www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/speeches-and-interview.bg.html s...


From: Yavor Doganov
Subject: www philosophy/speeches-and-interview.bg.html s...
Date: Fri, 08 Aug 2008 20:26:56 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/08/08 20:26:56

Modified files:
    philosophy   : speeches-and-interview.bg.html 
    server     : banner.af.html banner.ar.html banner.bg.html 
             banner.ca.html banner.es.html banner.he.html 
             banner.it.html banner.pt-br.html banner.pt.html 
             banner.ru.html banner.sr.html banner.tr.html 
             banner.zh-cn.html takeaction.ar.html 
             takeaction.bg.html takeaction.sr.html 
    server/po   : banner.af.po banner.ar.po banner.bg.po 
             banner.ca.po banner.es.po banner.he.po 
             banner.it.po banner.pot banner.pt-br.po 
             banner.pt.po banner.ru.po banner.sr.po 
             banner.tr.po banner.zh-cn.po takeaction.ar.po 
             takeaction.sr.po 
Added files:
    gnu      : gnu-users-never-heard-of-gnu.es.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/speeches-and-interview.bg.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.af.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.ar.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.bg.html?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.ca.html?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.es.html?cvsroot=www&r1=1.47&r2=1.48
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.he.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.it.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.pt-br.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.pt.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.ru.html?cvsroot=www&r1=1.53&r2=1.54
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.sr.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.tr.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.zh-cn.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.ar.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.bg.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.sr.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.af.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.ar.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.bg.po?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.ca.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.es.po?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.he.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.it.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.pot?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.pt-br.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.pt.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.ru.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.sr.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.tr.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.zh-cn.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.ar.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: philosophy/speeches-and-interview.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/speeches-and-interview.bg.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/speeches-and-interview.bg.html  6 Aug 2008 20:26:40 -0000    
1.5
+++ philosophy/speeches-and-interview.bg.html  8 Aug 2008 20:26:37 -0000    
1.6
@@ -95,16 +95,16 @@
 <li><a href="/philosophy/rieti.html">Препис от реч</a>, 
изнесена от <a 
 href="http://www.stallman.org";>Ричард М. Столман</a>, 21 
април 2003 г.</li>
 
-<li><a href="/philosophy/audio/audio.html#RUTGERS2003">Звукозапис 
на речта 
-<cite>Софтуерната свобода и поколението на 
GNU</cite>, изнесена от Брадли 
-М. Кун</a> на 22 април 2003 г.</li>
+<li><a 
href="http://audio-video.gnu.org/audio/audio.html#RUTGERS2003";>Звукозапис
 
+на речта <cite>Софтуерната свобода и 
поколението на GNU</cite>, изнесена от 
+Брадли М. Кун</a> на 22 април 2003 г.</li>
 
 <li><a href="/philosophy/2002-linuxexpo-paris.fr.html">Препис на 
реч</a>, 
 изнесена от Ричард Столман <em>на френски 
език</em> на „ЛинуксЕкспо“, Париж, 
 2002 г.</li>
 
-<li><a href="/philosophy/audio/audio.html#CAMB2002">Звукозапис на 
речта 
-<cite>Софтуерните патенти: пречки за 
разработката на софтуер</cite>, 
+<li><a 
href="http://audio-video.gnu.org/audio/audio.html#CAMB2002";>Звукозапис
 на 
+речта <cite>Софтуерните патенти: пречки за 
разработката на софтуер</cite>, 
 изнесена от Ричард М. Столман в 
Кембриджкия университет, Англия</a> 25 март 
 2002 г. Достъпен е и <a 
href="/philosophy/software-patents.html">препис от 
 речта</a>.</li>
@@ -119,10 +119,10 @@
 уеб-страницата на „Майтек“, 22 април 2003 г. 
(Заглавието означава 
 <cite>Защото „отвореният код“ не е 
всичко</cite>.)</li>
 
-<li><a href="/philosophy/audio/audio.html#QMUL2002">Звукозапис на 
речта 
-<cite>Авторското право срещу общността в 
ерата на компютърните мрежи</cite>, 
-изнесена от Ричард М. Столман в 
университета „Куин Мери“ в Лондон, 
-Англия</a> на 12 февруари 2002 г.</li>
+<li><a 
href="http://audio-video.gnu.org/audio/audio.html#QMUL2002";>Звукозапис
 на 
+речта <cite>Авторското право срещу общността 
в ерата на компютърните 
+мрежи</cite>, изнесена от Ричард М. Столман в 
университета „Куин Мери“ в 
+Лондон, Англия</a> на 12 февруари 2002 г.</li>
 
 <li><a 
 
href="http://audio-video.gnu.org/audio/francais/rms-speech-paris-30-jan-2002.ogg";>Звукозапис
 
@@ -148,9 +148,9 @@
 href="http://www.stallman.org";>Ричард Столман</a> и Луис 
Суарес-Потс през 
 май 2001 г.</li>
 
-<li><a href="/philosophy/audio/audio.html#NYU2001">Звукозапис на 
речта 
-<cite>Свободен софтуер: свобода и 
сътрудничество</cite>, изнесена от Ричард 
-М. Столман в Нюйоркския университет</a>. 
Достъпен е и <a 
+<li><a 
href="http://audio-video.gnu.org/audio/audio.html#NYU2001";>Звукозапис 
на 
+речта <cite>Свободен софтуер: свобода и 
сътрудничество</cite>, изнесена от 
+Ричард М. Столман в Нюйоркския 
университет</a>. Достъпен е и <a 
 href="/events/rms-nyu-2001-transcript.html">препис на 
речта</a>.</li>
 
 <li><a href="/philosophy/copyright-and-globalization.html">Препис на 
речта 
@@ -158,26 +158,28 @@
 мрежи</cite>, изнесена от Ричард М. Столман в 
Масачузетския технологичен 
 институт (MIT)</a>.</li>
 
-<li><a href="/philosophy/audio/audio.html#MIT2001">Звукозапис на 
речта 
-<cite>Авторското право и глобализацията в 
ерата на компютърните 
+<li><a 
href="http://audio-video.gnu.org/audio/audio.html#MIT2001";>Звукозапис 
на 
+речта <cite>Авторското право и 
глобализацията в ерата на компютърните 
 мрежи</cite>, изнесена от Ричард М. Столман в 
МИТ</a>.</li>
 
-<li><a href="/philosophy/audio/audio.html#ArsDigita2001">Звукозапис 
на речта 
-<cite>Движението за свободен софтуер и 
операционната система 
+<li><a 
+href="http://audio-video.gnu.org/audio/audio.html#ArsDigita2001";>Звукозапис
 
+на речта <cite>Движението за свободен 
софтуер и операционната система 
 GNU/Линукс</cite>, изнесена от Ричард М. Столман 
в Университета 
 „АрсДиджита“</a>.</li>
 
-<li><a href="/philosophy/audio/audio.html#SLOV2000">Звукозапис на 
речта 
-<cite>Движението за свободен софтуер и 
операционната система 
+<li><a 
href="http://audio-video.gnu.org/audio/audio.html#SLOV2000";>Звукозапис
 на 
+речта <cite>Движението за свободен софтуер и 
операционната система 
 GNU/Линукс</cite>, изнесена от Ричард М. Столман 
в „Аудиториум Смелт“, 
 Любляна, Словения</a>.</li>
 
-<li><a href="/philosophy/audio/audio.html#LinuxTag2000">Звукозапис 
на речта 
-<cite>Движението за свободен софтуер и 
операционната система 
+<li><a 
+href="http://audio-video.gnu.org/audio/audio.html#LinuxTag2000";>Звукозапис
 
+на речта <cite>Движението за свободен 
софтуер и операционната система 
 GNU/Линукс</cite>, изнесена от Ричард М. Столман 
на „ЛинуксТаг 2000“</a>.</li>
 
-<li><a href="/philosophy/audio/audio.html#CGLUG2000">Звукозапис на 
речта 
-<cite>Движението за свободен софтуер и 
операционната система 
+<li><a 
href="http://audio-video.gnu.org/audio/audio.html#CGLUG2000";>Звукозапис
 
+на речта <cite>Движението за свободен 
софтуер и операционната система 
 GNU/Линукс</cite>, изнесена от Ричард М. Столман 
в Университета на 
 Синсинати</a>.</li>
 
@@ -268,7 +270,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/08/06 20:26:40 $
+$Date: 2008/08/08 20:26:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/banner.af.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.af.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- server/banner.af.html    30 Jul 2008 20:27:12 -0000   1.15
+++ server/banner.af.html    8 Aug 2008 20:26:43 -0000    1.16
@@ -13,20 +13,11 @@
 
 <div id="null-wrapper">
 
-<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
-<div id="urgent">
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do 
+     <div id="urgent">
 
-<!--
-     <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-->
-Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you 
-help us by bringing a small package? address@hidden
-
-     </div> 
-
-
- 
-     
-             <div id="searcher">
+     </div> -->
+<div id="searcher">
 
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
  <div><label for="phrase">Soek:</label> <input name="phrase" id="phrase" 

Index: server/banner.ar.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.ar.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- server/banner.ar.html    30 Jul 2008 20:27:12 -0000   1.5
+++ server/banner.ar.html    8 Aug 2008 20:26:43 -0000    1.6
@@ -13,20 +13,11 @@
 
 <div id="null-wrapper">
 
-<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
-<div id="urgent">
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do 
+     <div id="urgent">
 
-<!--
-     <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-->
-Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you 
-help us by bringing a small package? address@hidden
-
-     </div> 
-
-
- 
-     
-             <div id="searcher">
+     </div> -->
+<div id="searcher">
 
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
  <div><label for="phrase">ابحث:</label> <input name="phrase" id="phrase" 

Index: server/banner.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.bg.html,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- server/banner.bg.html    6 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.38
+++ server/banner.bg.html    8 Aug 2008 20:26:43 -0000    1.39
@@ -13,20 +13,11 @@
 
