www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy categories.ar.html categories.ca...


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy categories.ar.html categories.ca...
Date: Mon, 15 Dec 2008 21:26:59 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/12/15 21:26:58

Modified files:
    philosophy   : categories.ar.html categories.ca.html 
             categories.fr.html categories.sr.html 
             categories.tr.html free-doc.ca.html 
             fs-translations.ca.html gif.ca.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.ar.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.ca.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.fr.html?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.sr.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.tr.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-doc.ca.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/fs-translations.ca.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/gif.ca.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: categories.ar.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.ar.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- categories.ar.html 15 Dec 2008 09:28:06 -0000   1.1
+++ categories.ar.html 15 Dec 2008 21:26:53 -0000   1.2
@@ -310,8 +310,8 @@
 من فضلك أرسل لإف&#8204;إس&#8204;إف ولاستفسارات 
جنو ل<a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. يوجد أيضا <a
 href="/contact/">طرق أخرى للاتصال</a> 
بالإف&#8204;إس&#8204;إف. <br /> من
-فضلك أرسلالوصلات المنقطعة وأي تصحيحات أو 
اقتراحات إلى
-<ahref="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+فضلك أرسلالوصلات المنقطعة وأي تصحيحات أو 
اقتراحات إلى <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -339,7 +339,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 حُدّثت:
 
-$Date: 2008/12/15 09:28:06 $
+$Date: 2008/12/15 21:26:53 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: categories.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.ca.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- categories.ca.html 24 Oct 2008 20:28:54 -0000   1.10
+++ categories.ca.html 15 Dec 2008 21:26:53 -0000   1.11
@@ -432,7 +432,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2008/10/24 20:28:54 $
+$Date: 2008/12/15 21:26:53 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -454,6 +454,8 @@
 <!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 <ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/philosophy/categories.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/philosophy/categories.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->

Index: categories.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.fr.html,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- categories.fr.html 2 Nov 2008 09:30:28 -0000    1.33
+++ categories.fr.html 15 Dec 2008 21:26:54 -0000   1.34
@@ -463,7 +463,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2008/11/02 09:30:28 $
+$Date: 2008/12/15 21:26:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -485,6 +485,8 @@
 <!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 <ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/philosophy/categories.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/philosophy/categories.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->

Index: categories.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.sr.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- categories.sr.html 24 Oct 2008 20:28:54 -0000   1.18
+++ categories.sr.html 15 Dec 2008 21:26:54 -0000   1.19
@@ -415,7 +415,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2008/10/24 20:28:54 $
+$Date: 2008/12/15 21:26:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -437,6 +437,8 @@
 <!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 <ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/philosophy/categories.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/philosophy/categories.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->

Index: categories.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.tr.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- categories.tr.html 4 Nov 2008 21:29:39 -0000    1.6
+++ categories.tr.html 15 Dec 2008 21:26:54 -0000   1.7
@@ -409,7 +409,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2008/11/04 21:29:39 $
+$Date: 2008/12/15 21:26:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -432,6 +432,8 @@
 <!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 <ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/philosophy/categories.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/philosophy/categories.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->

Index: free-doc.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-doc.ca.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- free-doc.ca.html  8 Nov 2007 17:42:09 -0000    1.4
+++ free-doc.ca.html  15 Dec 2008 21:26:54 -0000   1.5
@@ -1,200 +1,197 @@
+
+
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<title>Programari lliure i manuals lliures- Projecte GNU - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Programari lliure i manuals lliures - Projecte GNU - Free Software
+Foundation (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-  
 <h2>Programari lliure i manuals lliures</h2>
 
 <ul>
-<li><a href="/copyleft/fdl.html">La Llic&egrave;ncia de Documentaci&oacute; 
Lliure</a></li>
+<li><a href="/copyleft/fdl.html">La Llicència de Documentació Lliure</a></li>
 </ul>
 
