www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu thegnuproject.nl.html


From: Anatoly A. Kazantsev
Subject: www/gnu thegnuproject.nl.html
Date: Fri, 20 Oct 2006 18:38:24 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Anatoly A. Kazantsev <jimcrow> 06/10/20 18:38:24

Modified files:
    gnu      : thegnuproject.nl.html 

Log message:
    fix some incorrect symbols

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/thegnuproject.nl.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: thegnuproject.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/thegnuproject.nl.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- thegnuproject.nl.html    20 Oct 2006 03:20:08 -0000   1.1
+++ thegnuproject.nl.html    20 Oct 2006 18:38:22 -0000   1.2
@@ -74,12 +74,6 @@
 hackers weigeren deze betekenis te accepteren, en wij gaan door met
 de betekenis "Iemand die van programmeren houdt en plezier heeft
 er goed in te zijn".
-<!-- Translation: not quite the same, but roughly same feel IMHO 
-   literally translated back: Someone who loves to program,
-                enjoys being good at it.
-   Dutch doesn't provide the same connotations in literal translation.
-                                        
                        -->
-
 </p>
 
 <h3>Het instorten van de gemeenschap</h3>
@@ -126,8 +120,8 @@
 hebben wellicht het private-software sociale systeem als vaststaand
 aangenomen, of hebben het beoordeeld binnen een kader gesuggereerd
 door private software bedrijven. Software uitgevers hebben lang en
-hard gewerkt om mensen te overtuigen dat er maar één manier is naar
-deze zaak te kijken.
+hard gewerkt om mensen te overtuigen dat er maar &eacute;&eacute;n
+manier is naar deze zaak te kijken.
 </p>
 <p>
 Als software uitgevers praten over "handhaving" van hun "rechten"
@@ -141,10 +135,11 @@
 hebben om software te bezitten, en daarmee macht te hebben over alle
 gebruikers. (Als dit een natuurlijk recht was, dan hoezeer dit het
 publiek ook zou schaden, we zouden er niet tegenin kunnen gaan.)
-Interessant genoeg verwerpen de Grondwet en de justitiële
+Interessant genoeg verwerpen de Grondwet en de justiti&euml;le
 traditie van de VS deze uitleg; copyright is geen natuurlijk recht,
 maar een kunstmatig door de overheid opgelegd monopolie, dat het
-natuurlijke recht van gebruikers om te kopiëren verkort.
+natuurlijke recht van gebruikers om te kopi&euml;ren verkort.
+
 </p>
 <p>
 Een andere stilzwijgende aanname is dat het enige belangrijke aan
@@ -190,7 +185,7 @@
 <p>
 Ik had op deze manier geld kunnen verdienen, en wellicht mezelf kunnen
 amuseren met het schrijven van code. Maar ik wist dat aan het einde
-van mijn carrière ik zou terugkijken op een leven waarin ik muren tussen
+van mijn carri&egrave;re ik zou terugkijken op een leven waarin ik muren tussen
 mensen had opgebouwd die mensen verdelen, en het gevoel zou hebben dat
 ik mijn leven in dienst gesteld zou hebben van het verergeren van de
 toestand in de wereld.
@@ -258,7 +253,7 @@
 De beslissing om te starten met het GNU project werd in deze geest genomen.
 </p>
 <p>
-(1) Zijnde een Atheïst volg ik geen religieuze leiders, maar soms
+(1) Zijnde een Athe&iuml;st volg ik geen religieuze leiders, maar soms
 ontdek ik dat ik iets bewonder wat sommige van ze hebben gezegd.
 </p>
 
@@ -277,7 +272,7 @@
         tot de bron code, omdat zonder bron code veranderingen 
aanbrengen
         in een programma bijzonder moeilijk is.) </li>
 
- <li>U heeft de vrijheid om kopieën uit te delen, danwel gratis of
+ <li>U heeft de vrijheid om kopie&euml;n uit te delen, danwel gratis of
      tegen betaling.</li>
 
