www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu thegnuproject.cs.html


From: Yavor Doganov
Subject: www/gnu thegnuproject.cs.html
Date: Wed, 29 Nov 2006 18:47:25 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  06/11/29 18:47:25

Modified files:
    gnu      : thegnuproject.cs.html 

Log message:
    Fixed a stupid typo that I made in the previous commit.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/thegnuproject.cs.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: thegnuproject.cs.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/thegnuproject.cs.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- thegnuproject.cs.html    29 Nov 2006 16:27:48 -0000   1.8
+++ thegnuproject.cs.html    29 Nov 2006 18:47:21 -0000   1.9
@@ -233,7 +233,7 @@
 rozpor mezi prodejem kopií a svobodným software. Svoboda prodávat kopie
 je vpodstatì velmi dùle¾itá: sbírky svobodného software prodávané na CD-ROMech
 jsou pro komunitu dùle¾ité a jejich prodej je jednou z cest,
-jak senat peníze na rozvoj svobodného software.
+jak sehnat peníze na rozvoj svobodného software.
 Z toho dùvodu není svobodným software program, je¾ nesmí být distribuován.
 <P>
 Kvùli dvojznaènosti slova ,,free'' se lidé dlouho pokou¹eli
@@ -998,7 +998,7 @@
 je dovoleno v pøípadì, ¾e tato podmínka bude zachována.<P>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/11/29 16:27:48 $ $Author: yavor $
+$Date: 2006/11/29 18:47:21 $ $Author: yavor $
 <!-- timestamp end -->
 <HR>
 </BODY>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]