 <p>
-La defici&egrave;ncia m&eacute;s gran en els sistemes operatius lliures
-no &eacute;s el programari: &eacute;s la manca de bons manuals lliures
-que puguin ser inclosos en aquests sistemes. La majoria dels nostres
-programes m&eacute;s destacats no incorporen manuals complets. La
-documentaci&oacute; &eacute;s una part essencial de qualsevol paquet
-de programari. Si un programa lliure important no inclou un manual
-lliure, aix&ograve; vol dir que li manca quelcom. A hores d'ara encara
-hi ha moltes mancances d'aquest tipus.</p>
-
-<p>
-Una vegada, fa molts anys, vaig pensar que podria aprendre Perl.
- Vaig obtenir una c&ograve;pia d'un manual lliure, per&ograve; el
- vaig trobar complicat d'entendre. Quan vaig consultar a usuaris
- de Perl per si hi havia materials alternatius, em van dir que hi
- havia millors manuals introductoris, per&ograve; que no eren de
- lliure distribuci&oacute;.</p>
-
-<p>
-Per qu&egrave; ha passat aix&ograve;? Els autors de bons manuals els
-han escrit per a O'Reilly Associates, qui els ha publicat sota termes
-for&ccedil;a restrictius (impossibilitat de copiar-los i modificar-los,
-codi font no disponible), cosa que els exclou del programari lliure.</p>
-
-<p>
-Aquest no &eacute;s el primer cop que aquest tipus de coses passen
-i, per desgr&agrave;cia per a la nostra comunitat, no ser&agrave; el
-darrer cop que passi. Els editors de manuals propietaris han animat
-a un bon nombre d'autors a restringir els possibles usos des de llavors.
-Molts cops he escoltat a usuaris de GNU que estaven escrivint un manual
-que en principi ajudaria al projecte GNU, per&ograve; a la pr&agrave;ctica
-havien signat un contracte amb un editor que el restringiria de tal
-manera que no el podr&iacute;em emprar.</p>
-
-<p>
-Donat que escriure b&eacute; no &eacute;s una habilitat massa habitual
-entre els programadors, passarem anys sense bons manuals.</p>
-
-<p>
-La documentaci&oacute; lliure, de la mateixa manera que el programari
-lliure, &eacute;s una q&uuml;esti&oacute; de llibertat, no de preu.
-El problema amb aquests manuals no &eacute;s el fet que O'Reilly Associates
-els vengui a un preu determinat: aix&ograve; &eacute;s totalment correcte
-(la Free Software Foundation tamb&eacute; <A 
HREF="/doc/doc.ca.html#DescriptionsOfGNUDocumentation">ven
-c&ograve;pies en paper</A> de <A HREF="/doc/doc.ca.html">manuals GNU</A>).
-Per&ograve; els manuals GNU estan disponibles en codi font, mentre
-que aquells nom&eacute;s ho estan en paper. Els manuals GNU inclouen
-el perm&iacute;s per a copiar-los i redistribuir-los, per&ograve; els
-manuals de Perl no. El problema s&oacute;n aquestes restriccions.</p>
-
-<p>
-El criteri per a un manual lliure &eacute;s m&eacute;s o menys el
-mateix que per al programari lliure: consisteix a donar a tots els
-usuaris llibertats. La redistribuci&oacute; (incloent-hi la 
redistribuci&oacute; comercial)
-ha de ser permesa, per tal que el manual pugui acompanyar les c&ograve;pies
-del programa, en format paper o en format digital. El perm&iacute;s
-per a modificar-lo tamb&eacute; &eacute;s fonamental.</p>
-
-<p>
-Com a regla general, no crec que sigui essencial per a la gent
- tenir perm&iacute;s per modificar tot tipus d'articles i llibres.
- La problem&agrave;tica dels llibres no &eacute;s la mateixa que la
- del programari. Per exemple, no crec que hagueu d'estar obligats
- a demanar perm&iacute;s per modificar articles com aquest, que descriuen
-les nostres accions i els nostres punts de vista.</p>
-
-<p>
-Per&ograve; hi ha una ra&oacute; particular perqu&egrave; la llibertat
-de modificar sigui cr&iacute;tica a l'hora de documentar programari
-lliure. Quan la gent exerceix el seu dret a modificar el programari,
-i afegeix o canvia alguna de les seves caracter&iacute;stiques, &eacute;s
-conscient que la seva decisi&oacute; implica que el manual ha de canviar-se,
-per la qual cosa tamb&eacute; ha de modificar i fer m&eacute;s acurada
-la documentaci&oacute; del programa modificat. Un manual que prohibeixi
-els programadors de ser pulcres i acabar la seva tasca, o m&eacute;s
-concretament, que els obligui a escriure un manual nou des de zero,
-no &eacute;s un manual que s'adapti a les necessitats de la nostra
-comunitat.</p>
-
-<p>
-Mentre que una prohibici&oacute; per se &eacute;s totalment intolerable,
-alguns tipus de l&iacute;mits en la manera de fer les modificacions
-no suposarien cap problema. Per exemple, un requeriment de preservar
-el copyright dels autors originals, els termes de distribuci&oacute; o
-la llista d'autors sembla raonable. No hi ha tampoc cap problema en
-obligar que les versions modificades incloguin una nota que indiqui
-que han estat modificades, tot i que tinguin apartats sencers sense
-modificar, sempre que aquests apartats tractin de temes no t&egrave;cnis
-(alguns manuals GNU les porten).</p>
-
-<p>
-Aquest tipus de restriccions no s&oacute;n un problema perqu&egrave;,
-en termes pr&agrave;ctics, no impedeixen al programador conscienciat
-adaptar el manual per fer-lo a la mida del programa modificat. En
-altres paraules, no bloquegen a la comunitat de programari lliure
-de fer ple &uacute;s del manual.</p>
-
-<p>
-Malgrat aix&ograve;, ha de ser possible modificar tot el contingut 
<em>t&egrave;cnic</em> del
-manual, i distribuir el resultat posteriorment mitjan&ccedil;ant tots
-els medis habituals i pels canals habituals. D'altra forma s'estaria
-bloquejant a la comunitat; el manual no seria lliure i ens caldria
-un altre manual.</p>
-
-<p>
-Desgraciadament &eacute;s d&iacute;f&iacute;cil trobar a alg&uacute; que
-escrigui un altre manual quan el manual propietari ja existeix. L'obstacle 
&eacute;s
-que molts usuaris pensen que un manual propietari &eacute;s prou bo
-i no veuen la necessitat d'escriure un manual lliure. No aprecien
-que el sistema operatiu lliure t&eacute; encara una mancan&ccedil;a
-que s'ha de subsanar.</p>
-
-<p>
-Per qu&egrave; els usuaris consideren que n'hi ha prou amb els manuals
-propietaris? Alguns ni tan sols han considerat aquesta q&uuml;esti&oacute;.
-Desitjaria que aquest article fes quelcom per canviar-ho.</p>
-
-<p>
-Altres usuaris consideren els manuals propietaris acceptables
-per les mateixes raons que alguns usuaris consideren el programari
-propietari acceptable: ho jutgen en termes purament pr&agrave;ctics,
-sense utilitzar la llibertat com a criteri. Aquestes opinions s&oacute;n
-totalment respectables, per&ograve; com que sorgeixen de valors que
-no inclouen la llibertat, no poden guiar a aquells que donem valor
-a la llibertat.</p>
-
-<p>
-Difongueu si us plau aquest punt de vista. Continuem mancats
-de manuals per culpa de la publicaci&oacute; de manuals propietaris.
-Si estenem la idea que no n'hi ha prou amb els manuals propietaris,
-potser la propera persona que vulgui ajudar a GNU escrivint 
documentaci&oacute; se
-n'adonar&agrave;, abans que sigui massa tard, que, per damunt de tot,
-hauria d'escriure documentaci&oacute; lliure.</p>
-
-<p>
-Podem tamb&eacute; animar als editors comercials a vendre manuals