 <div id="null-wrapper">
 
-<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
-<div id="urgent">
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do 
+     <div id="urgent">
 
-<!--
-     <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-->
-Ще пътувате от Шанхай или Пекин до Бостън 
през следващите няколко дни? Може 
-ли да ни помогнете, като донесете малък 
пакет? address@hidden
-
-     </div> 
-
-
- 
-     
-             <div id="searcher">
+     </div> -->
+<div id="searcher">
 
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
  <div><label for="phrase">Търсене:</label> <input name="phrase" 
id="phrase" 

Index: server/banner.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.ca.html,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- server/banner.ca.html    30 Jul 2008 20:27:12 -0000   1.27
+++ server/banner.ca.html    8 Aug 2008 20:26:43 -0000    1.28
@@ -13,20 +13,11 @@
 
 <div id="null-wrapper">
 
-<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
-<div id="urgent">
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do 
+     <div id="urgent">
 
-<!--
-     <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-->
-Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you 
-help us by bringing a small package? address@hidden
-
-     </div> 
-
-
- 
-     
-             <div id="searcher">
+     </div> -->
+<div id="searcher">
 
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
  <div><label for="phrase">Cerca:</label> <input name="phrase" id="phrase" 

Index: server/banner.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.es.html,v
retrieving revision 1.47
retrieving revision 1.48
diff -u -b -r1.47 -r1.48
--- server/banner.es.html    30 Jul 2008 20:27:12 -0000   1.47
+++ server/banner.es.html    8 Aug 2008 20:26:43 -0000    1.48
@@ -13,20 +13,11 @@
 
 <div id="null-wrapper">
 
-<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
-<div id="urgent">
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do 
+     <div id="urgent">
 
-<!--
-     <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-->
-Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you 
-help us by bringing a small package? address@hidden
-
-     </div> 
-
-
- 
-     
-             <div id="searcher">
+     </div> -->
+<div id="searcher">
 
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
  <div><label for="phrase">Búsqueda:</label> <input name="phrase" 
id="phrase" 

Index: server/banner.he.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.he.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/banner.he.html    7 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.1
+++ server/banner.he.html    8 Aug 2008 20:26:43 -0000    1.2
@@ -13,20 +13,11 @@
 
 <div id="null-wrapper">
 
-<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
-<div id="urgent">
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do 
+     <div id="urgent">
 
-<!--
-     <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-->
-האם אתם נוסעים משנגהאי או בייג'ינג לבוסטון 
בימים הקרובים? האם אתם יכולים 
-לעזור לנו להעביר חבילה קטנה? address@hidden
-
-     </div> 
-
-
- 
-     
-             <div id="searcher">
+     </div> -->
+<div id="searcher">
 
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
  <div><label for="phrase">חיפוש:</label> <input name="phrase" 
id="phrase" 

Index: server/banner.it.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.it.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- server/banner.it.html    30 Jul 2008 20:27:12 -0000   1.21
+++ server/banner.it.html    8 Aug 2008 20:26:43 -0000    1.22
@@ -14,20 +14,11 @@
 
 <div id="null-wrapper">
 
-<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
-<div id="urgent">
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do 
+     <div id="urgent">
 
-<!--
-     <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-->
-Viaggiate da Shanghai/Pechino a Boston nei prossimi giorni? Potreste 
-aiutarci portandoci del materiale? address@hidden
-
-     </div> 
-
-
- 
-     
-             <div id="searcher">
+     </div> -->
+<div id="searcher">
 
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
  <div><label for="phrase">Cerca:</label> <input name="phrase" id="phrase" 

Index: server/banner.pt-br.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.pt-br.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- server/banner.pt-br.html  30 Jul 2008 20:27:12 -0000   1.15
+++ server/banner.pt-br.html  8 Aug 2008 20:26:43 -0000    1.16
@@ -13,20 +13,11 @@
 
 <div id="null-wrapper">
 
-<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
-<div id="urgent">
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do 
+     <div id="urgent">
 
-<!--
-     <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-->
-Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you 
-help us by bringing a small package? address@hidden
-
-     </div> 
-
-
- 
-     
-             <div id="searcher">
+     </div> -->
+<div id="searcher">
 
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
  <div><label for="phrase">Pesquisa:</label> <input name="phrase" id="phrase" 

Index: server/banner.pt.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.pt.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- server/banner.pt.html    30 Jul 2008 20:27:12 -0000   1.15
+++ server/banner.pt.html    8 Aug 2008 20:26:43 -0000    1.16
@@ -13,20 +13,11 @@
 
 <div id="null-wrapper">
 
-<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
-<div id="urgent">
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do 
+     <div id="urgent">
 
-<!--
-     <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-->
-Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you 
-help us by bringing a small package? address@hidden
-
-     </div> 
-
-
- 
-     
-             <div id="searcher">
+     </div> -->
+<div id="searcher">
 
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
  <div><label for="phrase">Pesquisa:</label> <input name="phrase" id="phrase" 

Index: server/banner.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.ru.html,v
retrieving revision 1.53
retrieving revision 1.54
diff -u -b -r1.53 -r1.54
--- server/banner.ru.html    30 Jul 2008 20:27:12 -0000   1.53
+++ server/banner.ru.html    8 Aug 2008 20:26:44 -0000    1.54
@@ -13,20 +13,11 @@
 
 <div id="null-wrapper">
 
-<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
-<div id="urgent">
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do 
+     <div id="urgent">
 
-<!--
-     <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-->
-Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you 
-help us by bringing a small package? address@hidden
-
-     </div> 
-
-
- 
-     
-             <div id="searcher">
+     </div> -->
+<div id="searcher">
 
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
  <div><label for="phrase">Поиск:</label> <input name="phrase" 
id="phrase" 

Index: server/banner.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.sr.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- server/banner.sr.html    30 Jul 2008 20:27:12 -0000   1.11
+++ server/banner.sr.html    8 Aug 2008 20:26:44 -0000    1.12
@@ -13,20 +13,11 @@
 
 <div id="null-wrapper">
 
-<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
-<div id="urgent">
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do 
+     <div id="urgent">
 
-<!--
-     <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-->
-Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you 
-help us by bringing a small package? address@hidden
-
-     </div> 
-
-
- 
-     
-             <div id="searcher">
+     </div> -->
+<div id="searcher">
 
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
  <div><label for="phrase">Претрага:</label> <input name="phrase" 
id="phrase" 

Index: server/banner.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.tr.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- server/banner.tr.html    30 Jul 2008 20:27:12 -0000   1.16
+++ server/banner.tr.html    8 Aug 2008 20:26:44 -0000    1.17
@@ -13,20 +13,11 @@
 
 <div id="null-wrapper">
 
-<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
-<div id="urgent">
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do 
+     <div id="urgent">
 
-<!--
-     <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-->
-Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you 
-help us by bringing a small package? address@hidden
-
-     </div> 
-
-
- 
-     
-             <div id="searcher">
+     </div> -->
+<div id="searcher">
 
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
  <div><label for="phrase">Ara:</label> <input name="phrase" id="phrase" 

Index: server/banner.zh-cn.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.zh-cn.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- server/banner.zh-cn.html  7 Aug 2008 20:40:30 -0000    1.20
+++ server/banner.zh-cn.html  8 Aug 2008 20:26:44 -0000    1.21
@@ -13,17 +13,11 @@
 
 <div id="null-wrapper">
 
-<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
-<!-- <div id="urgent">
-
-
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do 
+     <div id="urgent">
 
      </div> -->
-
-
- 
-     
-             <div id="searcher">
+<div id="searcher">
 
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
  <div><label for="phrase">搜索:</label> <input name="phrase" id="phrase" 
type="text" 

Index: server/takeaction.ar.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.ar.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- server/takeaction.ar.html  7 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.2
+++ server/takeaction.ar.html  8 Aug 2008 20:26:44 -0000    1.3
@@ -217,7 +217,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 تحديث:
 
-$Date: 2008/08/07 20:26:50 $
+$Date: 2008/08/08 20:26:44 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -249,6 +249,8 @@
 <li><a href="/server/takeaction.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Albanian -->
 <li><a href="/server/takeaction.sq.html">Shqip</a>&nbsp;[sq]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/server/takeaction.sr.html">&#x441;&#x440;&#x43F;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: server/takeaction.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.bg.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- server/takeaction.bg.html  7 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.23
+++ server/takeaction.bg.html  8 Aug 2008 20:26:44 -0000    1.24
@@ -236,7 +236,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/08/07 20:26:50 $
+$Date: 2008/08/08 20:26:44 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -268,6 +268,8 @@
 <li><a href="/server/takeaction.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Albanian -->
 <li><a href="/server/takeaction.sq.html">Shqip</a>&nbsp;[sq]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/server/takeaction.sr.html">&#x441;&#x440;&#x43F;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: server/takeaction.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.sr.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/takeaction.sr.html  7 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.1
+++ server/takeaction.sr.html  8 Aug 2008 20:26:44 -0000    1.2
@@ -242,7 +242,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2008/08/07 20:26:50 $
+$Date: 2008/08/08 20:26:44 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -274,6 +274,8 @@
 <li><a href="/server/takeaction.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Albanian -->
 <li><a href="/server/takeaction.sq.html">Shqip</a>&nbsp;[sq]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/server/takeaction.sr.html">&#x441;&#x440;&#x43F;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: server/po/banner.af.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.af.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- server/po/banner.af.po   30 Jul 2008 20:27:19 -0000   1.11
+++ server/po/banner.af.po   8 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.12
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banner.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-30 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-08 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-02-17 16:50+0200\n"
 "Last-Translator: Renier Maritz <address@hidden>\n"
 "Language-Team:\n"
@@ -34,17 +34,8 @@
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">Gaan na inhoud</a> | </"
 "span><a href=\"#translations\">Vertalings van hierdie blad</a>"
 
