lynx-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

LYNX-DEV Internetowa Ksiazka Teleadresowa


From: teleadr
Subject: LYNX-DEV Internetowa Ksiazka Teleadresowa
Date: Mon, 22 Sep 1997 01:54:26 +0200

Szanowni Panstwo

Wydawnictwo PLJ proponuje Panstwu bezplatne umieszczenie informacji
o Waszej instytucji w jesiennej edycji "Internetowej ksiazki teleadresowej".

Nasza publikacja jest nowoscia na rynku polskim. Mamy nadzieje, ze jej
kolejne edycje przyczynia sie do wzrostu popularnosci wymiany informacji
za posrednictwem Internetu. Potencjalnym nabywcom ulatwia odszukanie
interesujacych ich danych. Firmom zapewnia lepszy kontakt z obecnymi
klientami, a tak¿e przysporza nowych klientow dzieki dodatkowej reklamie.

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy o polaczenie sie z nasza strona:

http://teleadr.plj.com.pl

i wypelnienie krotkiego kwestionariusza.


Koszty akcji reklamowej ponosza calkowicie nabywcy
"Internetowej ksiazki teleadresowej".

Dziekujemy za skorzystanie z naszej propozycji.


                                        
         Leszek Reinisch

;
; To UNSUBSCRIBE: Send a mail message to address@hidden
;         with "unsubscribe lynx-dev" (without the
;         quotation marks) on a line by itself.
;

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]