-lliures amb copyleft en lloc de manuals propietaris. Una manera d'ajudar-nos 
&eacute;s
-donar una ullada als termes de la distribuci&oacute; del manual abans
-de comprar-lo, i preferir els manuals amb copyleft als manuals propietaris.</p>
+La deficiència més gran en els sistemes operatius lliures no és el
+programari: és la manca de bons manuals lliures que puguin ser inclosos en
+aquests sistemes. La majoria dels nostres programes més destacats no
+incorporen manuals complets. La documentació és una part essencial de
+qualsevol paquet de programari. Si un programa lliure important no inclou un
+manual lliure, això vol dir que li manca quelcom. A hores d'ara encara hi ha
+moltes mancances d'aquest tipus.</p>
+
+<p>
+Una vegada, fa molts anys, vaig pensar que podria aprendre Perl. Vaig
+obtenir una còpia d'un manual lliure, però el vaig trobar complicat
+d'entendre. Quan vaig consultar a usuaris de Perl per si hi havia materials
+alternatius, em van dir que hi havia millors manuals introductoris, però que
+no eren de lliure distribució.</p>
+
+<p>
+Per què ha passat això? Els autors de bons manuals els han escrit per a
+O'Reilly Associates, qui els ha publicat sota termes força restrictius
+(impossibilitat de copiar-los i modificar-los, codi font no disponible),
+cosa que els exclou del programari lliure.</p>
+
+<p>
+Aquest no és el primer cop que aquest tipus de coses passen i, per desgràcia
+per a la nostra comunitat, no serà el darrer cop que passi. Els editors de
+manuals propietaris han animat a un bon nombre d'autors a restringir els
+possibles usos des de llavors. Molts cops he escoltat a usuaris de GNU que
+estaven escrivint un manual que en principi ajudaria al projecte GNU, però a
+la pràctica havien signat un contracte amb un editor que el restringiria de
+tal manera que no el podríem emprar.</p>
+
+<p>
+Donat que escriure bé no és una habilitat massa habitual entre els
+programadors, passarem anys sense bons manuals.</p>
+
+<p>
+La documentació lliure, de la mateixa manera que el programari lliure, és
+una qüestió de llibertat, no de preu. El problema amb aquests manuals no és
+el fet que O'Reilly Associates els vengui a un preu determinat: això és
+totalment correcte (la Free Software Foundation també <a
+href="/doc/doc.ca.html#DescriptionsOfGNUDocumentation">ven còpies en
+paper</a> de <a href="/doc/doc.ca.html">manuals GNU</a>). Però els manuals
+GNU estan disponibles en codi font, mentre que aquells només ho estan en
+paper. Els manuals GNU inclouen el permís per a copiar-los i
+redistribuir-los, però els manuals de Perl no. El problema són aquestes
+restriccions.</p>
+
+<p>
+El criteri per a un manual lliure és més o menys el mateix que per al
+programari lliure: consisteix a donar a tots els usuaris llibertats. La
+redistribució (incloent-hi la redistribució comercial) ha de ser permesa,
+per tal que el manual pugui acompanyar les còpies del programa, en format
+paper o en format digital. El permís per a modificar-lo també és 
fonamental.</p>
+
+<p>
+Com a regla general, no crec que sigui essencial per a la gent tenir permís
+per modificar tot tipus d'articles i llibres. La problemàtica dels llibres
+no és la mateixa que la del programari. Per exemple, no crec que hagueu
+d'estar obligats a demanar permís per modificar articles com aquest, que
+descriuen les nostres accions i els nostres punts de vista.</p>
+
+<p>
+Però hi ha una raó particular perquè la llibertat de modificar sigui 
crítica
+a l'hora de documentar programari lliure. Quan la gent exerceix el seu dret
+a modificar el programari, i afegeix o canvia alguna de les seves
+característiques, és conscient que la seva decisió implica que el manual ha
+de canviar-se, per la qual cosa també ha de modificar i fer més acurada la
+documentació del programa modificat. Un manual que prohibeixi els
+programadors de ser pulcres i acabar la seva tasca, o més concretament, que
+els obligui a escriure un manual nou des de zero, no és un manual que
+s'adapti a les necessitats de la nostra comunitat.</p>
+
+<p>
+Mentre que una prohibició per se és totalment intolerable, alguns tipus de
+límits en la manera de fer les modificacions no suposarien cap problema. Per
+exemple, un requeriment de preservar el copyright dels autors originals, els
+termes de distribució o la llista d'autors sembla raonable. No hi ha tampoc
+cap problema en obligar que les versions modificades incloguin una nota que
+indiqui que han estat modificades, tot i que tinguin apartats sencers sense
+modificar, sempre que aquests apartats tractin de temes no tècnis (alguns
+manuals GNU les porten).</p>
+
+<p>
+Aquest tipus de restriccions no són un problema perquè, en termes pràctics,
+no impedeixen al programador conscienciat adaptar el manual per fer-lo a la
+mida del programa modificat. En altres paraules, no bloquegen a la comunitat
+de programari lliure de fer ple ús del manual.</p>
+
+<p>
+Malgrat això, ha de ser possible modificar tot el contingut tècnic del
+manual, i distribuir el resultat posteriorment mitjançant tots els medis
+habituals i pels canals habituals. D'altra forma s'estaria bloquejant a la
+comunitat; el manual no seria lliure i ens caldria un altre manual.</p>
+
+<p>
+Desgraciadament és difícil trobar a algú que escrigui un altre manual quan
+el manual propietari ja existeix. L'obstacle és que molts usuaris pensen que
+un manual propietari és prou bo i no veuen la necessitat d'escriure un
+manual lliure. No aprecien que el sistema operatiu lliure té encara una
+mancança que s'ha de subsanar.</p>
+
+<p>
+Per què els usuaris consideren que n'hi ha prou amb els manuals propietaris?
+Alguns ni tan sols han considerat aquesta qüestió. Desitjaria que aquest
+article fes quelcom per canviar-ho.</p>
+
+<p>
+Altres usuaris consideren els manuals propietaris acceptables per les
+mateixes raons que alguns usuaris consideren el programari propietari
+acceptable: ho jutgen en termes purament pràctics, sense utilitzar la
+llibertat com a criteri. Aquestes opinions són totalment respectables, però
+com que sorgeixen de valors que no inclouen la llibertat, no poden guiar a
+aquells que donem valor a la llibertat.</p>
+
+<p>
+Difongueu si us plau aquest punt de vista. Continuem mancats de manuals per
+culpa de la publicació de manuals propietaris. Si estenem la idea que no
+n'hi ha prou amb els manuals propietaris, potser la propera persona que
+vulgui ajudar a GNU escrivint documentació se n'adonarà, abans que sigui
+massa tard, que, per damunt de tot, hauria d'escriure documentació lliure.</p>
+
+<p>
+Podem també animar als editors comercials a vendre manuals lliures amb
+copyleft en lloc de manuals propietaris. Una manera d'ajudar-nos és donar
+una ullada als termes de la distribució del manual abans de comprar-lo, i
+preferir els manuals amb copyleft als manuals propietaris.</p>
 <p>
 [Nota: Actualment mantenim una <a href="/doc/other-free-books.html">llista
- de llibres lliures d'altres editors</a>].</p>
+de llibres lliures d'altres editors</a>].</p>
+
 