-#
-# type: Content of: <body><div><div>
-#.    <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-#: ../../server/banner.html:22
-msgid ""
-"Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you "
-"help us by bringing a small package? address@hidden"
-msgstr ""
-
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#: ../../server/banner.html:32
+#: ../../server/banner.html:27
 msgid ""
 "<label for=\"phrase\">Search:</label> <input name=\"phrase\" id=\"phrase\" "
 "type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" value="
@@ -55,51 +46,51 @@
 "\"Go\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
-#: ../../server/banner.html:43
+#: ../../server/banner.html:38
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">Die GNU Bedryfstelsel</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:52
+#: ../../server/banner.html:47
 msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">Tuisblad</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:53
+#: ../../server/banner.html:48
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
 msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:54
+#: ../../server/banner.html:49
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Omtrent</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:55
+#: ../../server/banner.html:50
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Filosofie</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:56
+#: ../../server/banner.html:51
 msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Lisensies</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:57
+#: ../../server/banner.html:52
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Download&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Vrye&nbsp;Sagteware</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:58
+#: ../../server/banner.html:53
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;Ons</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:59
+#: ../../server/banner.html:54
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Werfuitleg</a>"

Index: server/po/banner.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.ar.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- server/po/banner.ar.po   30 Jul 2008 20:27:19 -0000   1.4
+++ server/po/banner.ar.po   8 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.5
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banner\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-30 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-08 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-07-02 02:26+0200\n"
 "Last-Translator: Hossam Hossny <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Arabic\n"
@@ -33,17 +33,8 @@
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">الى المحتويات</a> 
| </span><a "
 "href=\"#translations\">ترجمات هذه الصفحه</a>"
 
-#
-# type: Content of: <body><div><div>
-#.    <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-#: ../../server/banner.html:22
-msgid ""
-"Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you "
-"help us by bringing a small package? address@hidden"
-msgstr ""
-
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#: ../../server/banner.html:32
+#: ../../server/banner.html:27
 msgid ""
 "<label for=\"phrase\">Search:</label> <input name=\"phrase\" id=\"phrase\" "
 "type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" value="
@@ -54,47 +45,47 @@
 "\"اذهب\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
-#: ../../server/banner.html:43
+#: ../../server/banner.html:38
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">جنو النظام التشغيلي</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:52
+#: ../../server/banner.html:47
 msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">رئيسى</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:53
+#: ../../server/banner.html:48
 msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
 msgstr "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>المخزن</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:54
+#: ../../server/banner.html:49
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">تاريخ</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:55
+#: ../../server/banner.html:50
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">فلسفة</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:56
+#: ../../server/banner.html:51
 msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.html\">تراخيص</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:57
+#: ../../server/banner.html:52
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Download&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/software/software.html\">تحميل الجنو </a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:58
+#: ../../server/banner.html:53
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/help/help.html\">مساعدة الجنو</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:59
+#: ../../server/banner.html:54
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">خريطه الموقع</a>"
 

Index: server/po/banner.bg.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.bg.po,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- server/po/banner.bg.po   6 Aug 2008 13:04:35 -0000    1.15
+++ server/po/banner.bg.po   8 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.16
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banner.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-30 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-08 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-08-06 15:51+0300\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
@@ -34,19 +34,8 @@
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">Отиване на 
съдържанието</a> | "
 "</span><a href=\"#translations\">Други преводи на тази 
страница</a>"
 
-#
-# type: Content of: <body><div><div>
-#.    <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-#: ../../server/banner.html:22
-msgid ""
-"Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you "
-"help us by bringing a small package? address@hidden"
-msgstr ""
-"Ще пътувате от Шанхай или Пекин до Бостън 
през следващите няколко дни? Може "
-"ли да ни помогнете, като донесете малък 
пакет? address@hidden"
-
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#: ../../server/banner.html:32
+#: ../../server/banner.html:27
 msgid ""
 "<label for=\"phrase\">Search:</label> <input name=\"phrase\" id=\"phrase\" "
 "type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" value="
@@ -57,50 +46,59 @@
 "\"Да\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
-#: ../../server/banner.html:43
+#: ../../server/banner.html:38
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
 msgstr "<a href=\"/home.bg.html\">Операционната система 
GNU</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:52
+#: ../../server/banner.html:47
 msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
 msgstr "<a href=\"/home.bg.html\">Главна страница</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:53
+#: ../../server/banner.html:48
 msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
 msgstr "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Магазин</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:54
+#: ../../server/banner.html:49
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">История</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:55
+#: ../../server/banner.html:50
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.bg.html\">Философия</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:56
+#: ../../server/banner.html:51
 msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Лицензи</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:57
+#: ../../server/banner.html:52
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Download&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Софтуер</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:58
+#: ../../server/banner.html:53
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/help/help.html\">Помогнете</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:59
+#: ../../server/banner.html:54
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
 msgstr "<a 
href=\"/server/sitemap.html\">Карта&nbsp;на&nbsp;сайта</a>"
 
+#
+# type: Content of: <body><div><div>
+#~ msgid ""
+#~ "Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can "
+#~ "you help us by bringing a small package? address@hidden"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ще пътувате от Шанхай или Пекин до 
Бостън през следващите няколко дни? "
+#~ "Може ли да ни помогнете, като донесете 
малък пакет? address@hidden"
+
 # Преводът е лош.
 # type: Content of: <body><div><div>
 #~ msgid ""

Index: server/po/banner.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.ca.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- server/po/banner.ca.po   30 Jul 2008 20:27:19 -0000   1.12
+++ server/po/banner.ca.po   8 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.13
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banner.ca.po\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-30 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-08 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-07-29 12:12+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
@@ -33,17 +33,8 @@
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">Anar al contingut</a> | </"
 "span><a href=\"#translations\">Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</a>"
 
-#
-# type: Content of: <body><div><div>
-#.    <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-#: ../../server/banner.html:22
-msgid ""
-"Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you "
-"help us by bringing a small package? address@hidden"
-msgstr ""
-
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#: ../../server/banner.html:32
+#: ../../server/banner.html:27
 msgid ""
 "<label for=\"phrase\">Search:</label> <input name=\"phrase\" id=\"phrase\" "
 "type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" value="
@@ -54,47 +45,47 @@
 "\"Go\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
-#: ../../server/banner.html:43
+#: ../../server/banner.html:38
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
 msgstr "<a href=\"/home.ca.html\">El Sistema Operatiu GNU</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:52
+#: ../../server/banner.html:47
 msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
 msgstr "<a href=\"/home.ca.html\">Inici</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:53
+#: ../../server/banner.html:48
 msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
 msgstr "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Botiga</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:54
+#: ../../server/banner.html:49
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.ca.html\">Història</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:55
+#: ../../server/banner.html:50
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.ca.html\">Filosofia</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:56
+#: ../../server/banner.html:51
 msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.ca.html\">Llic&egrave;ncies</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:57
+#: ../../server/banner.html:52
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Download&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/software/software.ca.html\">Descarregueu GNU</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:58
+#: ../../server/banner.html:53
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/help/help.ca.html\">Ajudeu GNU</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:59
+#: ../../server/banner.html:54
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/sitemap.ca.html\">Mapa del Web</a>"
 

Index: server/po/banner.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.es.po,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- server/po/banner.es.po   30 Jul 2008 20:27:19 -0000   1.15
+++ server/po/banner.es.po   8 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.16
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banner\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-30 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-08 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-07-07 23:39+0200\n"
 "Last-Translator: Xavier Reina <address@hidden>\n"
 "Language-Team: castellano <address@hidden>\n"
@@ -38,17 +38,8 @@
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">Ir al contenido</a> | </"
 "span><a href=\"#translations\">Traducciones de esta página</a>"
 
-#
-# type: Content of: <body><div><div>
-#.    <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-#: ../../server/banner.html:22
-msgid ""
-"Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you "
-"help us by bringing a small package? address@hidden"
-msgstr ""
-
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#: ../../server/banner.html:32
+#: ../../server/banner.html:27
 msgid ""
 "<label for=\"phrase\">Search:</label> <input name=\"phrase\" id=\"phrase\" "
 "type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" value="
@@ -59,47 +50,47 @@
 "\"Ir\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
-#: ../../server/banner.html:43
+#: ../../server/banner.html:38
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">El sistema operativo GNU</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:52
+#: ../../server/banner.html:47
 msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
 msgstr "<a href=\"/home.es.html\">Portada</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:53
+#: ../../server/banner.html:48
 msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
 msgstr "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Tienda</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:54
+#: ../../server/banner.html:49
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.es.html\">Historia</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:55
+#: ../../server/banner.html:50
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.es.html\">Filosofía</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:56
+#: ../../server/banner.html:51
 msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.es.html\">Licencias</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:57
+#: ../../server/banner.html:52
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Download&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/software/software.es.html\">Descargue GNU</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:58
+#: ../../server/banner.html:53
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/help/help.es.html\">Ayude a GNU</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:59
+#: ../../server/banner.html:54
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/sitemap.es.html\">Mapa web</a>"
 

Index: server/po/banner.he.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.he.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/po/banner.he.po   7 Aug 2008 12:22:22 -0000    1.1
+++ server/po/banner.he.po   8 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.2
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banner.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-30 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-08 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-08-07 15:16+0300\n"
 "Last-Translator: Amir E. Aharoni <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Hebrew <address@hidden>\n"
@@ -34,19 +34,8 @@
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">מעבר לתוכן</a> | 
</span><a "
 "href=\"#translations\">תרגומים של הדף הזה</a>"
 
