www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy schools.bg.html


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy schools.bg.html
Date: Sat, 24 Mar 2007 20:36:54 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  07/03/24 20:36:54

Modified files:
    philosophy   : schools.bg.html 

Log message:
    Updated Bulgarian translation by Nadya Velikova
    <address@hidden>.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/schools.bg.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: schools.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/schools.bg.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- schools.bg.html   19 Jan 2007 15:52:39 -0000   1.1
+++ schools.bg.html   24 Mar 2007 20:36:50 -0000   1.2
@@ -1,28 +1,12 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="bg" lang="bg">
-
-<head>
-<title>Защо училищата трябва да си служат 
изцяло със свободен софтуер
-- Проектът GNU - Фондация за свободен софтуер 
(ФСС)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-<link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
+<!--#include virtual="/server/header.bg.html" -->
+<title>Защо училищата трябва да си служат 
изцяло със свободен
+софтуер - Проектът GNU - Фондация за свободен 
софтуер (ФСС)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
+<h2>Защо училищата трябва да си служат 
изцяло със свободен
+софтуер</h2>
 
-<body>
+<div id="rms-image"></div>
 
-<p><a href="#translations">Други преводи</a> на тази 
страница</p>
-
-<h3>Защо училищата трябва да си служат 
изцяло със свободен софтуер</h3>
 <p>от <a href="http://www.stallman.org/";>Ричард Столман</a></p>
 
 <p>Съществуват основни причини, поради 
които всички компютърни
@@ -59,7 +43,7 @@
 мегакорпорациите. Тези корпорации 
предлагат безплатни мостри на
 училищата, водени от същия интерес, поради 
който тютюневите компании
 разпространяват безплатни цигари — за да 
пристрастят децата 
-<a name="top1" href="#1">(1)</a>. Корпорациите няма да 
продължат да
+<a href="#1">(1)</a>. Корпорациите няма да 
продължат да
 правят търговски отстъпки на тези ученици, 
след като пораснат и се
 дипломират.</p>
 
@@ -102,12 +86,15 @@
 дейности стоят над личната финансова 
изгода. Всички видове учебни
 заведения би трябвало да ползват свободен 
софтуер.</p>
 
-<p><cite><a name="1" href="#top1">(1)</a>. Тютюневата 
компания на
+<ol>
+<li><cite><a name="1"></a>.Тютюневата компания на
 Р.Дж.Рейнолдс бе глобена с 15 млн. долара 
през 2002 г. за
 разпространение на безплатни цигари на 
събития, посещавани от деца.
-Вижте: <a
-  
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
-</cite></p>
+Вижте: <a 
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
+</cite></li>
+</ol>
+
+</div>
 
 <hr/>
 
@@ -129,46 +116,18 @@
 </ul>
 </div>
 
-<hr/>
+<!--#include virtual="/server/footer.bg.html" -->
 
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Други преводи на тази страница</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original --> 
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases --> 
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm --> 
-[ 
- <a 
href="/philosophy/schools.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>
 <!-- Bulgarian -->
-| <a href="/philosophy/schools.ca.html">Catal&agrave;</a>  <!-- Catalan -->
-| <a href="/philosophy/schools.html">English</a> 
-| <a href="/philosophy/schools.es.html">Espa&ntilde;ol</a> <!-- Spanish -->
-| <a href="/philosophy/schools.el.html">Ελληνικά</a>    <!-- Greek 
--> 
-| <a href="/philosophy/schools.fr.html">Fran&ccedil;ais</a> <!-- French -->
-| <a href="/philosophy/schools.it.html">Italiano</a>    <!-- Italian -->
-| <a href="/philosophy/schools.pl.html">Polski</a>     <!-- Polish --> 
-]
-</p>
-</div>
+<div id="footer">
 
-<div class="copyright">
 <p>
-Връщане към <a href="/home.bg.html">главната 
страница на проекта GNU</a>.
+<a href="/philosophy/philosophy.html">Други текстове за 
четене</a>
 </p>
 
 <p>
 Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща:
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Има и 
други начини
-за <a href="http://www.fsf.org/about/contact.html";>връзка</a> с 
ФСС.
+за <a href="/contact/">връзка</a> с ФСС.
 <br />
 Моля, изпращайте доклади за счупени х
ипервръзки и други корекции (или
 предложения) на е-поща:
@@ -176,13 +135,13 @@
 </p>
 
 <p>
-Вижте <a 
href="/server/standards/README.translations.html">Документацията
+Вижте <a 
href="/server/standards/README.translations">Документацията
 за преводачи</a> за информация за 
координирането и подаването на
 преводи на тази статия.
 </p>
 
 <p>
-Авторски права 2003 Ричард Столман
+Авторски права &copy; 2003 Ричард Столман
 <br />
 Дословното копиране и разпространение на 
цялата статия са позволени за
 всеки тип носител без нужда от заплащането 
на такси, стига тази
@@ -201,10 +160,50 @@
 
 <p>Последно обновяване: 
 <!-- timestamp start --> 
-$Date: 2007/01/19 15:52:39 $
-$Author: yavor $ 
+$Date: 2007/03/24 20:36:50 $
 <!-- timestamp end --></p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h3>Други преводи на тази страница:</h3>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/philosophy/schools.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/schools.ca.html">Catal&agrave;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/philosophy/schools.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/philosophy/schools.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/schools.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/schools.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/schools.fr.html">Fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/philosophy/schools.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/schools.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/schools.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]