bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VIRUS IN YOUR MAIL TO address@hidden


From: wirusy
Subject: VIRUS IN YOUR MAIL TO address@hidden
Date: 8 Jul 2003 07:14:43 -0000

Witamy

Nasza firma obsluguje konto pocztowe adresata Twojego maila. Na zyczenie
naszego klienta sprawdzamy wysylane do niego maile pod katem obecnosci
wirusow.

Nasz program antywirusowy znalazl w wirusa w liscie wyslanym z Twojego adresu
na adres: "address@hidden".

List ten nie zostanie dostarczony. Prosimy o sprawdzenie swojego systemu
programem antywirusowym.

Ponizej znajduja sie naglowki listu, w ktorym znaleziono wirusa.

-------------------------------------------------------------------------------

Our virus checker found a virus in an e-mail sent from your address to
"address@hidden".

Delivery of the e-mail will not proceed!  Please check your system for
viruses.

Below are included the headers of the message virus was found in.

----------------------------------------------------------------------
Received: (qmail 26180 invoked from network); 8 Jul 2003 07:14:38 -0000
Received: from unknown (HELO WEBSOFT?BN) (62.233.162.146)
  by dmz17.dmz.exprozone with SMTP; 8 Jul 2003 07:14:38 -0000
From: <address@hidden>
To: <address@hidden>
Subject: Re: Movie
Date: Tue, 8 Jul 2003 9:14:06 +0200
Importance: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MSMail-Priority: Normal
X-Priority: 3 (Normal)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
        boundary="CSmtpMsgPart123X456_000_0021EE5B"
X-AntiVirus: scanned for viruses by EAV v0.1
----------------------------------------------------------------------

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]