www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy free-software-for-freedom.bg.html


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy free-software-for-freedom.bg.html
Date: Thu, 22 Mar 2007 17:29:04 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  07/03/22 17:29:04

Modified files:
    philosophy   : free-software-for-freedom.bg.html 

Log message:
    Fixed a typo.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-software-for-freedom.bg.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: free-software-for-freedom.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-software-for-freedom.bg.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- free-software-for-freedom.bg.html  22 Mar 2007 17:24:28 -0000   1.3
+++ free-software-for-freedom.bg.html  22 Mar 2007 17:29:00 -0000   1.4
@@ -336,7 +336,7 @@
 <p>
 На практика, тези фирми искат да положат 
одобрителния щемпел „отворен
 код“ върху своите продукти със 
собственически софтуер — макар и самите
-продукти да не са „софтуер с отворен код“ 
— само защо имат някаква
+продукти да не са „софтуер с отворен код“ 
— само защото имат някаква
 връзка със свободния софтуер или понеже 
същата фирма поддържа също и
 някакъв свободен софтуер. (Един основател 
на фирма каза доста
 категорично, че те биха вложили в 
свободния пакет, който поддържат,
@@ -558,7 +558,7 @@
 <p>
 Последно обновяване:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/03/22 17:24:28 $ $Author: yavor $
+$Date: 2007/03/22 17:29:00 $ $Author: yavor $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]