www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.nb.shtml server/banner.nb.html server/...


From: Andreas Tolfsen
Subject: www home.nb.shtml server/banner.nb.html server/...
Date: Sun, 27 May 2007 10:36:28 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Andreas Tolfsen <att>  07/05/27 10:36:28

Modified files:
    .       : home.nb.shtml 
    server     : banner.nb.html footer.nb.html 
             sidebar-min.nb.html sidebar-top-half.nb.html 
             sidebar.nb.html 

Log message:
    - Installed new framework to the Norwegian (bokmål) translation of 
www.gnu.org.
    - Updated the action-items at home.nb.html.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.nb.shtml?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.nb.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer.nb.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sidebar-min.nb.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sidebar-top-half.nb.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sidebar.nb.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: home.nb.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.nb.shtml,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- home.nb.shtml    22 Mar 2007 17:08:31 -0000   1.7
+++ home.nb.shtml    27 May 2007 10:36:17 -0000   1.8
@@ -156,9 +156,13 @@
            <li><strong>GPLv3:</strong>
                <a 
href="/server/takeaction.html#gplv3">Delta</a>
                    i utformingen av GPLv3.</li>
-            <li><strong>Statsborgere i USA:</strong>
-                <a 
href="/server/takeaction.html#music-sharing">Skriv under EFF
-                    underskriftskampanje</a> for å støtte 
deling av musikk.</li>
+            <li><strong>Britiske statsborgere:</strong>
+                Skriv under på <a 
href="http://petitions.pm.gov.uk/Open-IT-projects/#detail";>dette oppropet</a>
+                for å kreve at all statlig støttet programvare 
må bli fri programvare.
+                Oppropet stenger 22. juli 2007.</li>
+            <li><strong>Globalt:</strong>
+                <a 
href="http://www.gnu.org/server/takeaction.html#doom";>Skriv under Doom-miljøets 
opprop</a>
+                for å frigjøre kildekoden til Heretic- og 
Hexen-spillene.</li>
            <li><strong>Prioriterte prosjekter:</strong>
                <a 
href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Bidra</a>
                    til disse høyprioritetsprosjektene:
@@ -172,7 +176,7 @@
            </li>
            <li><strong>Langtidsbidrag:</strong>
                <a 
href="/server/takeaction.html#gnustep">Vennligst bidra</a>
-                    som en bruker og utvikler til <a 
href="http://www.gnustep.org/";>
+                    som en bruker og utvikler av <a 
href="http://www.gnustep.org/";>
                    GNUstep</a>, et fritt objekt-orientert 
rammeverk for utvikling av
                    programmer.</li>
            <li><strong>Statsborgere i USA:</strong>
@@ -180,7 +184,7 @@
                    Skriv under EFFs kampanje</a> for å 
støtte deling av musikk.</li>
            <li><strong>Statsborgere i USA:</strong>
                <a 
href="/server/takeaction.html#broadcast">Støtt kampen mot
-                    "kringkastingsflagget"</a>.</li>
+                    «kringkastingsflagget»</a>.</li>
            <li><strong>Globalt:</strong>
                <a href="/server/takeaction.html#wipochange">Få 
WIPO til å endre navn og
                    mål</a>.</li>
@@ -189,8 +193,7 @@
                    WIPO Kringkastingstraktat</a>.
                </li>
            <li><strong>Europa:</strong>
-                <a href="/server/takeaction.html#swpat">Kjemp 
mot programvarepatenter</a>.
-                </li>
+                <a href="/server/takeaction.html#swpat">Kjemp 
mot programvarepatenter</a>.</li>
            <li><strong>Statsborgere i USA:</strong>
                <a 
href="/server/takeaction.html#antidmca">Skriv under protestskriv mot
                    programvarepatenter og DMCA</a>.</li>
@@ -203,7 +206,7 @@
                fri programvare</a>.</li>
        </ul>
 
-        <p><a href="/server/takeaction.html#other">Andre 
artikler</a></p>
+        <p><a href="/server/takeaction.html#other">Andre 
aktivisme-artikler</a></p>
 
    </div>
    <!-- END TakeAction -->
@@ -225,7 +228,7 @@
            -->
 
            <p><a name="ContactInfo"></a>Vennligst send 
forespørsler om GNU på e-post:
-            <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, 
Telefon: +1-617-542-5942, eller
+            <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, 
telefon: +1-617-542-5942, eller
            faks: +1-617-542-2652.</p>
 
