web-hurd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

slovak translation of first page


From: Peter Kotrcka
Subject: slovak translation of first page
Date: Sat, 25 Feb 2006 19:20:58 +0100

Hello there,
sending you my first translation of whatsnew page.

--
S pozdravom Peter Kotrcka

Yours sincerely Peter Kotrcka

mailto: address@hidden
tel.: +421(0) 902 08 08 51
 [image of the Hurd logo] [ DánskyAnglicky | EsperantoNemecky | Hebrejsky | Poľsky | Španielsky| Slovensky ]
Čo je nové
 
Zmeny

GNU Hurd
 
Dokumentácia
Inštalácia
Získanie pomoci
Zdrojový kód
Vývoj
História
 
GNU Mach
 
Dokumentácia
Inštalácian
Zdrojový kód
 
MiG
 
Zdrojový kód
 
Príbuzné projekty


Čo je GNU Hurd?

GNU Hurd je náhrada Unixového kernelu od projektu GNU. Hurd je kolekciou serverov, ktoré bežia na mikrojadre Mach, čím implementuje súborové systémy, sieťové protokoly, kontrolu prístupu k súborom a iné vlastnosti, ktoré sú implementované Unixovými a podobnými kernelmi.(ako napríklad aj Linux).

Pokiaľ máte niečo nové k projektu GNU, neváhajte zaslať novinku na adresu address@hidden, tak, aby mohla byť pridaná.


Čo je nové?

08. Februára 2006
Pridaný Turecký preklad stránky Towards a New Strategy of OS Design vďaka Oktay Poçan-ovi.

02. Októbra 2005
Pridaný preklad stránok Čo je novéGNU Hurd, GNU Mach a MiG vďaka Andrzej Zaborowski-ému.

20. Septembra 2005
Materiály z témy Operačný Systém počas Libre Software Meeting, ktorý sa konal toto leto sú dostupné online. Obsahuje vsuvky a nahrávky rozhovoru Marcusa Brinkmanna a Neala Walfielda o porte Hurd/L4.

22. Augusta 2005
Pridaný preklad v jazyku Esperanto mnohých stránok vďaka Ludovic Courtès-ovi.

29. Júla 2005
Pridaný Taliansky preklad stránky GNU Hurd vďaka Carlo Palma-ovi.

26. Júla 2005
Pridaný Dánsky preklad stránok Čo je novéGNU Hurd vďaka Roan Embrechts-ovi.

28. Januára 2005
Marcus Brinkmann pridal malú webstránku vysvetľujúcu prebiehajúci vývoj na porte Hurd-to-L4.

21. Augusta 2003
Pridaný odkaz na stánku Patricka Strassera the Hurd Source Code Cross Reference v celej časti "Zdrojový kód".

16. Júla 2003
GNU/LinuxTag 2003 je na konci a pretože tam boli prednášky o Hurde, demo GNU/Hurd-ového počítača a predaj tričiek s Hurdom, Wolfgang Jährling sa rozhodol napísať krátke zhrnutie toho, čo sa udialo. Vďaka patrí Wolfgangovi Jährlingovi, Volkerovi Dormeyerovi a Michaelovi Banckovi!

2. Júla 2003
Balíček pre Debian GNU/Hurd, ktorý Marcus Brinkmann vyrábal po niekoľko rokov bol ukončený v prospech crosshurd balíčka Jeffa Baileyho. Na inštalovanie Debian GNU/Hurdu odteraz používajte tento balíček. Je vyžadovaný ďalší Debian systém na inštaláciu na tom istom počítači. GNU/Hurd inštalačná príručka zatiaľ nebola aktualizovaná.

14. Februára 2003
GNU/Hurd užívateľská príručka je teraz dostupná v sekcii  Dokumentácia na stránkach Hurdu.

18. Januára 2003
Gaël Le Mignot, prezident HurdFr, prezentoval GNU Hurd 22. Novembra 2002 na EpX v Paríži. Anglické vsuvky a Francúzske vsuvky rozhovoru sú dostupné.

Staré novinky.

[ Dutch | English | Esperanto | German | Hebrew | Polish | Spanish | Slovak ]

Návrat na domácu stránku GNU.

Prosíme, zašlite pripomienky a otázky k FSF & GNU na address@hidden. Okrem toho sú tu iné cesty, ako kontaktovať FSF.

Prosíme zašlite pripomienky k tejto webstránke na address@hidden, iné otázky na address@hidden.

Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111, USA

Doslovné kopírovanie a distribúcia tohoto celého článku je dovolené na akomkoľvek médiu, poskytnutie tohoto oznamu je vyžadované.

Aktualizované: $Date: 2006/02/08 19:27:40 $ $Author: tschwinge $reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]