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
-
 <div id="footer">
 <p>
-Envieu si us plau les vostres preguntes sobre la&nbsp; FSF i GNU
-a <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Tamb&eacute; hi
-ha d'<a href="http://www.fsf.org/about/contact.html";>altres formes
-de contactar</a> amb la FSF. 
-<br /> 
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments)
-a <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu
+els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
-2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
+2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA</address>
-<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest
- article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi
- aparegui aquesta nota.
+<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
+qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
 
-<p>
-Darrera actualitzaci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 
08/11/2007
-<br/>
-Updated:
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 13 de
+desembre de 2008.</div>
+ <p>
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/11/08 17:42:09 $
+Updated:
+
+$Date: 2008/12/15 21:26:54 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
+
 <!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
 <div id="translations">
-<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+<h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
 <!-- language if possible, otherwise default to English -->
@@ -208,8 +205,9 @@
 <!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
 <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
 <ul class="translations-list">
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/philosophy/free-doc.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/philosophy/free-doc.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->
@@ -236,12 +234,14 @@
 <li><a href="/philosophy/free-doc.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a href="/philosophy/free-doc.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
-<!-- Portuguese -->
-<li><a href="/philosophy/free-doc.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<li><a href="/philosophy/free-doc.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Romanian -->
 <li><a 
href="/philosophy/free-doc.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
 <!-- Russian -->
 <li><a 
href="/philosophy/free-doc.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/philosophy/free-doc.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Tamil -->
 <li><a 
href="/philosophy/free-doc.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
 </ul>

