guix-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

01/01: gnu: address@hidden: Update to 2.6.12 [security fixes].


From: Leo Famulari
Subject: 01/01: gnu: address@hidden: Update to 2.6.12 [security fixes].
Date: Wed, 6 Dec 2017 19:41:37 -0500 (EST)

lfam pushed a commit to branch master
in repository guix.

commit 6e7d8419421ea660afe58722e76a1060ec61ec13
Author: Leo Famulari <address@hidden>
Date:  Wed Dec 6 15:11:59 2017 -0500

  gnu: address@hidden: Update to 2.6.12 [security fixes].
  
  Fixes CVE-2016-{9840,9841,9842,9843,10165} and CVE-2017-{10193,10198,10274,
  
10281,10285,10294,10345,10346,10347,10348,10349,10350,10355,10356,10357,10388}.
  
  * gnu/packages/java.scm (icedtea-7): Update to 2.6.12.
---
 gnu/packages/java.scm | 18 +++++++++---------
 1 file changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/gnu/packages/java.scm b/gnu/packages/java.scm
index c9fbbb0..0be488d 100644
--- a/gnu/packages/java.scm
+++ b/gnu/packages/java.scm
@@ -1070,7 +1070,7 @@ bootstrapping purposes.")
   (license license:gpl2+)))
 
 (define-public icedtea-7
- (let* ((version "2.6.11")
+ (let* ((version "2.6.12")
     (drop (lambda (name hash)
         (origin
          (method url-fetch)
@@ -1088,7 +1088,7 @@ bootstrapping purposes.")
            version ".tar.xz"))
         (sha256
         (base32
-         "1ibp6ybqnf8g7mbs45bkbv44dwz4h2w9gr4rh15yvr1m8lqkq1i0"))
+         "0s0zh0mj1sab99kb516lsgq3859vsc951phc565gwix4l5g9zppk"))
         (modules '((guix build utils)))
         (snippet
         '(substitute* "Makefile.in"
@@ -1498,25 +1498,25 @@ bootstrapping purposes.")
    (native-inputs
    `(("openjdk-src"
      ,(drop "openjdk"
-         "1zhr4l9kxnbzghcsgjk3vmih9qpg1wrr9qry7fx04l97svp1ylhd"))
+         "15qf3nfidgnigh2zny6djfp8bhfwjnwk9i06mxs2jbq6na953ql2"))
     ("corba-drop"
      ,(drop "corba"
-         "108v15ncb2rnsyzgzncjlm1f57d1sv60zd9qbpas8kqmvpp8r0gz"))
+         "1phvn8fyl5mw2n2sn97f17nm442k75xsz2023bfw4h66ywzkqhqy"))
     ("jaxp-drop"
      ,(drop "jaxp"
-         "0zcpcmm3g1s7m31glrbw3ys7azi97ixcvbyxd40y9xzdja3jyr52"))
+         "0j4ms6lmnfa2cwfh9yfqdfg1bnn3fc40ay4x6k8zqa8yvspik5w5"))
     ("jaxws-drop"
      ,(drop "jaxws"
-         "1gkqm0p3sr8d0xpki3fhf7cvmgqxx8ambgl5f3jx2plfnhsg96d2"))
+         "09sddj73k7n29s39hvdk14r130mvlknbxkpd2w58f34sq5sgpdrg"))
     ("jdk-drop"
      ,(drop "jdk"
-         "1d9fjnzdx4m6gwkvmj2n097ag0mvkhm3lldaxjki8x8c6a5clknf"))
+         "0q896zz8wyswmksy225q1k27nz3v3l27052dcvvpv20ryykz8yp7"))
     ("langtools-drop"
      ,(drop "langtools"
-         "0zscdp9arcq7gr8j7jq4m75gq0w1i3ryxpdnrc8fl0msh4w2s2k5"))
+         "0niicyfccim4a9is4akh87jd7wbl8jrazdaab957mcv9l1x3bnqc"))
     ("hotspot-drop"
      ,(drop "hotspot"
-         "1y6vnssn5y50x27g4ypdb5wwpmi7zf7jdi8gqbymkwf6n8p5y1d6"))
+         "1jw42qhbm3wfavk39304m53lmqipcllrvjqiab2f42mjs10i8gfx"))
     ("ant" ,ant-bootstrap)
     ("attr" ,attr)
     ("coreutils" ,coreutils)reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]