web-hurd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Some translations


From: Przemysław Jakubowski
Subject: Some translations
Date: Sun, 15 Apr 2007 17:47:48 +0200

Greeting
I am writing to You, because i made some translations of pages (gnumach-download.pl , whatsnew.pl and gnumach-install.pl).
I would to know what You think about this.


Przemysław Jakubowski
 [image of the Hurd logo] [ Angielski | Polski | Hiszpański ]
Co nowego
 
Zmiany (ChangeLog)
 
Dokumentacja

GNU Hurd
 
Instalacja
Zasięganie Pomocy
Kod Źródłowy
Tworzenie
Historia
 
GNU Mach
 
Instalacja
Kod Źródłowy
 
MIG
 
Kod Źródłowy
 
Podobne Projekty


Table of Contents


Najnowsza wersja

Najnowsza stabilna wersja GNU Mach to 1.3 2002-05-28, ale zalecane jest aby używać wersje z CVS , gnumach-1-branch jest aktualny, jako że jesteśmy tylko kilka kroków przed wydaniem z tej gałęzi.

CVS repository

Kod źródłowy GNU Mach jest administrowany w systemie kontroli wersji CVS. Możesz sprawdzić CVS repository podążając za następującymi instrukcjami.

Source tree:
cvs -z3 -d:pserver:address@hidden:/sources/hurd co gnumach

Użyj tego polecenia aby pobrać GNU Mach 1 branch:
cvs -z3 -d:pserver:address@hidden:/sources/hurd co -r gnumach-1-branch gnumach

Unowocześniając katalog z modułem nie potrzebujesz parametru -d.

Pełne dane przeczytasz na stronie Savannah.

Przeglądanie Kodu

Możesz również przeglądać GNU Mach CVS repository używając przeglądarki web. Strony web są generowane dynamicznie w czasie kiedy je żądasz i zawsze są aktualne.

Cross referenced database zawiera informacje o Hurd, GNU Mach, MIG, i bibliotece GNU C. Źródła są dostępne do przeglądania. To umożliwia lepiej szukać i przeglądać ułatwienia niż bezpośrednie repozytorium CVS, ale to nie zawsze jest  najnowsze i nie zawiera starych zmian.

Kilka odnośników prowadzą do stron internetowych nie prowadzone przez FSF. FSF nie odpowiada za zawartość tamtych stron internetowych.


[ Angielski | Polski | Hiszpański ]

 [image of the Hurd logo] [ Holenderski | Angielski | Esperanto | Niemiecki | Hebrajski | Polski | Hiszpański ]
Co nowego
 
Zmiany (ChangeLog)
 
Dokumentacja

GNU Hurd
 
Instalacja
Zasięganie Pomocy
Kod Źródłowy
Tworzenie
Historia
 
GNU Mach
 
Instalacja
Kod Źródłowy
 
MIG
 
Kod Źródłowy
 
Podobne Projekty


Czym jest GNU Hurd?

GNU Hurd to odpowiednik jądra Uniksowego z projektu GNU. Hurd jest zbiorem serwerów które są uruchamiane na mikrokernelu Mach implementując systemy plików, protokoły sieciowe, kontrolę dostępu do plików oraz inne podstawowe funkcje które musi spełniać jądro Uniksowe i podobne mu jądra (takie jak Linux).

Jeśli posiadasz jakieś nowe informacje związane z projektem Hurd koniecznie napisz wiadomość do address@hidden aby mogła zostać dodana na tej stronie.


Co nowego?

14 marca 2007

GNU Hurd  będzie uczestniczył w tym roku w Google Summer of Code,  pod opieką projektu GNU.

Poniżej jest lista rzeczy które mamy do zrobienia. Jeśli chcesz zmienić listę propozycji lub masz własne pomysły , proszę nie wahaj się by skontaktować się z nami za pomocą listy mailingowej bug-hurd lub kanału IRC #hurd.

Proszę zobaczyć stronę z wytycznymi projektu GNU dla Summer of Code o tym  jak  stworzyć aplikacje i listę projektów w Summer of Code lista zadań dla różnych projektów GNU i informacje o tym jak dodać swoje własne pomysły do zadań.

14 styczenia 2007

Neal Walfield i Marcus Brinkmann napisali i wysłali do opublikowania A Critique of the GNU Hurd Multi-server Operating System i position paper Improving Usability via Access Decomposition and Policy Refinement. Prosze  podążać tymi dwoma odnośnikami aby zobaczyć kompletne ogłoszenie. Autorzy zapraszają do komentowania i dyskusji   przeniesionej do <address@hidden> mailing list dla krytyki i do  <address@hidden> mailing list dla position paper.