Index: fs-translations.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/fs-translations.ca.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- fs-translations.ca.html   15 Oct 2007 14:55:49 -0000   1.4
+++ fs-translations.ca.html   15 Dec 2008 21:26:54 -0000   1.5
@@ -1,109 +1,160 @@
+
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<title>Traduccions del terme "programari lliure" - Projecte GNU - Free 
Software Foundation (FSF)</title>
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Traduccions del terme "programari lliure" - Projecte GNU - Free Software
+Foundation (FSF)</title>
+
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 <h2>Traduccions del terme "programari lliure"</h2>
 
 <p>
-A continuaci&oacute; teniu una llista de traduccions recomanades del
- terme &quot;free software&quot; (programari lliure) a diverses 
lleng&uuml;es.</p>
-
-<p>Si veieu que cal fer alguna correcci&oacute; o addici&oacute; a
- la llista, feu-nos-ho saber enviant un correu electr&ograve;nic
- a <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-Si us plau,
-utilitzeu car&agrave;cters ASCII en el vostre missatge. Per als 
car&agrave;cters
-no anglesos de la traducci&oacute;, utilitzeu si us plau la codificaci&oacute; 
UTF-8
-i la seva equival&egrave;ncia en HTML (&amp;#xxxx). Gr&agrave;cies.</p>
+A continuació teniu una llista de traduccions recomanades del terme
+"programari lliure" (<a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">lliure de
+llibertat</a>) a diverses llengües.</p>
+
+<p>Si veieu que cal fer alguna correcció o addició a la llista, feu-nos-ho
+saber enviant un correu electrònic a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Si us plau, utilitzeu caràcters ASCII en el vostre missatge. Per als
+caràcters no anglesos de la traducció, utilitzeu si us plau la codificació
+UTF-8 i la seva equivalència en HTML (&amp;#xxxx). Gràcies.</p>
 
