emacs-diffs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Emacs-diffs] Changes to emacs/etc/TUTORIAL.cs


From: Thien-Thi Nguyen
Subject: [Emacs-diffs] Changes to emacs/etc/TUTORIAL.cs
Date: Sun, 05 Feb 2006 23:44:49 +0000

Index: emacs/etc/TUTORIAL.cs
diff -u emacs/etc/TUTORIAL.cs:1.14 emacs/etc/TUTORIAL.cs:1.15
--- emacs/etc/TUTORIAL.cs:1.14 Wed Aug 24 11:32:06 2005
+++ emacs/etc/TUTORIAL.cs    Sun Feb 5 23:44:47 2006
@@ -1023,7 +1023,7 @@
 je ¹íøena se svolením distribuovat kopie za jistých podmínek:
 
 Copyright (C) 1985, 1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004,
-  2005 Free Software Foundation, Inc.
+  2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
 
  Ka¾dému je zaruèeno právo vytváøet a distribuovat pøesné kopie tohoto
  dokumentu tak, jak jej obdr¾el, na jakémkoliv médiu, s tím, ¾e bude
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]