cầu UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội ở địa phương cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động giám sát. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của các ban của HĐND... - HĐND và UBND thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp và quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai tại địa phương theo quy định của pháp luật…
 
Ngày 26/11/2003 Quốc hội đã ban hành Luật số 12/2003/QH11 Luật bầu cử đại biểu HĐND vừa được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2003
 Theo Luật bầu cử đại biểu HĐND số 12/2003/QH11, được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2003: - HĐND xã, thị trấn miền xuôi có từ 4000 người trở xuống được bầu 25 đại biểu (quy định cũ là 3000 người và bầu 19), có trên 4000 người thì cứ thêm 2000 người được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu... - HĐND huyện miền xuôi và quận có từ 80.000 người trở xuống được bầu 30 đại biểu (trước đây là bầu 25), có trên 80.000 người thì cứ thêm 10.000 được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu... - HĐND tỉnh miền xuôi và thành phố trực thuộc trung ương có từ 01 triệu người trở xuống được bầu 50 đại biểu (trước đây bầu 45), có trên 01 triệu người thì cứ thêm 50.000 người được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu... - Mỗi đơn vị bầu cử chia thành nhiều khu vực bỏ phiếu. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4000 cử tri (quy định trước đây: 300 đến 2000)…
 
Ngày 26/11/2003 Quốc hội đã ban hành Luật số 17/2003/QH11 Quốc hội đã ban hành Luật Thủy sản, số 17/2003/QH11
 Ngày 26/11/2003, Quốc hội đã ban hành Luật Thủy sản, số 17/2003/QH11. Luật Thủy sản có hiệu lực thi hành từ 01/07/2004. Theo đó, những hành vi bị cấm trong hoạt động thủy sản bao gồm: Khai thác, huỷ hoại trái phép các rạn đá ngầm, rạn san hô, các bãi thực vật ngầm, rừng ngập mặn và hệ sinh cảnh khác; phá huỷ, cản trở trái phép đường di chuyển tự nhiên của các loài thuỷ sản ở sông, hồ, đầm, phá, eo, vịnh; Lấn, chiếm, xâm hại các khu bảo tồn vùng nước nội địa, khu bảo tồn biển đã được quy hoạch và công bố; vi phạm các quy định trong quy chế quản lý khu bảo tồn... Khai thác thủy sản phải bảo đảm không làm cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản; phải tuân theo quy định về mùa vụ, thời hạn, vùng, chủng loại và kích cỡ thuỷ sản được khai thác, sản lượng cho phép khai thác hàng năm; sử dụng các loại ngư cụ, phương tiện khai thác thuỷ sản có kích cỡ phù hợp với các loài thuỷ sản được phép khai t hác... Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản được cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản phải có các điều kiện sau đây: Có đăng ký kinh doanh khai thác thuỷ sản; Có tàu cá đã đăng ký, đăng kiểm; Có ngư cụ, phương tiện khai thác phù hợp; Thuyền trưởng, máy trưởng trên tàu cá phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo quy định của pháp luật...
 
Ngày 26/11/2003 Quốc hội đã ban hành LuËt số 13/2003/QH11 Luật Đất đai mới có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.
 Luật Ngày 26/11/2003, Quốc hội đã ban hành Luật Đất đai, số 13/2003/QH11. Luật mới gồm 07 chương, 146 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004. Luật Đất đai mới ban hành dành riêng một khoản quy định dự án tái định cư phải được lập trước khi thu hồi đất, khu tái định cư phải có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi cũ. Liên quan đến bồi thường khi thu hồi đất, có quy định thêm nguyên tắc: trường hợp không có khu tái định cư thì người bị thu hồi đất được bồi thường bằng tiền và được ưu tiên mua hoặc thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước (đối với khu đô thị), hay bồi thường bằng đất ở (với khu vực nông thôn)... Đối với đất dùng cho lợi ích riêng của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân như đất dùng cho sản xuất, dịch vụ, làm nhà ở... sẽ được xem là hàng hóa đặc biệt được chuyển nhượng sử dụng đất. Ngoài giá đất do Nhà nước quy định, giá đất còn được xác định qua đấu giá hoặc đấu t hầu công trình, trong đó, quyền sử dụng đất, giá đất do các bên tự thỏa thuận; giá đất do các doanh nghiệp được Nhà nước cho phép hoạt động dịch vụ về giá tư vấn theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân... Để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, Luật Đất đai quy định sẽ giảm hoặc bỏ một số điều kiện bắt buộc khi thực hiện các quyền này đồng thời quy định cụ thể trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước để đảm bảo các quyền của người sử dụng đất…
 
Ngày 26/11/2003 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 23/2003/QH11 Chính sách về nhà đất của Nhà nước ta qua Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội.
 Ngày 26/11/2003, Quốc hội ra Nghị quyết số 23/2003/QH11, về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/07/1991. Theo đó, Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất. Những trường hợp chủ sở hữu có nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất, nay thực sự có khó khăn về nhà ở thì Nhà nước có chính sách tạo điều kiện ể họ cải thiện chỗ ở. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2004.
Để nhận bản tin hàng tuần, bạn gửi email cho address@hidden voi subject Bantin
Để thôi không nhận bản tin, bạn gửi email choaddress@hidden
Để biết thêm thông tin về thành lập doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ, mời bạn tham gia diễn đàn tại http://www.luatgiapham.com

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]