-#
-# type: Content of: <body><div><div>
-#.    <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a>
-#: ../../server/banner.html:22
-msgid ""
-"Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you "
-"help us by bringing a small package? address@hidden"
-msgstr ""
-"האם אתם נוסעים משנגהאי או בייג'ינג לבוסטון 
בימים הקרובים? האם אתם יכולים "
-"לעזור לנו להעביר חבילה קטנה? address@hidden"
-
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#: ../../server/banner.html:32
+#: ../../server/banner.html:27
 msgid ""
 "<label for=\"phrase\">Search:</label> <input name=\"phrase\" id=\"phrase\" "
 "type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" value="
@@ -57,46 +46,55 @@
 "\"Go\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
-#: ../../server/banner.html:43
+#: ../../server/banner.html:38
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">מערכת ההפעלה גנו</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:52
+#: ../../server/banner.html:47
 msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">אתר הבית</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:53
+#: ../../server/banner.html:48
 msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
 msgstr "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>החנות</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:54
+#: ../../server/banner.html:49
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">היסטוריה</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:55
+#: ../../server/banner.html:50
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">פילוסופיה</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:56
+#: ../../server/banner.html:51
 msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.html\">רשיונות</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:57
+#: ../../server/banner.html:52
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Download&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/software/software.html\">להוריד&nbsp;את&nbsp;גנ
ו</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:58
+#: ../../server/banner.html:53
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/help/help.html\">עזרה&nbsp;לגנו</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:59
+#: ../../server/banner.html:54
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">מפת האתר</a>"
+
+#
+# type: Content of: <body><div><div>
+#~ msgid ""
+#~ "Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can "
+#~ "you help us by bringing a small package? address@hidden"
+#~ msgstr ""
+#~ "האם אתם נוסעים משנגהאי או בייג'ינג 
לבוסטון בימים הקרובים? האם אתם יכולים "
+#~ "לעזור לנו להעביר חבילה קטנה? address@hidden"

Index: server/po/banner.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.it.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- server/po/banner.it.po   30 Jul 2008 20:27:19 -0000   1.14
+++ server/po/banner.it.po   8 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.15
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banner.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-30 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-08 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-07-29 23:03+0100\n"
 "Last-Translator: Andrea Pescetti <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Italian http://savannah.gnu.org/projects/www-it/\n";
@@ -35,19 +35,8 @@
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">Vai al contenuto</a> | </"
 "span><a href=\"#translations\">Traduzioni di questa pagina</a>"
 
-#
-# type: Content of: <body><div><div>
-#.    <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-#: ../../server/banner.html:22
-msgid ""
-"Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you "
-"help us by bringing a small package? address@hidden"
-msgstr ""
-"Viaggiate da Shanghai/Pechino a Boston nei prossimi giorni? Potreste "
-"aiutarci portandoci del materiale? address@hidden"
-
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#: ../../server/banner.html:32
+#: ../../server/banner.html:27
 msgid ""
 "<label for=\"phrase\">Search:</label> <input name=\"phrase\" id=\"phrase\" "
 "type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" value="
@@ -58,46 +47,55 @@
 "\"Go\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
-#: ../../server/banner.html:43
+#: ../../server/banner.html:38
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
 msgstr "<a href=\"/home.it.html\">Sistema Operativo GNU</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:52
+#: ../../server/banner.html:47
 msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
 msgstr "<a href=\"/home.it.html\">Pagina Principale</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:53
+#: ../../server/banner.html:48
 msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
 msgstr "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>GNU&nbsp;Shop</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:54
+#: ../../server/banner.html:49
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Storia</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:55
+#: ../../server/banner.html:50
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.it.html\">Filosofia</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:56
+#: ../../server/banner.html:51
 msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.it.html\">Licenze</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:57
+#: ../../server/banner.html:52
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Download&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Scaricate&nbsp;GNU</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:58
+#: ../../server/banner.html:53
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/help/help.it.html\">Aiutate GNU</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:59
+#: ../../server/banner.html:54
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Mappa del sito</a>"
+
+#
+# type: Content of: <body><div><div>
+#~ msgid ""
+#~ "Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can "
+#~ "you help us by bringing a small package? address@hidden"
+#~ msgstr ""
+#~ "Viaggiate da Shanghai/Pechino a Boston nei prossimi giorni? Potreste "
+#~ "aiutarci portandoci del materiale? address@hidden"

Index: server/po/banner.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.pot,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- server/po/banner.pot    30 Jul 2008 20:27:19 -0000   1.10
+++ server/po/banner.pot    8 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.11
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-30 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-08 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -32,17 +32,8 @@
 "</span><a href=\"#translations\">Translations of this page</a>"
 msgstr ""
 
-#
-#.    <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-# type: Content of: <body><div><div>
-#: ../../server/banner.html:22
-msgid ""
-"Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you "
-"help us by bringing a small package? address@hidden"
-msgstr ""
-
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#: ../../server/banner.html:32
+#: ../../server/banner.html:27
 msgid ""
 "<label for=\"phrase\">Search:</label> <input name=\"phrase\" id=\"phrase\" "
 "type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" "
@@ -50,46 +41,46 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
-#: ../../server/banner.html:43
+#: ../../server/banner.html:38
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:52
+#: ../../server/banner.html:47
 msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:53
+#: ../../server/banner.html:48
 msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:54
+#: ../../server/banner.html:49
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:55
+#: ../../server/banner.html:50
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:56
+#: ../../server/banner.html:51
 msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:57
+#: ../../server/banner.html:52
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Download&nbsp;GNU</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:58
+#: ../../server/banner.html:53
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;GNU</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:59
+#: ../../server/banner.html:54
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
 msgstr ""

Index: server/po/banner.pt-br.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.pt-br.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- server/po/banner.pt-br.po  30 Jul 2008 20:27:19 -0000   1.11
+++ server/po/banner.pt-br.po  8 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.12
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banner.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-30 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-08 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-19 20:10+0200\n"
 "Last-Translator: Og Maciel <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Brazilian Portuguese\n"
@@ -34,17 +34,8 @@
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">Pular para o conteúdo</a> | 
</"
 "span><a href=\"#translations\">Traduções desta página</a>"
 
-#
-# type: Content of: <body><div><div>
-#.    <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-#: ../../server/banner.html:22
-msgid ""
-"Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you "
-"help us by bringing a small package? address@hidden"
-msgstr ""
-
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#: ../../server/banner.html:32
+#: ../../server/banner.html:27
 msgid ""
 "<label for=\"phrase\">Search:</label> <input name=\"phrase\" id=\"phrase\" "
 "type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" value="
@@ -55,51 +46,51 @@
 "\"Ir\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
-#: ../../server/banner.html:43
+#: ../../server/banner.html:38
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">O Sistema Operacional GNU</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:52
+#: ../../server/banner.html:47
 msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">Início</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:53
+#: ../../server/banner.html:48
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
 msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:54
+#: ../../server/banner.html:49
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Sobre</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:55
+#: ../../server/banner.html:50
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Filosofia</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:56
+#: ../../server/banner.html:51
 msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenças</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:57
+#: ../../server/banner.html:52
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Download&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Software&nbsp;Livre</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:58
+#: ../../server/banner.html:53
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/help/help.html\">Ajude&#45;nos</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:59
+#: ../../server/banner.html:54
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Mapa do site</a>"

Index: server/po/banner.pt.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.pt.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- server/po/banner.pt.po   30 Jul 2008 20:27:20 -0000   1.11
+++ server/po/banner.pt.po   8 Aug 2008 20:26:50 -0000    1.12
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banner.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-30 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-08 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-19 20:31+0200\n"
 "Last-Translator: Tiago Faria <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Portuguese <address@hidden>\n"
@@ -34,17 +34,8 @@
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">Avançar para</a> | </span><a "
 "href=\"#translations\">Traduções desta página</a>"
 
-#
-# type: Content of: <body><div><div>
-#.    <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-#: ../../server/banner.html:22
-msgid ""
-"Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you "
-"help us by bringing a small package? address@hidden"
-msgstr ""
-
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#: ../../server/banner.html:32
+#: ../../server/banner.html:27
 msgid ""
 "<label for=\"phrase\">Search:</label> <input name=\"phrase\" id=\"phrase\" "
 "type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" value="
@@ -55,51 +46,51 @@
 "\"Go\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
-#: ../../server/banner.html:43
+#: ../../server/banner.html:38
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">O Sistema Operativo GNU</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:52
+#: ../../server/banner.html:47
 msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">Início</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:53
+#: ../../server/banner.html:48
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
 msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>Fundação do Software Livre</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:54
+#: ../../server/banner.html:49
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Sobre</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:55
+#: ../../server/banner.html:50
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Filosofia</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:56
+#: ../../server/banner.html:51
 msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenças</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:57
+#: ../../server/banner.html:52
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Download&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Software&nbsp;Livre</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:58
+#: ../../server/banner.html:53
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/help/help.html\">Ajude&#45nos</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:59
+#: ../../server/banner.html:54
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Mapa do sítio</a>"

Index: server/po/banner.ru.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.ru.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- server/po/banner.ru.po   30 Jul 2008 20:27:20 -0000   1.13
+++ server/po/banner.ru.po   8 Aug 2008 20:26:51 -0000    1.14
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banner.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-30 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-08 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-06-28 18:51+0700\n"
 "Last-Translator: Anatoly A. Kazantsev <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Russian <address@hidden>\n"
@@ -33,17 +33,8 @@
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">Перейти к 
тексту</a> | </"
 "span><a href=\"#translations\">Эта страница на других 
языках</a>"
 
-#
-# type: Content of: <body><div><div>
-#.    <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-#: ../../server/banner.html:22
-msgid ""
-"Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you "
-"help us by bringing a small package? address@hidden"
-msgstr ""
-
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#: ../../server/banner.html:32
+#: ../../server/banner.html:27
 msgid ""
 "<label for=\"phrase\">Search:</label> <input name=\"phrase\" id=\"phrase\" "
 "type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" value="
@@ -54,47 +45,47 @@
 "\"Go\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
-#: ../../server/banner.html:43
+#: ../../server/banner.html:38
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">Операционная система GNU</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:52
+#: ../../server/banner.html:47
 msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
 msgstr "<a href=\"/home.ru.html\">Домашняя&nbsp;страница</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:53
+#: ../../server/banner.html:48
 msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
 msgstr "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Магазин FSF</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:54
+#: ../../server/banner.html:49
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">О&nbsp;GNU</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:55
+#: ../../server/banner.html:50
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Философия</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:56
+#: ../../server/banner.html:51
 msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Лицензии</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:57
+#: ../../server/banner.html:52
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Download&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a 
href=\"/software/software.html\">Программное&nbsp;обеспечение</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:58
+#: ../../server/banner.html:53
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/help/help.ru.html\">Помочь&nbsp;проекту</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:59
+#: ../../server/banner.html:54
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Карта&nbsp;сайта</a>"
 

