www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.pl.shtml


From: Wojciech Kotwica
Subject: www home.pl.shtml
Date: Tue, 27 Jun 2006 08:06:50 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Wojciech Kotwica <wkotwica>   06/06/27 08:06:49

Modified files:
    .       : home.pl.shtml 

Log message:
    fixed encoding info

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.pl.shtml?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32

Patches:
Index: home.pl.shtml
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/home.pl.shtml,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- home.pl.shtml    26 Jun 2006 17:44:39 -0000   1.31
+++ home.pl.shtml    27 Jun 2006 08:06:40 -0000   1.32
@@ -5,7 +5,7 @@
 
 <head>
 <title>System Operacyjny GNU</title>
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-utf-8" />
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, UNIX, Free Software, wolne oprogramowanie, system 
operacyjny, GNU Kernel, HURD, GNU HURD" />
 <meta http-equiv="Description" lang="en" content="Since 1983, developing the 
free UNIX style operating system GNU, so that computer users can have the 
freedom to share and improve the software they use." />
 <meta http-equiv="Description" lang="pl" content="Od 1983 roku tworzymy wolny, 
podobny do UNIX-a, system operacyjny GNU, aby użytkownicy komputerów mieli 
wolność dzielenia się używanym oprogramowaniem i ulepszania go." />
@@ -311,7 +311,7 @@
 <br />
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/06/26 17:44:39 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2006/06/27 08:06:40 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]