 <!-- lets keep this alphabetical -neel
 -->
 <ul>
- <li><strong>Alemany:</strong> freie Software</li>
- <li><strong>&Agrave;rab:</strong> &#1576;&#1585;&#1605;&#1580;&#1577; 
&#1581;&#1585;&#1577; (Baramej Horrah)</li>
- <li><strong>B&uacute;lgar:</strong> 
&#1089;&#1074;&#1086;&#1073;&#1086;&#1076;&#1077;&#1085; 
&#1089;&#1086;&#1092;&#1090;&#1091;&#1077;&#1088; (svoboden softuer)</li>
- <li><strong>Catal&agrave;:</strong> programari lliure</li>
- <li><strong>Core&agrave;:</strong> &#xc790;&#xc720; 
&#xc18c;&#xd504;&#xd2b8;&#xc6e8;&#xc5b4; (ja-yu software)</li>
+ <li><strong>Àrab:</strong>
+&#1576;&#1585;&#1605;&#1580;&#1610;&#1575;&#1578;&#32;&#1581;&#1585;&#1577;
+(Barmagiyat Horrah)</li>
+ <li><strong>Bielorús:</strong>
+&#1089;&#1074;&#1072;&#1073;&#1086;&#1076;&#1085;&#1072;&#1077;
+&#1087;&#1088;&#1072;&#1075;&#1088;&#1072;&#1084;&#1085;&#1072;&#1077;
+&#1079;&#1072;&#1073;&#1077;&#1089;&#1100;&#1087;&#1103;&#1095;&#1101;&#1085;&#1100;&#1085;&#1077;
+(svabodnaye pragramnaye zabespyachenne)</li>
+ <li><strong>Búlgar:</strong>
+&#1089;&#1074;&#1086;&#1073;&#1086;&#1076;&#1077;&#1085;
+&#1089;&#1086;&#1092;&#1090;&#1091;&#1077;&#1088; (svoboden softuer)</li>
+ <li><strong>Català:</strong> programari lliure</li>
+ <li><strong>Xinès (Simplificat):</strong> &#x81ea;&#x7531;&#x8f6f;&#x4ef6;
+(zi-you ruan-jian)</li>
+ <li><strong>Xinès (Tradicional):</strong> &#x81ea;&#x7531;&#x8edf;&#x9ad4;
+(zih-yo)</li>
+ <li><strong>Txec:</strong> svobodn&yacute; software</li>
  <li><strong>Croat:</strong> slobodni softver</li>
- <li><strong>Dan&egrave;s:</strong> fri software OR frit programmel</li>
- <li><strong>Eslovac:</strong> slobodny softver</li>
- <li><strong>Eslov&egrave;:</strong> prosto programje</li>
- <li><strong>Espanyol:</strong> software libre</li>
+ <li><strong>Danès:</strong> fri software OR frit programmel</li>
+ <li><strong>Neerlandès:</strong> vrije software</li>
  <li><strong>Esperanto:</strong> libera softvaro</li>
- <li><strong>Estoni&agrave;:</strong> vaba tarkvara</li>
- <li><strong>Franc&egrave;s:</strong> logiciel libre</li>
- <li><strong>Fin&egrave;s:</strong> vapaa ohjelmisto</li>
- <li><strong>Gal&middot;l&egrave;s:</strong> meddalwedd rydd</li>
- <li><strong>Grec:</strong> &#949;&#955;&#949;&#973;&#952;&#949;&#961;&#959; 
&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#953;&#954;&#972; (elefthero 
logismiko)</li>
- <li><strong>Hebreu:</strong> &#x05ea;&#x05d5;&#x05db;&#x05e0;&#x05d4; 
&#x05d7;&#x05d5;&#x05e4;&#x05e9;&#x05d9;&#x05ea; (tochna chofshit)</li>
- <li><strong>Hongar&egrave;s:</strong> szabad szoftver</li>
+ <li><strong>Estonià:</strong> vaba tarkvara</li>
+ <li><strong>Persa:</strong>
+&#1606;&#1585;&#1605;&#8204;&#1575;&#1601;&#1586;&#1575;&#1585;&#1616;
+&#1570;&#1586;&#1575;&#1583;</li>
+ <li><strong>Finès:</strong> vapaa ohjelmisto</li>
+ <li><strong>Francès:</strong> logiciel libre</li>
+ <li><strong>Alemany:</strong> freie Software</li>
+ <li><strong>Grec:</strong> &#949;&#955;&#949;&#973;&#952;&#949;&#961;&#959;
+&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#953;&#954;&#972; (elefthero 
logismiko)</li>
+ <li><strong>Hebreu:</strong> &#x05ea;&#x05d5;&#x05db;&#x05e0;&#x05d4;
+&#x05d7;&#x05d5;&#x05e4;&#x05e9;&#x05d9;&#x05ea; (tochna chofshit)</li>
+ <li><strong>Hindi:</strong> &#2350;&#2369;&#2325;&#2381;&#2340;
+&#2360;&#2377;&#2347;&#2381;&#2335;&#2357;&#2375;&#2351;&#2352; (mukt
+software)</li>
+ <li><strong>Hongarès:</strong> szabad szoftver</li>
+ <li><strong>Islandès:</strong> frj&aacute;ls hugb&uacute;na&#240;ur</li>
  <li><strong>Indonesi:</strong> perangkat lunak bebas</li>
- <li><strong>Irland&egrave;s:</strong> bog earra&iacute; saoire</li>
- <li><strong>Island&egrave;s:</strong> frj&aacute;ls hugb&uacute;naður</li>
- <li><strong>Itali&agrave;:</strong> software libero</li>
- <li><strong>Japon&egrave;s:</strong> 
&#x81ea;&#x7531;&#x306a;&#x30bd;&#x30d5;&#x30c8;&#x30a6;&#x30a7;&#x30a2; 
(&#x30d5;&#x30ea;&#x30fc;&#x30bd;&#x30d5;&#x30c8;&#x30a6;&#x30a7;&#x30a2; - 
jiyuu-na software)</li>
- <li><strong>Litu&agrave;:</strong> laisva programin&#279; &#303;ranga</li>