Index: server/po/banner.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.sr.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- server/po/banner.sr.po   30 Jul 2008 20:27:20 -0000   1.5
+++ server/po/banner.sr.po   8 Aug 2008 20:26:51 -0000    1.6
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banner.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-30 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-08 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-07-19 14:05+0200\n"
 "Last-Translator: Strahinya Radich <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Serbian <address@hidden>\n"
@@ -33,17 +33,8 @@
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">Скочи на 
садржај</a> | </"
 "span><a href=\"#translations\">Преводи ове странице</a>"
 
-#
-# type: Content of: <body><div><div>
-#.    <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-#: ../../server/banner.html:22
-msgid ""
-"Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you "
-"help us by bringing a small package? address@hidden"
-msgstr ""
-
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#: ../../server/banner.html:32
+#: ../../server/banner.html:27
 msgid ""
 "<label for=\"phrase\">Search:</label> <input name=\"phrase\" id=\"phrase\" "
 "type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" value="
@@ -54,47 +45,47 @@
 "\"Крени\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
-#: ../../server/banner.html:43
+#: ../../server/banner.html:38
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
 msgstr "<a href=\"/home.sr.html\">Оперативни систем ГНУ</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:52
+#: ../../server/banner.html:47
 msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
 msgstr "<a href=\"/home.sr.html\">Дом</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:53
+#: ../../server/banner.html:48
 msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
 msgstr "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Продавница</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:54
+#: ../../server/banner.html:49
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.sr.html\">Историја</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:55
+#: ../../server/banner.html:50
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.sr.html\">Филозофија</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:56
+#: ../../server/banner.html:51
 msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.sr.html\">Лиценце</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:57
+#: ../../server/banner.html:52
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Download&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Преузмите&nbsp;ГНУ</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:58
+#: ../../server/banner.html:53
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/help/help.html\">Помозите&nbsp;ГНУ-у</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:59
+#: ../../server/banner.html:54
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа</a>"
 

Index: server/po/banner.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.tr.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- server/po/banner.tr.po   30 Jul 2008 20:27:20 -0000   1.11
+++ server/po/banner.tr.po   8 Aug 2008 20:26:51 -0000    1.12
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banner.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-30 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-08 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-05 10:22+0100\n"
 "Last-Translator: Ali Servet Dönmez <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
@@ -34,17 +34,8 @@
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">İçeriğe atla</a> | 
</span><a "
 "href=\"#translations\">Bu sayfanın çevirileri</a>"
 
-#
-# type: Content of: <body><div><div>
-#.    <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-#: ../../server/banner.html:22
-msgid ""
-"Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you "
-"help us by bringing a small package? address@hidden"
-msgstr ""
-
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#: ../../server/banner.html:32
+#: ../../server/banner.html:27
 msgid ""
 "<label for=\"phrase\">Search:</label> <input name=\"phrase\" id=\"phrase\" "
 "type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" value="
@@ -55,51 +46,51 @@
 "\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
-#: ../../server/banner.html:43
+#: ../../server/banner.html:38
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">GNU İşletim Sistemi</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:52
+#: ../../server/banner.html:47
 msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">Giriş</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:53
+#: ../../server/banner.html:48
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
 msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>Özgür Yazılım Vakfı</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:54
+#: ../../server/banner.html:49
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Bilgiler</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:55
+#: ../../server/banner.html:50
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Görüşlerimiz</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:56
+#: ../../server/banner.html:51
 msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Lisans&nbsp;Sözleşmeleri</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:57
+#: ../../server/banner.html:52
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Download&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Özgür&nbsp;Yazılım</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:58
+#: ../../server/banner.html:53
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/help/help.html\">Bize&nbsp;Yardım&nbsp;Edin</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:59
+#: ../../server/banner.html:54
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Dizin</a>"

Index: server/po/banner.zh-cn.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.zh-cn.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- server/po/banner.zh-cn.po  30 Jul 2008 20:27:20 -0000   1.11
+++ server/po/banner.zh-cn.po  8 Aug 2008 20:26:51 -0000    1.12
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banner.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-30 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-08 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-05-29 12:33+0300\n"
 "Last-Translator: Pan Yongzhi <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Chinese <address@hidden>\n"
@@ -35,17 +35,8 @@
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">跳至正文</a> | </span><a 
href="
 "\"#translations\">本页的翻译</a>"
 
-#
-# type: Content of: <body><div><div>
-#.    <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/"; title="Find out about 
ACTA">Take action on ACTA &mdash; the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a> 
-#: ../../server/banner.html:22
-msgid ""
-"Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can you "
-"help us by bringing a small package? address@hidden"
-msgstr ""
-
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#: ../../server/banner.html:32
+#: ../../server/banner.html:27
 msgid ""
 "<label for=\"phrase\">Search:</label> <input name=\"phrase\" id=\"phrase\" "
 "type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" value="
@@ -56,51 +47,51 @@
 "\"Go\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
-#: ../../server/banner.html:43
+#: ../../server/banner.html:38
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">GNU 操作系统</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:52
+#: ../../server/banner.html:47
 msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
 msgstr "<a href=\"/\">主页</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:53
+#: ../../server/banner.html:48
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
 msgstr "<a href=\"http://order.fsf.org/\";>FSF 商店</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:54
+#: ../../server/banner.html:49
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">关于</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:55
+#: ../../server/banner.html:50
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">哲学</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:56
+#: ../../server/banner.html:51
 msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.html\">许可证</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:57
+#: ../../server/banner.html:52
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Download&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/software/software.html\">自由软件</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:58
+#: ../../server/banner.html:53
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">Help&nbsp;GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/help/help.html\">帮助我们</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#: ../../server/banner.html:59
+#: ../../server/banner.html:54
 #, fuzzy
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">网站地图</a>"

