guile-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

����ע�ᡢ���������������ʾ֡����ܽ�վ������ҵ��һ����������


From: Today Network
Subject: עᡢʾ֡ܽվҵһ
Date: 2 Mar 2002 11:56:47 -0000

×𾴵Ŀͻ§£¬ÄúºÃ£¡ 
ʱ´´ÍøÂçÍƳöÐéÄâÖ÷»ú¡¢ÉÁËÙÓʾ֡¢ÓòÃû×¢²á¡¢ÖÇÄܽ¨Õ¾¡¢´úÀíÒµÎñÒ»ÌõÁú·þÎñ£¡ÎÒÃÇÌṩµÄÐéÄâÖ÷»úרҵ¡¢¿ìËÙ¡¢¿É¿¿£¬Ë«Ö¤ÈÏ¿É£¬¾ø¶Ô¿É¿¿£¬ÊʺϸüרҵµÄÄ㣡
 
×âÓÿռ䣬¿É»ñËÍÆóÒµÉÁËÙµç×ÓÓʾ֣¡ 
200M¿Õ¼ä=300Ôª/Ä꣬»ù±¾100MÍøÕ¾¿Õ¼ä+100MÓʼþ¿Õ¼ä £¡ 
450M¿Õ¼ä=600Ôª/Ä꣬ÔöÇ¿ÐÍ150MÍøÕ¾¿Õ¼ä+300MÓʼþ¿Õ¼ä £¡ 
1050M¿Õ¼ä=1300Ôª/Ä꣬ÉÌÎñÐÍ250MÍøÕ¾¿Õ¼ä+800MÓʼþ¿Õ¼ä £¡ 
3500M¿Õ¼ä=3000Ôª/Ä꣬רÓûú2000MÍøÕ¾¿Õ¼ä+1500MÓʼþ¿Õ¼ä £¡ 

ÐéÄâÖ÷»ú£¬¿ÉÃâ·ÑÊÔÓã¬ÂúÒâºóÔÙ½»·Ñ£¡ÎÒÃÇ»¹±£Ö¤ÊÔÓõĿռäÓëʹÓõĿռä¾ø¶ÔÊÇͬһƷÖÊ£¡£¨ÊÔÓ÷½·¨£ºÏȲéѯ²¢×¢²áÒ»¸öÓòÃû£¨¿ÉÊÔÓã©£¬µ½×Ô¼ºµÄÓÊÏäÈ¥ÊÕÓû§ÃûÒÔ¼°FTPÃÜÂ룬¼´¿ÉÊÔÓÃÄãµÄ200M¿Õ¼ä£¡£©Á¢¼´ÊÔÓãºhttp://www.todaynic.com
 
ÉÁËÙÓʾÖÊÔÓ㺵½http://www.todaynic.com Óʼþϵͳ 

È«¹ú³ÏÕ÷´úÀí£¬ÀûÈó¿É·µ»Øµ½40%£¬´úÀíÌõ¼þÓźñ£¡ 
´úÀíÒµÎñƽ̨Çë¼û£ºhttp://www.pro.net.cn 

»¶Ó­Äú·ÃÎÊToday's Network http://www.todaynic.com 

Ö麣ʱ´´ÍøÂç 
0756--2125583 2125593 2125523 2252872 
0756--2236575 2125594 2216376 
´«Õ棺 0756--2229669 
address@hidden 
¿Í»§·þÎñ£ºÐÇÆÚÒ»µ½ÐÇÆÚÈÕ 

 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]