smc-l10n
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[smc-l10n] Re: lets keep this list for general topics about smc


From: Praveen A
Subject: [smc-l10n] Re: lets keep this list for general topics about smc
Date: Mon, 1 Oct 2007 23:38:57 +0530

2007/10/1, Praveen A <address@hidden>:
> പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മെയില്മാന് യൂണികോഡ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ :-(

മെയില്‍മാന്‍ പുലികളാരെങ്കിലുമുണ്ടോ??????????

>
> തത്കാലം ആ പ്രശ്നം പരിഹരിയ്ക്കുന്നതു വരെ ഈ ലിസ്റ്റ് തന്നെ തുടരാം.

opensubscriber.com ശേഖരം യൂണികോഡില്‍ തന്നെ ഭംഗിയായി കാണിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

http://opensubscriber.com/messages/address@hidden/index.html
http://opensubscriber.com/messages/address@hidden/index.html


-- 
പ്രവീണ് അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്
Join The DRM Elimination Crew Now!
http://fci.wikia.com/wiki/Anti-DRM-Campaign

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]