            <p>Send brukne lenker og andre råd om vevsidene til
@@ -242,7 +245,7 @@
            <p>
                Oppdatert:
                <!-- timestamp start -->
-                $Date: 2007/03/22 17:08:31 $ $Author: att $
+                $Date: 2007/05/27 10:36:17 $ $Author: att $
                <!-- timestamp end -->
            </p>
 

Index: server/banner.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.nb.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- server/banner.nb.html    22 Mar 2007 16:47:24 -0000   1.4
+++ server/banner.nb.html    27 May 2007 10:36:22 -0000   1.5
@@ -51,7 +51,5 @@
        </div>
 
        <div id="columns">
-            <!--#include virtual="/server/sidebar.nb.html" -->
-
 <!-- BEGIN Content -->
 <div id="content">

Index: server/footer.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/footer.nb.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- server/footer.nb.html    19 May 2007 15:21:54 -0000   1.2
+++ server/footer.nb.html    27 May 2007 10:36:22 -0000   1.3
@@ -1,33 +1,3 @@
 
-        </div>
-        <div id="searcher">
-
-            <form method="post" 
action="http://www.gnu.org/cgi-bin/htsearch";>
-                <div>
-                    <label for="words">Søk:</label>
-                    <input type="hidden" name="method" 
id="method" value="and" />
-                    <input name="words" id="words" 
type="text" size="20" accesskey="4" />
-                    <input type="submit" value="Gå" />
-                    <input type="hidden" name="format" 
value="builtin-long" />
-                    <input type="hidden" name="config" 
value="htdig" />
-                </div>
-            </form>
-
-            <p>&nbsp;</p>
-
-        </div>
-
-        <!-- BEGIN FSFlinks -->
-        <div id="fsflinks">
-
-            <ul>
-                <li><a href="http://www.fsf.org/";>FSF</a></li>
-                <li><a href="http://www.fsfeurope.org/";>FSF 
Europe</a></li>
-                <li><a href="http://fsf.org.in/";>FSF 
India</a></li>
-                <li><a href="http://www.fsfla.org/";>FSF Latin 
America</a></li>
-                <li><a href="#translations" style="color: 
yellow !important;">Oversettelser av denne siden</a></li>
-            </ul>
-
-        </div>
-        <!-- END FSFlinks -->
-
+        <!--#include virtual="/server/sidebar.nb.html" -->
+        <!--#include virtual="/server/footer-text.nb.html" -->

Index: server/sidebar-min.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sidebar-min.nb.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/sidebar-min.nb.html 19 May 2007 15:21:54 -0000   1.1
+++ server/sidebar-min.nb.html 27 May 2007 10:36:22 -0000   1.2
@@ -1,9 +1,8 @@
-<!-- beginning of sidebar.nb.html -->
+<!-- BEGIN sidebar -->
 <div id="sidebar" class="boxbox">
-    <h3 class="netscape4">Navigation</h3>
+    <h3 class="netscape4">Navigasjon</h3>
 
 <!--#include virtual="/server/sidebar-top-half.nb.html" -->
 
 </div>
-
-<!-- end of sidebar.nb.html -->
+<!-- END sidebar -->

Index: server/sidebar-top-half.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sidebar-top-half.nb.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/sidebar-top-half.nb.html   19 May 2007 15:21:54 -0000   1.1
+++ server/sidebar-top-half.nb.html   27 May 2007 10:36:23 -0000   1.2
@@ -4,6 +4,6 @@
                <li><a href="http://gplv3.fsf.org/"; 
style="font-weight: bold;" title="Hjelp til med revideringen av GNU 
lisensene">Help revideringen av GNU-lisensene</a></li>
                <li><a 
href="/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions" style="font-weight: bold;" 
title="Frie GNU/Linux distribusjoner">Frie GNU/Linux-distribusjoner</a></li>
                <li><a href="http://directory.fsf.org/"; 
title="Se igjennom vår katalog over fri programvare-prosjekter.">Fri 
programvare-katalogen</a></li>
-               <li><a href="/software/" title="Liste over GNUs 
programvarepakker.">GNUs programvarepakker</a></li>
+               <li><a href="/software/software.nb.html" 
title="Liste over GNUs programvarepakker.">GNUs programvarepakker</a></li>
               </ul>
 

