trans-coord-news
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[sq] New translation: Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?


From: Gnun user for www translation team
Subject: [sq] New translation: Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
Date: Fri, 19 Dec 2014 06:59:10 -0500

<URL:http://www.gnu.org/philosophy/loyal-computers.sq.html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]