Index: server/po/takeaction.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.ar.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/po/takeaction.ar.po 18 Jul 2008 10:43:42 -0000   1.1
+++ server/po/takeaction.ar.po 8 Aug 2008 20:26:51 -0000    1.2
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: takeaction\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-03 14:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-07-02 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-07-18 13:23+0200\n"
 "Last-Translator: Hossam Hossny <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Arabic\n"
@@ -26,73 +26,145 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:28
-msgid "<a id=\"licenses\"><strong>Read and comment on proposed license 
changes</strong></a>"
-msgstr "<a id=\"licenses\"><strong>نرجو قراءة التعديلات 
المقترحة على الترخيص و التعليق 
عليها</strong></a>"
+msgid ""
+"<a id=\"licenses\"><strong>Read and comment on proposed license changes</"
+"strong></a>"
+msgstr ""
+"<a id=\"licenses\"><strong>نرجو قراءة التعديلات الم
قترحة على الترخيص و "
+"التعليق عليها</strong></a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:30
-msgid "Please <a href=\"http://gplv3.fsf.org\";>read and leave comments</a> on 
new drafts of the Affero GNU General Public License, the GNU Free Documentation 
License, and the GNU Simple Free Documentation License."
-msgstr "نرجو <a href=\"http://gplv3.fsf.org\";>القراءة و 
التعليق</a> على مسودات ترخيص الجنو الشعبى 
العام و ترخيص جنو للوثائق الحرة و ترخيص جنو 
المبسط للوثائق الحرة الجديدة"
+msgid ""
+"Please <a href=\"http://gplv3.fsf.org\";>read and leave comments</a> on new "
+"drafts of the Affero GNU General Public License, the GNU Free Documentation "
+"License, and the GNU Simple Free Documentation License."
+msgstr ""
+"نرجو <a href=\"http://gplv3.fsf.org\";>القراءة و 
التعليق</a> على مسودات ترخيص "
+"الجنو الشعبى العام و ترخيص جنو للوثائق 
الحرة و ترخيص جنو المبسط للوثائق "
+"الحرة الجديدة"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:36
-msgid "<a id=\"priority\"><b>Contribute to high priority free software 
projects</b></a>"
-msgstr "<a id=\"priority\"><b>ساهم فى مشاريع البرمجيات 
الحرة ذات الاولويات العالية</b></a>"
+msgid ""
+"<a id=\"priority\"><b>Contribute to high priority free software projects</"
+"b></a>"
+msgstr ""
+"<a id=\"priority\"><b>ساهم فى مشاريع البرمجيات 
الحرة ذات الاولويات العالية</"
+"b></a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:38
-msgid "As listed on the <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>FSF web site</a>."
-msgstr "كما هى مذكورة علي <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>موقع الاف اس 
اف</a>."
+msgid ""
+"As listed on the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>FSF "
+"web site</a>."
+msgstr ""
+"كما هى مذكورة علي <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";
+"\">موقع الاف اس اف</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:44
-msgid "<a id=\"gnustep\"><strong>Contribute to the GNUstep 
Project</strong></a>"
+msgid ""
+"<a id=\"gnustep\"><strong>Contribute to the GNUstep Project</strong></a>"
 msgstr "<a id=\"gnustep\"><strong>ساهم فى مشروع 
الجنوستب</strong></a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:45
-msgid "Please contribute as a user and developer to <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, a free object-oriented framework 
for application development, and help it achieve the status of a complete and 
featured desktop environment."
-msgstr "ساهم كمستخدم و مطور فى <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>جنوستب</a> هيكل العمل كائنى 
التوجه الحر لتطوير التطبيقات و مساعدتها في 
تحقيق حالة كاملة لبيئة سطح المكتب"
+msgid ""
+"Please contribute as a user and developer to <a href=\"http://www.gnustep.org";
+"\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for application "
+"development, and help it achieve the status of a complete and featured "
+"desktop environment."
+msgstr ""
+"ساهم كمستخدم و مطور فى <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>جنوستب</a> هيكل "
+"العمل كائنى التوجه الحر لتطوير التطبيقات 
و مساعدتها في تحقيق حالة كاملة "
+"لبيئة سطح المكتب"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:53
-msgid "<a id=\"music-sharing\"><strong>Sign EFF's petition in favor of music 
sharing</strong></a>"
-msgstr "<a id=\"music-sharing\"><strong>وقع على التماس الاى 
اف اف لصالح مشاركة الموسيقى</strong></a>"
+msgid ""
+"<a id=\"music-sharing\"><strong>Sign EFF's petition in favor of music "
+"sharing</strong></a>"
+msgstr ""
+"<a id=\"music-sharing\"><strong>وقع على التماس الاى اف اف 
لصالح مشاركة "
+"الموسيقى</strong></a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:55
-msgid "There is one flaw in the wording of this petition. It is a mistake to 
speak of &ldquo;compensating musicians&rdquo; for copying, because that 
encourages the RIAA's dangerous pretense that they have &ldquo;lost&rdquo; 
something when people copy. The appropriate goal is not that musicians be 
&ldquo;compensated&rdquo;&mdash;it is to support music and musicians. However, 
that is no reason not to <a href=\"http://www.eff.org/share/petition/\";>sign 
the petition</a>."
-msgstr "وهناك عيب واحد في صياغه هذا الالتماس. 
انه من الخطأ التحدث عن تعويض الموسيقيين عن 
النسخ لان ذلك يشجع ادعاء RIAA الخطر انها 
\"فقدت\" شيء عندما يكون للناس نسخة. والهدف من 
ذلك هو ان لا يكون الموسيقيين \"تعويض\" لدعم 
الموسيقى. بيد ان ذلك ليس سببا بعدم <a 
href=\"http://www.eff.org/share/petition/\";>توقيع الالتماس</a>."
+msgid ""
+"There is one flaw in the wording of this petition. It is a mistake to speak "
+"of &ldquo;compensating musicians&rdquo; for copying, because that encourages "
+"the RIAA's dangerous pretense that they have &ldquo;lost&rdquo; something "
+"when people copy. The appropriate goal is not that musicians be &ldquo;"
+"compensated&rdquo;&mdash;it is to support music and musicians. However, "
+"that is no reason not to <a href=\"http://www.eff.org/share/petition/\";>sign "
+"the petition</a>."
+msgstr ""
+"وهناك عيب واحد في صياغه هذا الالتماس. انه م
ن الخطأ التحدث عن تعويض "
+"الموسيقيين عن النسخ لان ذلك يشجع ادعاء RIAA 
الخطر انها \"فقدت\" شيء عندما "
+"يكون للناس نسخة. والهدف من ذلك هو ان لا 
يكون الموسيقيين \"تعويض\" لدعم "
+"الموسيقى. بيد ان ذلك ليس سببا بعدم <a 
href=\"http://www.eff.org/share/";
+"petition/\">توقيع الالتماس</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:66
-msgid "<a id=\"doom\"><strong>Sign petition to free Heretic/Hexen source 
code</strong></a>"
-msgstr "<a id=\"doom\"><strong>وقع التماس تحرير شفرة الم
صدر للعبتى هيريتك و هكزن</strong></a>"
+msgid ""
+"<a id=\"doom\"><strong>Sign petition to free Heretic/Hexen source code</"
+"strong></a>"
+msgstr ""
+"<a id=\"doom\"><strong>وقع التماس تحرير شفرة المصدر 
للعبتى هيريتك و هكزن</"
+"strong></a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:68
-msgid "The online Doom game community has a <a 
href=\"http://www.doomworld.com/eternity/letter.html\";>open letter and petition 
to Raven Software and Activision</a> to apply the GNU GPL to previously 
released source code for the games Heretic and Hexen."
-msgstr "جميع مجتمع لعبة دووم قام ب<a 
href=\"http://www.doomworld.com/eternity/letter.html\";>كتابة خطاب و 
التماس لبرمجيات رافين و اكتيفيجن</a> لتطبيق 
ترخيص الجنو على شفرة المصدر التى سبق 
اتاحتها لألعاب هيريتك و هكزن"
+msgid ""
+"The online Doom game community has a <a href=\"http://www.doomworld.com/";
+"eternity/letter.html\">open letter and petition to Raven Software and "
+"Activision</a> to apply the GNU GPL to previously released source code for "
+"the games Heretic and Hexen."
+msgstr ""
+"جميع مجتمع لعبة دووم قام ب<a 
href=\"http://www.doomworld.com/eternity/letter.";
+"html\">كتابة خطاب و التماس لبرمجيات رافين و 
اكتيفيجن</a> لتطبيق ترخيص الجنو "
+"على شفرة المصدر التى سبق اتاحتها لألعاب 
هيريتك و هكزن"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:77
-msgid "<a id=\"broadcast\"><b>Support Public Knowledge against the 
&ldquo;broadcast flag&rdquo;</b></a>"
-msgstr "<a id=\"broadcast\"><b>ساند المعرفة الشعبية ضد 
ال &ldquo;broadcast flag&rdquo;</b></a>"
+msgid ""
+"<a id=\"broadcast\"><b>Support Public Knowledge against the &ldquo;broadcast "
+"flag&rdquo;</b></a>"
+msgstr ""
+"<a id=\"broadcast\"><b>ساند المعرفة الشعبية ضد ال 
&ldquo;broadcast "
+"flag&rdquo;</b></a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:79
-msgid "Public Knowledge won a court case to overturn the FCC's 
&ldquo;broadcast flag&rdquo; requirement. Now it needs your support for the 
coming battle in Congress. See <a 
href=\"http://www.publicknowledge.org/issues/bfcase\";>http://www.publicknowledge.org/issues/bfcase</a>
 for more information."
-msgstr "المعرفة الشعبية قد فازت بقضية ضد م
تطلبات ال FCC's &ldquo;broadcast flag&rdquo; . والأن تحتاج 
دعمك فى معركتها القادمة فى الكونجرس. انظر 
الى <a 
href=\"http://www.publicknowledge.org/issues/bfcase\";>http://www.publicknowledge.org/issues/bfcase</a>
 لمزيد من المعلومات."
+msgid ""
+"Public Knowledge won a court case to overturn the FCC's &ldquo;broadcast "
+"flag&rdquo; requirement. Now it needs your support for the coming battle in "
+"Congress. See <a href=\"http://www.publicknowledge.org/issues/bfcase";
+"\">http://www.publicknowledge.org/issues/bfcase</a> for more information."
+msgstr ""
+"المعرفة الشعبية قد فازت بقضية ضد متطلبات 
ال FCC's &ldquo;broadcast "
+"flag&rdquo; . والأن تحتاج دعمك فى معركتها القادم
ة فى الكونجرس. انظر الى <a "
+"href=\"http://www.publicknowledge.org/issues/bfcase\";>http://www.";
+"publicknowledge.org/issues/bfcase</a> لمزيد من المعلومات."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:87
-msgid "<a id=\"wipochange\"><b>Call on WIPO to change its name and 
mission:</b></a>"
+msgid ""
+"<a id=\"wipochange\"><b>Call on WIPO to change its name and mission:</b></a>"
 msgstr "<a id=\"wipochange\"><b> طالب بتغيير اسم و مهمة ال 
WIPO:</b></a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:89
-msgid "People are invited to support this declaration calling on WIPO to 
change its name and mission. <a 
href=\"http://fsfeurope.org/documents/wiwo.en.html\";>http://fsfeurope.org/documents/wiwo.en.html</a>"
-msgstr "الجميع مدعو الى مطالبة ال WIPO بتغيير اسم
ها و مهمتها. <a 
href=\"http://fsfeurope.org/documents/wiwo.en.html\";>http://fsfeurope.org/documents/wiwo.en.html</a>"
+msgid ""
+"People are invited to support this declaration calling on WIPO to change its "
+"name and mission. <a href=\"http://fsfeurope.org/documents/wiwo.en.html";
+"\">http://fsfeurope.org/documents/wiwo.en.html</a>"
+msgstr ""
+"الجميع مدعو الى مطالبة ال WIPO بتغيير اسمها 
و مهمتها. <a href=\"http://";
+"fsfeurope.org/documents/wiwo.en.html\">http://fsfeurope.org/documents/wiwo.";
+"en.html</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:97
@@ -101,28 +173,69 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:99
-msgid "Please help the <a 
href=\"http://www.public-domain.org/?q=node/view/31\";> Union for the Public 
Domain</a> raise awareness of the danger of the WIPO Broadcast Treaty, by 
asking your government officials questions about it."
-msgstr "نرجو مساعدة <a 
href=\"http://www.public-domain.org/?q=node/view/31\";> اتحاد النطاق 
الشعبى</a> ارفع الوعي بخطورة معاهدة ال WIPO 
Broadcast بالاستفسار من مسؤولى حكومتك عنها."
+msgid ""
+"Please help the <a href=\"http://www.public-domain.org/?q=node/view/31\";> "
+"Union for the Public Domain</a> raise awareness of the danger of the WIPO "
+"Broadcast Treaty, by asking your government officials questions about it."
+msgstr ""
+"نرجو مساعدة <a 
href=\"http://www.public-domain.org/?q=node/view/31\";> اتحاد "
+"النطاق الشعبى</a> ارفع الوعي بخطورة معاهدة 
ال WIPO Broadcast بالاستفسار من "
+"مسؤولى حكومتك عنها."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:108
 msgid "<a id=\"swpat\"><b>Help Fight Software Patents in Europe:</b></a>"
-msgstr "<a id=\"swpat\"><b>ساعد فى محاربة براءات 
اختراع البرمجيات فى اوروبا: </b></a>"
+msgstr ""
+"<a id=\"swpat\"><b>ساعد فى محاربة براءات اختراع 
البرمجيات فى اوروبا: </b></a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:110
-msgid "Please see <a href=\"http://eupat.ffii.org/girzu/#hd003\";> 
http://eupat.ffii.org/girzu/#hd003</a> for what you can do to help fight 
against software patents in Europe. (For more specific involvement see <a 
href=\"http://kwiki.ffii.org/FfiiprojEn\";> 
http://kwiki.ffii.org/FfiiprojEn</a>.)"
-msgstr "من فضلك شاهد <a href=\"http://eupat.ffii.org/girzu/#hd003\";> 
http://eupat.ffii.org/girzu/#hd003</a>لمعرفة ما يمكنك القيام 