Index: server/sidebar.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sidebar.nb.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- server/sidebar.nb.html   19 May 2007 15:21:54 -0000   1.3
+++ server/sidebar.nb.html   27 May 2007 10:36:23 -0000   1.4
@@ -1,61 +1,12 @@
-            <!-- beginning of sidebar.html -->
-            <div id="sidebar" class="boxbox">
+<!-- beginning of sidebar.html -->
+<div id="sidebar" class="boxbox">
                <h3 class="netscape4">Navigasjon</h3>
-                <h3>Nøkkelressurser</h3>
-                <ul>
-                    <li><a 
href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html"; style="font-weight: bold;" 
title="Hjelp eller foreslå et prioritert prosjekt for fri programvare 
fellesskapet">Hjelp et prioritert prosjekt</a></li>
-                    <li><a href="http://gplv3.fsf.org/"; 
style="font-weight: bold;" title="Hjelp til med FSF/GNU lisensrevisjonene">Help 
til med revisjon av GNU-lisensene</a></li>
-                    <li><a 
href="/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions" style="font-weight: bold;" 
title="Frie GNU/Linux distribusjoner">Frie GNU/Linux distribusjoner</a></li>
-                    <li><a href="http://directory.fsf.org/"; 
title="Se igjennom vår katalog over fri progrmvare-prosjekter">Fri 
programvare-katalogen</a></li>
-                    <li><a href="/software/" title="Liste 
over GNU programvarepakker">GNU programvarepakker</a></li>
-                </ul>
 
-                <h3>Hold deg oppdatert</h3>
-                <ul>
-                    <li><a 
href="http://www.fsf.org/register_form";>Få nyheter på e-post fra FSF</a></li>
-                    <li><a href="/keepingup.html" 
title="Hold deg oppdatert med de siste nyhetene fra GNU prosjektet">Hold deg 
oppdatert</a></li>
-                    <li><a href="http://lists.gnu.org"; 
title="Diskuter med andre fri programvare-utviklere og brukere">GNU 
e-postlister</a></li>
-                    <li><a href="/people/speakers.html">GNU 
talspersoner</a></li>
-                    <li><a href="/gnu/gnu-user-groups.html" 
title="Møt andre der du bor som bruker og utvikler fri programvare">GNU 
brukergrupper</a></li>
-                    <li><a 
href="/press/press.html">Presseinformasjon</a></li>
-                </ul>
+<!--#include virtual="/server/sidebar-top-half.nb.html" -->
+<!--#include virtual="/server/sidebar-stay.nb.html" -->
+<!--#include virtual="/server/sidebar-fsf-support.nb.html" -->
+<!--#include virtual="/server/sidebar-bottom-half.nb.html" -->
 
-                <h3>For utviklere</h3>
-                <ul>
-                    <li><a href="http://savannah.gnu.org/"; 
title="Bli innvolvert i et av våre fri 
programvare-prosjekter">Utviklingsprosjekter</a></li>
-                    <li><a href="/software/devel.html" 
title="Er du en utvikler? Få tilgang til 
utviklerressursene">Utviklerressurser</a></li>
-                </ul>
+</div>
 
-                <div id="supportfsf">
-                    <h3>Støtt FSF</h3>
-                    <!--
-                        This is a bad way of doing 
things. This should be in a li-st,
-                        instead of a p-aragraph. The 
links/images below will also prevent
-                        users with disabilities from 
using the website.
-                    -->
-                    <div style="margin: 1.5em; padding: 
0.5em; text-align: center; background-color: white; -moz-border-radius: 1em;">
-                        <p><a 
href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf";><img 
src="http://www.fsf.org/graphics/joinfsf"; alt="" /></a></p>
-                        <p><a 
href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf";><strong>Bli medlem 
av FSF idag!</strong></a></p>
-                        <p><a 
href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/donate";><img 
src="http://www.fsf.org/graphics/donatefsf"; alt="" /></a></p>
-                        <p><a 
href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/donate";>Donér til FSF 
idag!</a></p>
-                    </div>
-                    <ul>
-                        <li><a 
href="http://order.fsf.org/";>Kjøp bøker og utstyr</a></li>
-                        <li><a 
href="http://patron.fsf.org/";>Faglig beskyttelse</a></li>
-                        <li><a 
href="/thankgnus/thankgnus.html">Takk GNUer</a></li>
-                    </ul>
-                </div>
-
-                <h3>Morsomheter</h3>
-                <ul>
-                    <li><a 
href="/graphics/graphics.html">GNU grafikk og kunst</a></li>
-                        <li><a 
href="/fun/humor.html">Le med GNU</a></li>
-                </ul>
-
-                <h3>Andre ressurser</h3>
-                <ul>
-                    <li><a href="/links/links.html">Fri 
programvare-lenker</a></li>
-                    <li><a href="/jobs">Fri 
programvare-jobber</a></li>
-                </ul>
-            </div>
-            <!-- end of sidebar.html -->
+<!-- end of sidebar.html -->
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]