- <li><strong>Neerland&egrave;s:</strong> vrije software</li>
+ <li><strong>Irlandès:</strong> bog earra&iacute; saoire</li>
+ <li><strong>Italià:</strong> software libero</li>
+ <li><strong>Japonès:</strong>
+&#x81ea;&#x7531;&#x306a;&#x30bd;&#x30d5;&#x30c8;&#x30a6;&#x30a7;&#x30a2;
+(&#x30d5;&#x30ea;&#x30fc;&#x30bd;&#x30d5;&#x30c8;&#x30a6;&#x30a7;&#x30a2; -
+jiyuu-na software)</li>
+ <li><strong>Coreà:</strong> &#xc790;&#xc720;
+&#xc18c;&#xd504;&#xd2b8;&#xc6e8;&#xc5b4; (ja-yu software)</li>
+ <li><strong>Lituà:</strong> laisva programin&#279; &#303;ranga</li>
  <li><strong>Noruec:</strong> fri programvare</li>
- <li><strong>Persa:</strong> 
&#1606;&#1585;&#1605;&#8204;&#1575;&#1601;&#1586;&#1575;&#1585;&#1616; 
&#1570;&#1586;&#1575;&#1583;</li>
- <li><strong>Polon&egrave;s:</strong> wolne oprogramowanie</li>
- <li><strong>Portugu&egrave;s:</strong> software livre</li>
- <li><strong>Roman&egrave;s:</strong> software liber</li>
- <li><strong>Rus:</strong> 
&#1089;&#1074;&#1086;&#1073;&#1086;&#1076;&#1085;&#1086;&#1077; 
&#1087;&#1088;&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1084;&#1084;&#1085;&#1086;&#1077; 
&#1086;&#1073;&#1077;&#1089;&#1087;&#1077;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; 
</li>
- <li><strong>Serbi:</strong> 
&#1089;&#1083;&#1086;&#1073;&#1086;&#1076;&#1085;&#1080; 
&#1089;&#1086;&#1092;&#1090;&#1074;&#1077;&#1088;</li>
+ <li><strong>Malaialam:</strong>
+&#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;</li>
+ <li><strong>Persa:</strong>
+&#1606;&#1585;&#1605;&#8204;&#1575;&#1601;&#1586;&#1575;&#1585;&#1616;
+&#1570;&#1586;&#1575;&#1583;</li>
+ <li><strong>Polonès:</strong> wolne oprogramowanie</li>
+ <li><strong>Portuguès:</strong> software livre</li>
+ <li><strong>Romanès:</strong> software liber</li>
+ <li><strong>Rus:</strong>
+&#1089;&#1074;&#1086;&#1073;&#1086;&#1076;&#1085;&#1086;&#1077;
+&#1087;&#1088;&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1084;&#1084;&#1085;&#1086;&#1077;
+&#1086;&#1073;&#1077;&#1089;&#1087;&#1077;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; 
</li>
+ <li><strong>Sard:</strong> software liberu</li>
+ <li><strong>Serbi:</strong>
+&#1089;&#1083;&#1086;&#1073;&#1086;&#1076;&#1085;&#1080;
+&#1089;&#1086;&#1092;&#1090;&#1074;&#1077;&#1088;</li>
+ <li><strong>Eslovac:</strong> slobodny softver</li>
+ <li><strong>Eslovè:</strong> prosto programje</li>
+ <li><strong>Espanyol:</strong> software libre</li>
  <li><strong>Suec:</strong> fri programvara</li>
- <li><strong>Tag&agrave;log/filip&iacute;:</strong> malayang software</li>
- <li><strong>T&agrave;mil:</strong> 
&#2965;&#2975;&#3021;&#2975;&#2993;&#3021;&#2993;&#32;&#2990;&#3014;&#2985;&#3021;&#2986;&#3018;&#2992;&#3009;&#2995;&#3021;</li>
+ <li><strong>Tagàlog/filipí:</strong> malayang software</li>
+ <li><strong>Tàmil:</strong>
+&#2965;&#2975;&#3021;&#2975;&#2993;&#3021;&#2993;&#32;&#2990;&#3014;&#2985;&#3021;&#2986;&#3018;&#2992;&#3009;&#2995;&#3021;</li>
  <li><strong>Turc:</strong> &ouml;zg&#252;r yaz&#305;l&#305;m</li>
- <li><strong>Txec:</strong> svobodn&yacute; software</li>
- <li><strong>Ucra&iuml;n&egrave;s:</strong> 
&#1074;&#1110;&#1083;&#1100;&#1085;&#1077; 
&#1087;&#1088;&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1084;&#1085;&#1077; 
&#1079;&#1072;&#1073;&#1077;&#1079;&#1087;&#1077;&#1095;&#1077;&#1085;&#1085;&#1103;
 (vil'ne prohramne zabezpechennia)</li>
+ <li><strong>Ucraïnès:</strong> &#1074;&#1110;&#1083;&#1100;&#1085;&#1077;
+&#1087;&#1088;&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1084;&#1085;&#1077;
+&#1079;&#1072;&#1073;&#1077;&#1079;&#1087;&#1077;&#1095;&#1077;&#1085;&#1085;&#1103;
+(vil'ne prohramne zabezpechennia)</li>
  <li><strong>Vietnamita:</strong> ph&#7847;n m&#7873;m t&#7921; do</li>
- <li><strong>Xin&egrave;s (Simplificat):</strong> 
&#x81ea;&#x7531;&#x8f6f;&#x4ef6; (zi-you ruan-jian)</li>
- <li><strong>Xin&egrave;s (Tradicional):</strong> 
&#x81ea;&#x7531;&#x8edf;&#x9ad4; (zih-yo)</li>
+ <li><strong>Gal·lès:</strong> meddalwedd rydd</li>
+ <li><strong>Zulu:</strong> Isoftware Ekhululekile</li>
 </ul>
 