به للمساعدة فى محاربة براءات اختراع البرم
جيات فى اوروبا. للمزيد من التفاصيل انظر الى 
<a href=\"http://kwiki.ffii.org/FfiiprojEn\";> 
http://kwiki.ffii.org/FfiiprojEn</a>."
+msgid ""
+"Please see <a href=\"http://eupat.ffii.org/girzu/#hd003\";> http://eupat.ffii.";
+"org/girzu/#hd003</a> for what you can do to help fight against software "
+"patents in Europe. (For more specific involvement see <a href=\"http://";
+"kwiki.ffii.org/FfiiprojEn\"> http://kwiki.ffii.org/FfiiprojEn</a>.)"
+msgstr ""
+"من فضلك شاهد <a href=\"http://eupat.ffii.org/girzu/#hd003\";> 
http://eupat.";
+"ffii.org/girzu/#hd003</a>لمعرفة ما يمكنك القيام به للم
ساعدة فى محاربة براءات "
+"اختراع البرمجيات فى اوروبا. للمزيد من 
التفاصيل انظر الى <a href=\"http://";
+"kwiki.ffii.org/FfiiprojEn\"> http://kwiki.ffii.org/FfiiprojEn</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:121
-msgid "<a id=\"unmaint\"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/ffp/\">ffp</a>, <a 
href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a 
href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, <a 
href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a 
href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a 
href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a 
href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>, <a 
href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>."
-msgstr "<a id=\"unmaint\"><b>قم بقيادة تطوير احدى حزم 
الجنو الآتية:</b></a> <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/ffp/\">ffp</a>, <a 
href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a 
href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, <a 
href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a 
href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a 
href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a 
href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>, <a 
href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>."
+msgid ""
+"<a id=\"unmaint\"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a href="
+"\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/software/ffp/"
+"\">ffp</a>, <a href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href="
+"\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtkeyboard/"
+"\">gtkeyboard</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a href=\"/"
+"software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>, <a "
+"href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>."
+msgstr ""
+"<a id=\"unmaint\"><b>قم بقيادة تطوير احدى حزم الجنو 
الآتية:</b></a> <a href="
+"\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/software/ffp/"
+"\">ffp</a>, <a href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href="
+"\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtkeyboard/"
+"\">gtkeyboard</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a href=\"/"
+"software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>, <a "
+"href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:133
-msgid "See the package web pages for specific information, and <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU 
packages and maintenance</a>, and then email <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have time and interest 
in taking over one of these projects. Of course, many GNU projects are seeking 
other help of various kinds; see the <a href=\"/prep/tasks.html\">GNU Task 
list</a>."
-msgstr "انظر الى الصفحات الاكترونية للحزمة لم
زيد من المعلومات و <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">هذه المعلومات العامة 
عن حزم الجنو و صيانتها </a>ثم راسلنا 
الكترونيا على <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>اذا كان لديك 
الوقت والاهتمام بقيادة احدى هذه المشاريع 
فالعديد من مشاريع الجنو تريد اي نوع من الم
ساعدة، انظر الى <a href=\"/prep/tasks.html\">قائمة مهام 
الجنو</a>."
+msgid ""
+"See the package web pages for specific information, and <a href=\"/help/"
+"evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU packages and "
+"maintenance</a>, and then email <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a> if you have time and interest in taking over one "
+"of these projects. Of course, many GNU projects are seeking other help of "
+"various kinds; see the <a href=\"/prep/tasks.html\">GNU Task list</a>."
+msgstr ""
+"انظر الى الصفحات الاكترونية للحزمة لمزيد م
ن المعلومات و <a href=\"/help/"
+"evaluation.html#whatmeans\">هذه المعلومات العامة عن حزم
 الجنو و صيانتها </"
+"a>ثم راسلنا الكترونيا على <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a>اذا كان لديك الوقت والاهتمام 
بقيادة احدى هذه "
+"المشاريع فالعديد من مشاريع الجنو تريد اي 
نوع من المساعدة، انظر الى <a href="
+"\"/prep/tasks.html\">قائمة مهام الجنو</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:145
@@ -131,8 +244,21 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:147
-msgid "We would like your suggestions for free software packages to add to the 
<a href=\"/directory\">Free Software Directory</a>. Please look up your 
favorite free software packages there, and if one of them is not found, please 
suggest it. <a href=\"mailto:address@hidden";>Please email us</a> the package 
name and the URL for where it can be found. You can also help even further by 
<a href=\"http://www.gnu.org/help/directory.html#adding-entries\";> writing a 
draft entry</a> that we could start with."
-msgstr "نريد اقتراحاتكم على حزم البرمجيات 
الحرة لاضافتها الى <a href=\"/directory\">دليل البرم
جيات الحرة</a>. نرجو الاطلاع حزمك البرمجية 
الحرة المفضلة هناك واذا كانت احداها غير م
وجودة نرجو اقتراحها <a href=\"mailto:address@hidden";>نرجو 
مراسلتنا الكترونيا</a> باسم الحزمة و عنوانها 
الالكترونى.  تستطيع ايضا المساعدة ب<a 
href=\"http://www.gnu.org/help/directory.html#adding-entries\";>كتابة م
سودة</a> نستطيع البدء بها."
+msgid ""
+"We would like your suggestions for free software packages to add to the <a "
+"href=\"/directory\">Free Software Directory</a>. Please look up your "
+"favorite free software packages there, and if one of them is not found, "
+"please suggest it. <a href=\"mailto:address@hidden";>Please email "
+"us</a> the package name and the URL for where it can be found. You can also "
+"help even further by <a href=\"http://www.gnu.org/help/directory.html#adding-";
+"entries\"> writing a draft entry</a> that we could start with."
+msgstr ""
+"نريد اقتراحاتكم على حزم البرمجيات الحرة 
لاضافتها الى <a href=\"/directory"
+"\">دليل البرمجيات الحرة</a>. نرجو الاطلاع حزم
ك البرمجية الحرة المفضلة هناك "
+"واذا كانت احداها غير موجودة نرجو اقتراحها 
<a href=\"mailto:bug-";
+"address@hidden">نرجو مراسلتنا الكترونيا</a> باسم 
الحزمة و عنوانها "
+"الالكترونى.  تستطيع ايضا المساعدة ب<a 
href=\"http://www.gnu.org/help/";
+"directory.html#adding-entries\">كتابة مسودة</a> نستطيع 
البدء بها."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:160
@@ -147,8 +273,16 @@
 #. companies' campaign to impose restrictions on what your computer
 #. can do.
 #: ../../server/po/takeaction.proto:162
-msgid "Please sign <em>both</em> the <a 
href=\"http://www.petitiononline.com/pasp01/petition.html\";> Petition Against 
Software Patents</a> and the <a 
href=\"http://www.petitiononline.com/nixdmca/petition.html\";> Anti-DMCA 
Petition</a>."
-msgstr "Please sign <em>both</em> the <a 
href=\"http://www.petitiononline.com/pasp01/petition.html\";> Petition Against 
Software Patents</a> and the <a 
href=\"http://www.petitiononline.com/nixdmca/petition.html\";> Anti-DMCA 
Petition</a>."
+msgid ""
+"Please sign <em>both</em> the <a href=\"http://www.petitiononline.com/pasp01/";
+"petition.html\"> Petition Against Software Patents</a> and the <a href="
+"\"http://www.petitiononline.com/nixdmca/petition.html\";> Anti-DMCA Petition</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Please sign <em>both</em> the <a href=\"http://www.petitiononline.com/pasp01/";
+"petition.html\"> Petition Against Software Patents</a> and the <a href="
+"\"http://www.petitiononline.com/nixdmca/petition.html\";> Anti-DMCA Petition</"
+"a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:176
@@ -157,18 +291,32 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:178
-msgid "For Development free software and documents click <a 
href=\"http://savannah.gnu.org\";>here</a>. And <a 
href=\"/software/devel.html\">GNU Development Resources</a>"
-msgstr "لتطوير البرمجيات الحرة و الوثاقئ اضغط 
<a href=\"http://savannah.gnu.org\";>هنا</a>. و <a 
href=\"/software/devel.html\">وسائل تطوير الجنو</a>"
+msgid ""
+"For Development free software and documents click <a href=\"http://savannah.";
+"gnu.org\">here</a>. And <a href=\"/software/devel.html\">GNU Development "
+"Resources</a>"
+msgstr ""
+"لتطوير البرمجيات الحرة و الوثاقئ اضغط <a 
href=\"http://savannah.gnu.org";
+"\">هنا</a>. و <a href=\"/software/devel.html\">وسائل تطوير 
الجنو</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:181
-msgid "If you need help for development, visit <a 
href=\"/help/gethelp.html\">Get Help</a>"
-msgstr "اذا كنت تريد مساعدة في التطوير زر <a 
href=\"/help/gethelp.html\">احصل على مساعدة</a>"
+msgid ""
+"If you need help for development, visit <a href=\"/help/gethelp.html\">Get "
+"Help</a>"
+msgstr ""
+"اذا كنت تريد مساعدة في التطوير زر <a 
href=\"/help/gethelp.html\">احصل على "
+"مساعدة</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:183
-msgid "Start a GNU/Linux User Group in your town or country, and send us 
group's name. Visit for more information <a 
href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">GNU Users Groups</a>"
-msgstr "ابدأ مجموعة عمل للجنولينكس فى مدينتك 
او دولتك و ابعث لنا اسم المجموعة. لمزيد من 
المعلومات زر <a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">مجموعات 
عمل الجنو</a>"
+msgid ""
+"Start a GNU/Linux User Group in your town or country, and send us group's "
+"name. Visit for more information <a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">GNU "
+"Users Groups</a>"
+msgstr ""
+"ابدأ مجموعة عمل للجنولينكس فى مدينتك او 
دولتك و ابعث لنا اسم المجموعة. لمزيد "
+"من المعلومات زر <a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">مجم
وعات عمل الجنو</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:186
@@ -177,8 +325,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:189
-msgid "Finally visit <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help the GNU 
Project</a> for more information"
-msgstr "نرجو زيارة <a href=\"/help/help.ar.html\">كيف يمكن 
ان تساعد في مشروع الجنو</a> لمزيد من المعلوم
ات."
+msgid ""
+"Finally visit <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help the GNU Project</"
+"a> for more information"
+msgstr ""
+"نرجو زيارة <a href=\"/help/help.ar.html\">كيف يمكن ان 
تساعد في مشروع الجنو</"
+"a> لمزيد من المعلومات."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -188,28 +340,52 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:209
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send 
broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "من فضلك ارسل اف.س.اف &amp; استفسارات عن 
جنو ل <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. و 
ايضاً <a href=\"/contact/\"> طرق اخرى للاتصال</a> ال 
أف.س.أف. <br /> من فضلك ارسل الوصلات المنقطعة و 
اي تصحيحات او اقتراحات ل <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"من فضلك ارسل اف.س.اف &amp; استفسارات عن جنو ل 
<a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. و ايضاً <a href=\"/contact/\"> طرق 
اخرى للاتصال</"
+"a> ال أف.س.أف. <br /> من فضلك ارسل الوصلات الم
نقطعة و اي تصحيحات او "
+"اقتراحات ل <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</"
+"em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:219
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "من فضلك القي نظرة على <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">تراجم اقرأني</a> 
لاي معلومات عن تنسيق و تسليم تراجم هذه الم
قالة"
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"من فضلك القي نظرة على <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">تراجم اقرأني</a> لاي معلومات عن تنسيق و 
تسليم تراجم هذه المقالة"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:226
 msgid "Copyright &copy; 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
-msgstr "حقوق الطبع &copy; ١٩٩٦ ، ١٩٩٧ ، ١٩٩٨ ، 
١٩٩٩ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠
٥ ، ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨ لمؤسسة البرمجيات 
الحرة."
+msgstr ""
+"حقوق الطبع &copy; ١٩٩٦ ، ١٩٩٧ ، ١٩٩٨ ، ١٩٩٩ ، 
٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ ، "
+"٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨ لمؤسسة 
البرمجيات الحرة."
 