Streszczenie krytyki:

Konstrukcja GNU Hurda została zmodyfikowana by naprawić liczne wady dostrzeżone w Uniksie. Główny wśród tych jest że istnieje wiele polityk które limitują użytkowników, wręcz istnieją pozostałość po tych założeniach mechanizmów i jego implementacji w systemu. By powiększyć elastyczność i integracje, Hurd adoptuje zorientowaną obiektowo architekturę i zdefiniowane interfejsy które, w praktyce układają  i dają  dostęp do nazw przestrzeni, są wirtualne.

Ten dokument jest pierwszą prezentacją o wyglądzie Hurda i charakteryzacji jego architektury. Głównie to reprezentuje odejście od Uniksa. Poza tym krytykujemy architekturę i szacujemy to w warunkach dla środowiska użytkownika które dzisiaj skaluje zabezpieczenia. Zatem podążając oceną Macha, microkernela na którym Hurd jest zbudowany, podkreśla model wymuszeń na które Mach nakłada tak jak liczba rekompensuje swój wygląd prezentuje dla systemów jak multi-serwer. W końcu, krytykujemy właściwości jaki taki system zdaje się to wymaga.

Streszczenie position paper:

Towar jakim jest system operacyjny zaniedbuje odpowiednie zabezpieczenia, administracje przenoszenia i integracja wyjątków dla użytkowników. Proponujemy ujednolicenie rozwiązań bazujących na właściwościach framework jak to dobrze obsługujący obiekty ziarnisty , bezpośredni dostęp przenoszenia i wirtualne interfejsy i zbadać jak udoskonalić przenoszenie użyte za pomocą rozkładu dostępu i wyrafinowanej polityki  wprowadzenia minimalnego. Argumentujemy to tylko małym statystycznym numerem w szeregu polityki są potrzebne w praktyce i ideologii hierarchicznej polityki  specjalnej i centralnej realizacji.

7 stycznia 2007

Deweloperzy GNU Hurd znowu (jak w poprzednich latach) spotkają w czasie FOSDEM 2007, który odbędzie się pomiędzy 24 a 25 lutego 2007 w Brukseli w Belgi. Ta strona wiki zawiera trochę szczegółów. Skontaktuj się jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem z nami.

Starsze niusy.

[ Holenderski | Angielski | Esperanto | Niemiecki | Hebrajski | Polski | Hiszpański ]

 [image of the Hurd logo] [ Angielski | Polski | Hiszpański ]
Co nowego
 
Zmiany (ChangeLog)
 
Dokumentacja

GNU Hurd
 
Instalacja
Zasięganie Pomocy
Kod Źródłowy
Tworzenie
Historia
 
GNU Mach
 
Instalacja
Kod Źródłowy
 
MIG
 
Kod Źródłowy
 
Podobne Projekty


Spis Treści


Najnowsza wersja

Najnowsza stabilna wersja GNU Mach to 1.3, ale zalecane jest aby używać wersje z CVS , gnumach-1-branch jest aktualny, jako że jesteśmy tylko kilka kroków przed wydaniem z tej gałęzi.

Wstęp do instalacji

GNU Mach może być skompilowany lub wygodniej cross-kompilowany. Prawdopodobnie pakiet który nie jest jeszcze zainstalowany to MIG, generator interfejsów Mach. Jeśli cross-kompilujesz gnumach, potrzebujesz cross-MIG dla twojej architektury. Potrzebujesz także statyczną wersję biblioteki C dla twojej architektury hosta, niektóre funkcje są wzięte bezpośrednio z niej. Zalecamy aby używać bibliotekę GNU C, inne biblioteki C nie zostały przetestowane i mogą nie działać. Następnie podążaj wprowadzeniem do instalacji oraz odnośnikami od podręcznik, powinieneś umieścić binaria kernela tam gdzie twój bootloader może je znaleźć.

Uruchomienie GNU Mach

Aby używać kernel i uruchomić system operacyjny GNU, potrzebujesz bootloader. Nie każdy bootloader jest zdolny do uruchomienia systemu GNU , potrzebujesz jeden który obsługuje standard multiboot. Bootloader systemu GNU to GNU GRUB, obsługujący szeroki zakres systemów operacyjnych włączając w to GNU/Hurd.


[ Angielski | Polski | Hiszpański ]


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]