  <li>U heeft de vrijheid om aangepaste versies van het programma uit
@@ -285,8 +280,8 @@
 </ul>
 <p>
 Omdat "vrij" refereerd aan vrijheid, niet de prijs, is er geen tegenstelling
-tussen het verkopen van kopieën vrije software. In feite is de vrijheid
-om kopieën te verkopen cruciaal: collecties vrije software verkocht op
+tussen het verkopen van kopie&euml;n vrije software. In feite is de vrijheid
+om kopie&euml;n te verkopen cruciaal: collecties vrije software verkocht op
 CD-ROMs zijn belangrijk voor de gemeenschap, en de verkoop is een
 belangrijke manier om geld in te zamelen voor vrije software ontwikkeling.
 Daarom is een programma dat mensen niet bij zo'n collectie kunnen voegen
@@ -328,7 +323,7 @@
 eigen voorwaarden voor distributie kunnen opdringen, of het werk zelfs
 in private software kunnen veranderen. Ik had geen zin om een grote
 hoeveelheid werk te verzetten, alleen maar om het te zien veranderen
-in iets tegengesteld aan het doel: het creëren van een nieuwe
+in iets tegengesteld aan het doel: het cre&euml;ren van een nieuwe
 software-delende gemeenschap.
 </p>
 <p>
@@ -391,7 +386,7 @@
 computer, prep.ai.mit.edu werd zodoende de hoofd GNU ftp distributie
 site; toen het buiten gebruik werd gesteld na enkele jaren, namen we
 de naam mee naar onze nieuwe ftp server.) Maar toendertijd hadden
-geïnteresseerden geen Internet toegang en konden geen kopie per
+ge&iuml;nteresseerden geen Internet toegang en konden geen kopie per
 ftp krijgen. De vraag was dus, wat zou ik tegen ze zeggen ?
 </p>
 <p>
@@ -425,7 +420,7 @@
 licentie die veel toelaat, werd het snel aangenomen door verschillende
 computer bedrijven. Zij voegden X toe aan hun private Unix systemen,
 exclusief in binaire vorm en onder dezelfde geheimhoudingsplicht.
-Deze kopieën van X waren net zo min vrij als Unix was.
+Deze kopie&euml;n van X waren net zo min vrij als Unix was.
 </p>
 <p>
 De ontwikkelaars van het X Window systeem vonden dit geen probleem--ze
@@ -459,9 +454,9 @@
 </p>
 <p>
 Het kern idee van copyleft is dat we iedereen toestaan het programma
-te draaien, te kopiëren, aan te passen, en aangepaste versies te
+te draaien, te kopi&euml;ren, aan te passen, en aangepaste versies te
 distribueren--maar niet toestaan om eigen restricties toe te voegen.
-De cruciale vrijheden die "vrije software" definiëren worden daarom
+De cruciale vrijheden die "vrije software" defini&euml;ren worden daarom
 gegarandeerd aan iedereen die een kopie heeft; het worden onvervreemdbare
 rechten.
 </p>
@@ -532,7 +527,7 @@
 </p>
 <p>
 De FSF accepteert donaties, maar het grootste deel van de inkomsten
-kwam altijd uit de verkoop--kopieën van vrije software, en andere
+kwam altijd uit de verkoop--kopie&euml;n van vrije software, en andere
 aanverwante diensten. Vandaag de dag verkoopt het CD-ROMs met bron
 code, CD-ROMs met binaire bestanden, mooi gedrukte handleidingen
 (allemaal met de vrijheden om verder te distribueren en aan te
@@ -568,13 +563,13 @@
 de vrijheid van gebruikers respecteert, wensen wij hen succes.
 </p>
 <p>
-De verkoop van kopieën van Emacs demonstreert één vorm van vrije software
-bedrijvigheid. Toen de FSF die handel overnam, moest ik op een andere
-manier brood op de plank krijgen. Ik vond een manier om diensten
-te verkopen die verband hielden met de door mij ontwikkelde software.
-Onder meer les geven in hoe GNU Emacs te programmeren, het aanpassen
-van GCC, software ontwikkeling; vooral het aanpassen van GCC aan
-nieuwe platforms.
+De verkoop van kopie&euml;n van Emacs demonstreert &eacute;&eacute;n
+vorm van vrije software bedrijvigheid. Toen de FSF die handel overnam,
+moest ik op een andere manier brood op de plank krijgen. Ik vond
+een manier om diensten te verkopen die verband hielden met de door
+mij ontwikkelde software. Onder meer les geven in hoe GNU Emacs te
+programmeren, het aanpassen van GCC, software ontwikkeling; vooral
+het aanpassen van GCC aan nieuwe platforms.
 </p>
 <p>
 Tegenwoordig wordt elk van deze manieren van vrije software
@@ -586,7 +581,7 @@
 op het lanceren van nieuwe vrije software producten.
 </p>
 <p>
-Maar pas op: een aantal bedrijven die zichzelf associëren met de term
+Maar pas op: een aantal bedrijven die zichzelf associ&euml;ren met de term
 "open source" ("open bron code", nvdv), baseren hun handel op niet
 vrije software die werkt met vrije software. Dit zijn geen vrije
 software bedrijven, het zijn private software bedrijven wiens
@@ -617,8 +612,8 @@
 gebruik niet zouden proberen te verminderen tenzij het meer dan
 een megabyte zou zijn. In programma's die niet perse werken
 met hele grote bestanden, moedigden we programmeurs aan om het invoer
-bestand in één keer in geheugen in te lezen, en dan de inhoud te
-scannen zonder aandacht te besteden aan Invoer/Uitvoer.
+bestand in &eacute;&eacute;n keer in geheugen in te lezen, en dan de 
+inhoud te scannen zonder aandacht te besteden aan Invoer/Uitvoer.
 </p>
 <p>
 Deze beslissingen maakten het mogelijk voor veel GNU programma's
@@ -633,7 +628,7 @@
 omdat de makkelijkste manier om onderdelen voor GNU te ontwikkelen
 op een UNIX systeem was, en de onderdelen van dat systeem stuk voor
 stuk te vervangen. Maar we werden geconfronteerd met een ethisch
-probleem: was het wel terecht dat we überhaupt een UNIX kopie hadden.
+probleem: was het wel terecht dat we &uuml;berhaupt een UNIX kopie hadden.
 </p>
 <p>
 UNIX was (en is) private software, en de filosofie van het GNU project
@@ -646,7 +641,7 @@
 </p>
 <p>
 Maar, ook al was dit een noodzakelijk kwaad, het was nog altijd een
-kwaad. Tegenwoordig hebben we geen Unix kopieën meer, omdat we ze
+kwaad. Tegenwoordig hebben we geen Unix kopie&euml;n meer, omdat we ze
 hebben vervangen met vrije besturingssystemen. Als we het besturingssysteem
 van een machine niet konden vervangen met een vrije versie, vervingen
 we in plaats daarvan de machine.
@@ -702,8 +697,8 @@
 bibliotheek hebben ontmoedigt.
 </p>
 <p>
-Eén systeem vormt hierop een uitzondering: op het GNU systeem (en
-dat is inclusief GNU/Linux), is de GNU C bibliotheek de enige C
+&Eacute;&eacute;n systeem vormt hierop een uitzondering: op het GNU systeem 
+(en dat is inclusief GNU/Linux), is de GNU C bibliotheek de enige C
 bibliotheek. Dus de distributie voorwaarden voor de GNU C bibliotheek
 bepalen of het mogelijk is om private programma's voor het GNU
 systeem te compileren. Er is geen ethische reden om private toepassingen
@@ -725,9 +720,9 @@
 commando-regel editen makkelijk te maken voor BASH. Readline wordt
 gepubliceerd onder de gewone GNU GPL, niet de bibliotheek GPL. Dit
 verminderd waarschijnlijk het gebruik van Readline, maar dat is geen
-probleem voor ons. Tegelijkertijd is tenminste één toepassing
-vrije software geworden zodat het Readline kon gebruiken, dat is 
-echt meerwaarde voor de gemeenschap.
+probleem voor ons. Tegelijkertijd is tenminste &eacute;&eacute;n 
+toepassing vrije software geworden zodat het Readline kon gebruiken, 
+dat is echt meerwaarde voor de gemeenschap.
 </p>
 <p>
 Private software ontwikkelaars hebben het voordeel van geld; vrije
@@ -750,7 +745,7 @@
 <p>
 Eric Raymond zegt dat "Ieder goed stuk software start door het
 krabben van een persoonlijke jeuk van een ontwikkelaar." Misschien
-gebeurd dat wel eens, maar veel essentiële stukken GNU software
+gebeurd dat wel eens, maar veel essenti&euml;le stukken GNU software
 werden ontwikkeld om een compleet vrij besturingssysteem te hebben.
 Ze komen voort uit een visie, een plan, niet uit een impuls.
 </p>
@@ -774,7 +769,7 @@
 privacy en vrijheid hoeven te kiezen.
 </p>
 <p>
-Uiteraard raakten de mensen die deze programma's schrijven geïnteresseerd
+Uiteraard raakten de mensen die deze programma's schrijven ge&iuml;nteresseerd
 in het werk, en veel mogelijkheden werden toegevoegd 
 omdat ze het zelf nodig hadden, of het hun boeide. Maar dat is niet
 de reden dat deze programma's bestaan.
@@ -785,7 +780,6 @@
 Aan het begin van het GNU project zag ik voor me dat we het hele
 GNU systeem zouden ontwikkelen, en het dan als geheel publiceren.
 Zo is het dus niet gegaan.
-<!-- Translator: little artistic license here with the word "dus" -->
 </p>
 <p>
 Omdat elk onderdeel van het GNU systeem werd gemaakt op een
@@ -802,7 +796,8 @@
 werkend systeem af was, aangezien GNU ontwikkelaars nu tijd staken
 in het onderhouden van deze aanpassingen, en zelf mogelijkheden aan
 bestaande onderdelen toe voegden, in plaats van door te gaan met
-het één voor één schrijven van de benodigde onderdelen.
+het &eacute;&eacute;n voor &eacute;&eacute;n schrijven van de 
+benodigde onderdelen.
 </p>
 
