www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po free-sw.tr.po


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy/po free-sw.tr.po
Date: Wed, 05 Nov 2008 08:46:01 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/11/05 08:46:01

Modified files:
    philosophy/po : free-sw.tr.po 

Log message:
    Validation fix.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.tr.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: free-sw.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.tr.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- free-sw.tr.po    4 Nov 2008 13:31:56 -0000    1.6
+++ free-sw.tr.po    5 Nov 2008 08:45:45 -0000    1.7
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-11-04 13:08+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-11-05 10:45+0200\n"
 "Last-Translator: Sönmez Kartal <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -292,7 +292,7 @@
 "if your program is non-copylefted free software, we can still use it."
 msgstr ""
 "GNU projesinde, bu özgürlükleri herkes için yasal olarak korumak için 
<q><a "
-"hreef=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a></q> kavramını kullanırız. "
+"href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a></q> kavramını kullanırız. "
 "Fakat copyleft olmayan özgür yazılımlar da bulunmaktadır. Önemli 
nedenlerden "
 "dolayı, copyleft lisans kullanmanın daha iyi olduğuna inanıyoruz, ama 
eğer "
 "yazılımınız copyleft olmayan bir özgür yazılımsa, onu yine de "
@@ -580,7 +580,8 @@
 "\n"
 "<li>\n"
 "Anıl Mevlüt Güven\n"
-"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"com&gt;</a>,\n"
 "2007.\n"
 "</li>\n"
 "\n"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]