help-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Korrekte wyse om "tab width" te stel?


From: Jens Thiede
Subject: Korrekte wyse om "tab width" te stel?
Date: Sat, 13 Nov 2004 16:15:12 +0200
User-agent: Mozilla Thunderbird 0.9 (X11/20041103)

Wat sou die beste manier wees om "tab" se brute te stel na 4 spasies?

Groete,

Jens.

P.S.
Ek skryf in Afrikaans (alhoewel daar niks vout is met my Engels nie) en wonder of ek daarmee kan wegkom (Dalk is daar Nederlanders hier?), sedert ek gesien het dat mense selfs in Japannees skryf.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]