 <h3>De GNU Hurd</h3>
@@ -942,7 +937,7 @@
 </p>
 <p>
 Vrije GNU/Linux systemen waren niet in staat KDE te gebruiken omdat
-we de bibliotheek niet konden inzetten. Sommige commerciële distributeurs
+we de bibliotheek niet konden inzetten. Sommige commerci&euml;le distributeurs
 van GNU/Linux systemen, die niet principieel vast hielden
 aan vrije software, voegden KDE toe aan hun systemen--waardoor hun
 producten meer konden, maar met minder vrijheid. De KDE groep probeerde
@@ -966,10 +961,6 @@
 <p>
 Harmony is een vervangende bibliotheek voor Qt, met dezelfde interface,
 zodat KDE software kan draaien zonder Qt.
-<!-- Translator: "compatible" does not have an easy Dutch equivalent, just
-    as for instance "portable". Chosen for "has the same interface",
-                which seems technically correct at least, right 
? Trying to
-                translate both meaning and style. -->
 </p>
 <p>
 In November 1998 kondigden de Qt ontwikkelaars aan dat ze hun licentie
@@ -1026,13 +1017,13 @@
 !!!
 Translator: there is a typo in the original here:
 expect it to be techically superior are likely to call it a failure
-          ^^^ techNically
+          ^^^ technically
 -->
 </p>
 