 # type: Content of: <div><address>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:228
 msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-msgstr " ٥١ شارع فرانكلين ، الطابق الخامس ، 
بوسطن ، ماساشوستس ٠٢١١٠-١٣٠١ ، الولايات الم
تحدة الأمريكية."
+msgstr ""
+" ٥١ شارع فرانكلين ، الطابق الخامس ، بوسطن 
، ماساشوستس ٠٢١١٠-١٣٠١ ، الولايات "
+"المتحدة الأمريكية."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:229
-msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted 
worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the 
copyright notice, are preserved."
-msgstr "نسخ وتوزيع هذه المادة بكاملها حرفيا م
سموح به في جميع انحاء العالم بدون اي وساطة 
بأخذ هذه الملاحظة و ملاحظة الحقوق الملكية 
في الاعتبار"
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"نسخ وتوزيع هذه المادة بكاملها حرفيا مسموح 
به في جميع انحاء العالم بدون اي "
+"وساطة بأخذ هذه الملاحظة و ملاحظة الحقوق 
الملكية في الاعتبار"
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -227,4 +403,3 @@
 #: ../../server/po/takeaction.proto:247
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "ترجمات هذه الصفحة"
-

Index: server/po/takeaction.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/po/takeaction.sr.po 21 Jul 2008 08:56:21 -0000   1.1
+++ server/po/takeaction.sr.po 8 Aug 2008 20:26:51 -0000    1.2
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Serbian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:3

Index: gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.html
===================================================================
RCS file: gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.html
diff -N gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.html  8 Aug 2008 20:26:18 -0000    
1.1
@@ -0,0 +1,144 @@
+<!--#include virtual="/server/header.es.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Usuarios de GNU que nunca han oído hablar sobre GNU.- Proyecto GNU - 
Free 
+Software Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.es.html" -->
+
+<h2>Usuarios de GNU que nunca han oído hablar sobre GNU.</h2>
+
+<p><strong>por <a href="http://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></strong></p>
+
+<div class="announcement">
+ <blockquote><p>Para aprender mas sobre este tema puede leer nuestras <a 
+href="/gnu/gnu-linux-faq.es.html">preguntas más frecuentes acerca 
+GNU/Linux</a>, nuestra pagina «<a href="/gnu/why-gnu-linux.es.html">¿Por 
qué 
+GNU/Linux?</a>» y nuestra pagina sobre <a 
+href="/gnu/linux-and-gnu.es.html">Linux y el proyecto GNU</a>.
+</p></blockquote>
+</div>
+
+<p>La mayor parte de las personas nunca han oído sobre GNU. Incluso la 
mayoría 
+de las personas que utilizan el sistema GNU nunca han oído hablar sobre GNU, 
+gracias a las tantas personas y compañías que les enseñan a llamarlo 
+«Linux». Sin embargo, el nombre GNU tiene ciertas implicaciones, que la 
+gente descubrirá cuando lo escuchen. GNU está asociado con los ideales de la 
+libertad del movimiento del software libre. Esa asociación no es un 
+accidente, el motivo para desarrollar GNU fue específicamente hacer posible 
+utilizar un ordenador y tener libertad.</p>
+
+<p>La asociación entre el nombre GNU y nuestras metas de libertad y 
solidaridad 
+social existe en las mentes de cientos de miles de usuarios de GNU/Linux que 
+no conocen GNU. Existe en Wikipedia. Y existe alrededor de la web; si estos 
+usuarios buscan GNU encontrarán <a 
+href="http://www.gnu.org/home.es.html";>www.gnu.org</a>, que habla sobre el 
+software libre y la libertad.</p>
+
+<p>Una persona que vea el nombre «GNU» por la primera vez en «GNU/Linux» 
no lo 
+va asociar inmediatamente con nada. Pero cuando las personas sepan que el 
+sistema es básicamente GNU, eso los traerá un paso más cerca de aprender 
+sobre nuestros ideales. Por ejemplo, pueden sentir curiosidad y buscar mas 
+información sobre GNU.</p>
+
+<p>De todas formas, si no la buscan la pueden encontrar igualmente. La 
retorica 
+del «código abierto» tiende a a alejar la atención de la gente de los 
temas 
+relativos a la libertad de los usuarios, pero no totalmente; todavía se 
+habla sobre GNU y el software libre, y la gente tiene una oportunidad de 
+encontrarla. Cuando eso pase, el lector, si conoce que es un usuario del 
+sistema GNU, estará más dispuesto a prestar atención a la información 
sobre 
+GNU (como, por ejemplo, que es el trabajo de una campaña para la libertad y 
+la comunidad).</p>
+
+<p>Llamar al sistema «GNU/Linux» difunde la conciencia acerca los ideales de 
la 
+libertad por los que desarrollamos el sistema GNU. Es también un 
+recordatorio, para las personas de nuestra comunidad que conocen estos 
+ideales, en un mundo en donde hay mucho debate acerca si el software libre 
+toma un enfoque totalmente práctico (y por lo tanto inmoral). Cuando le 
+pedimos que llame al sistema «GNU/Linux», lo hacemos porque la conciencia 
+sobre GNU, de manera lenta pero segura, trae consigo la conciencia de los 
+ideales de libertad y de comunidad del software libre.</p>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.es.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Por favor, envíe sus comentarios y preguntas sobre la <acronym title="Free 
+Software Foundation">FSF</acronym> y el proyecto GNU a <a 
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. También puede <a 
+href="/contact/">contactar con la FSF por otros medios</a>.<br />Por favor, 
+envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a 
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Para informarse de <a href="/spanish/index.html#ayudar"><em>cómo traducir al 
+español o enviar correcciones</em></a> de esta traducción visite el sitio 
+web del <a href="/spanish/">Equipo de traducción al español de GNU</a>.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 2008 Free Software Foundation, Inc.,</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted 
+worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the 
+copyright notice, are preserved.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+<p>
+Para informarse de <a href="/spanish/index.html#ayudar"><em>cómo traducir al
+español o enviar correcciones</em></a> de esta traducción visite el sitio web
+del <a href="/spanish/">Equipo de traducción al español de GNU</a>.
+</p> <p>
+<!-- timestamp start -->
+Última actualización:
+
+$Date: 2008/08/08 20:26:18 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Traducciones de esta página</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. 
+ Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.
+ If you add a new language here, please 
+ advise address@hidden and add it to 
+ Comment what the language is for each type, i.e. DE is Deutsch.
+ If you add a new language here, please 
+ advise address@hidden and add it to 
+ - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG 
+ - /home/www/html/server/standards/README.translations.html 
+ - one of the lists under the section "Translations Underway" 
+ - if there is a translation team, you also have to add an alias 
+ to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases 
+ Please also check you have the 2 letter language code right versus 
+ <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> 
+ Please use W3C normative character entities -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.fr.html">French</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]