www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po drdobbs-letter.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy/po drdobbs-letter.ca.po
Date: Sun, 14 Dec 2008 17:41:06 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/12/14 17:41:06

Modified files:
    philosophy/po : drdobbs-letter.ca.po 

Log message:
    Corrected

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/drdobbs-letter.ca.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: drdobbs-letter.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/drdobbs-letter.ca.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- drdobbs-letter.ca.po    14 Dec 2008 09:13:33 -0000   1.2
+++ drdobbs-letter.ca.po    14 Dec 2008 17:40:13 -0000   1.3
@@ -6,13 +6,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: drdobbs-letter.ca\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-12-14 11:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-12-14 17:56+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -63,15 +64,15 @@
 "greatest ire</a>, to defend these freedoms for all users, in the spirit of "
 "the free software movement."
 msgstr ""
-"Programari lliure implica, en línies generals, la llibertatd'estudiar el que 
"
-"fa, la llibertat de modificar-lo, la llibertat dedistribuir-lo i la "
-"llibertat de publicar-ne versions millorades. (Visitila pàgina <a href=\"/"
+"Programari lliure implica, en línies generals, la llibertat d'estudiar el 
que "
+"fa, la llibertat de modificar-lo, la llibertat de distribuir-lo i la "
+"llibertat de publicar-ne versions millorades. (Visiti la pàgina <a href=\"/"
 "philosophy/free-sw.ca.html\">http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ca.html</"
-"a> pera més detalls). Ens mereixem aquestes llibertats; tothom lesmereix. He 
"
+"a> pera més detalls). Ens mereixem aquestes llibertats; tothom les mereix. 
He "
 "escrit la Llicència Pública General de GNU(GNU GPL), blanc de <a href=\"/"
-"philosophy/gpl-american-way.ca.html\">les méscolèriques reaccions de "
-"Microsoft</a>, amb l'objectiu de defensaraquestes llibertats per a tots els "
-"usuaris, seguint l'esperit delmoviment del programari lliure."
+"philosophy/gpl-american-way.ca.html\">les més colèriques reaccions de "
+"Microsoft</a>, amb l'objectiu de defensar aquestes llibertats per a tots els "
+"usuaris, seguint l'esperit del moviment del programari lliure."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -221,3 +222,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]