 <p>
 (1) Het zou duidelijker zijn om te schrijven `van het "bazar" model',
-omdat dat het nieuwe en eerst controversiële alternatief was.
+omdat dat het nieuwe en eerst controversi&euml;le alternatief was.
 </p>
 
 <h3>Free documentation</h3>
@@ -1048,7 +1039,7 @@
 Vrije documentatie is, net als vrije software, een kwestie van
 vrijheid, niet van prijs. Het criterium voor een vrije handleiding
 is min of meer gelijk aan dat van vrije software: alle gebruikers
-krijgen bepaalde vrijheden. Her distributie (inclusief commerciële
+krijgen bepaalde vrijheden. Her distributie (inclusief commerci&euml;le
 handel) moet worden toegestaan, elektronisch en op papier, zodat de
 handleiding met iedere kopie van het programma kan worden geleverd.
 </p>
@@ -1107,7 +1098,7 @@
 De goede gevolgen hiervan zijn duidelijk: meer interesse in het
 ontwikkelen van vrije software, meer klanten voor vrije software
 bedrijven, meer mogelijkheden om bedrijven aan te moedigen 
-commerciële vrije software in plaats van private software te maken.
+commerci&euml;le vrije software in plaats van private software te maken.
 </p>
 <p>
 Maar de interesse in de software groeit sneller dan de bekendheid
@@ -1115,7 +1106,7 @@
 Onze kracht om de boven beschreven uitdagingen aan te gaan
 hangt af van de wil om achter onze vrijheid te gaan staan.
 Om zeker te zijn dat onze gemeenschap deze wil heeft, is het nodig
-deze ideeën te verspreiden naar nieuwe gebruikers, als ze met de
+deze idee&euml;n te verspreiden naar nieuwe gebruikers, als ze met de
 gemeenschap in aanraking komen.
 </p>
 <p>
@@ -1135,14 +1126,14 @@
 <p>
 Er waren er die de voorkeur gaven aan de nieuwe term, omdat het
 "vrij" niet met "gratis" verward--op zich een goede reden. Anderen
-stelden zich echter ten doel om de principiële inspiratie die
+stelden zich echter ten doel om de principi&euml;le inspiratie die
 de vrije software beweging en het GNU project gemotiveerd hadden,
 opzij te zetten, om in de gunst van bedrijfsleiders en bedrijfsgebruikers
 te komen, waarvan velen een ideologie aanhangen die winst boven
 vrijheid stelt, boven gemeenschap, boven principes. De
 "open source" retoriek richt zich op de mogelijkheid kwalitatief
 hoogstaande en krachtige software te maken, maar schudt
-ideeën als vrijheid, gemeenschap en principes van zich af.
+idee&euml;n als vrijheid, gemeenschap en principes van zich af.
 </p>
 <p>
 De "Linux" bladen zijn hier een duidelijk voorbeeld van--ze staan
@@ -1273,11 +1264,11 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/10/20 03:20:08 $ $Author: jimcrow $
+$Date: 2006/10/20 18:38:22 $ $Author: jimcrow $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
 </body>
 </html>
-<!-- Translated to Dutch: Tue Oct 10 11:46:52 UTC 2006, jos boersema -->
+<!-- Translated to Dutch: Tue Oct 10 11:46:52 UTC 2006, joshb -->
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]