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
 
 <p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
-amb la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions o suggeriments a 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu
+els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el 
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
-de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
+traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1999, 2000, 2004, 2006, 2007 Free Software
+Copyright &copy; 1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software
 Foundation, Inc.,</p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
-<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest 
-article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi 
-aparegui aquesta nota.
+<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
+qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
 
-<p>
-Darrera actualitzaci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 15 
d'octubre de 2007 
-<br />
-Updated:
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 14 de
+desembre de 2008.</div>
+ <p>
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/10/15 14:55:49 $
+Updated:
+
+$Date: 2008/12/15 21:26:54 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
 <div id="translations">
-<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+<h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical. -->
 <!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
@@ -117,7 +168,6 @@
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
 <!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
-
 <ul class="translations-list">
 <!-- Catalan -->
 <li><a 
href="/philosophy/fs-translations.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>

Index: gif.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/gif.ca.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- gif.ca.html 28 Jun 2007 15:47:38 -0000   1.4
+++ gif.ca.html 15 Dec 2008 21:26:55 -0000   1.5
@@ -1,264 +1,334 @@
+
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-  <title>Per qu&egrave; no hi ha imatges en format GIF a les p&agrave;gines 
de
- GNU</title>
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>Per què no hi ha imatges en format <abbr title="Graphics Interchange
+Format">GIF</abbr> a les pàgines de GNU</h2>
 
-<h2>Per qu&egrave; no hi ha imatges en format 
-<abbr title="Graphics Interchange Format">GIF</abbr> a les p&agrave;gines de 
GNU</h2>
+<p>
+<strong> Malgrat que aquest article és una il·lustració històrica del 
perill
+de les patents de programari, aquestes patents en particular ja no són
+actualment un problema (vegeu la <a href="#venuenote">nota</a> a peu de
+pàgina). Per més informació sobre <a
+href="/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics"> la política del
+nostre lloc web respecte a les imatges en format GIF</a>, vegeu la nostra <a
+href="/server/standards/">guia d'estil</a>.</strong>
+</p>
 
 <p>
-<strong> Malgrat que aquest article &eacute;s una il&middot;lustraci&oacute; 
hist&ograve;rica
-del perill de les patents de programari, aquestes patents en particular ja
-no s&oacute;n actualment un problema (vegeu la <a href="#venuenote">nota</a> a
-peu de p&agrave;gina). Per m&eacute;s informaci&oacute; sobre <a 
href="/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics"> la
-pol&iacute;tica del nostre lloc web respecte a les imatges en format GIF</a>,
- vegeu la nostra <a href="/server/standards/">guia d'estil</a>.</strong>
-</p>
-
-<p> No hi ha cap imatge en format GIF al lloc web de GNU a causa de les patents
- (Unisys i IBM) que protegeixen l'algoritme de compressi&oacute; LZW, que
- s'utilitza quan es generen arxius GIF. Aquestes patents fan impossible
- disposar de programari lliure per a generar GIFs propis; a m&eacute;s,
- s'apliquen tamb&eacute; al programa <b> compress</b>, raons per les quals
- GNU no utilitza aquest format. </p>
-<p> Unisys i IBM van sol&middot;licitar les patents el 1983. Unisys (i potser
- IBM) va sol&middot;licitar aquestes patents en un cert nombre de pa&iuml;sos.
- A les bases de dades de patents on hem buscat, l'&uacute;ltima data de
- caducitat sembla correspondre al divendres, 11 d'agost de 2006 <a 
name="returnnote" href="#venuenote"><sup>1</sup></a>.
- Fins llavors, qualsevol que faci un programa per a generar imatges en format
- GIF pot ser demandat. I no tenim cap ra&oacute; per pensar que els 
propietaris
- perdrien el judici. </p>
-<p> Si llanc&eacute;ssim un programa aix&iacute;, l'Unisys i IBM podrien
- creure m&eacute;s assenyat (per raons de relacions p&uacute;bliques) no
- demandar una entitat sense &agrave;nim de lucre com la FSF. Per&ograve; 
podrien
- demandar, en canvi, els usuaris del programa, incloent-hi tamb&eacute; les
- companyies que distribueixen programari GNU. Sentim que no seria una conducta
- responsable per la nostra part que afavor&iacute;ssim aquesta 
situaci&oacute;. </p>
-<p> Molta gent pensa que Unisys ha donat perm&iacute;s per distribuir 
programari
- lliure per a crear imatges en format GIF. Malauradament, no &eacute;s 
aix&iacute;.
- A continuaci&oacute; trobareu el que Unisys va dir realment sobre aquest
- assumpte el 1995: </p>
-<blockquote>
- <p> <strong> Unisys no exigeix llic&egrave;ncies o pagament de quotes per
-   a aplicacions no comercials i sense &agrave;nims de lucre basades en
-   GIF, incloent-hi les utilitzades en serveis en l&iacute;nia. Pel que
-   fa als desenvolupadors de programari per a la xarxa d'Internet, s'aplica
-   el mateix principi. Unisys no denunciar&agrave; infraccions inadvertides
-   per part dels desenvolupadors que van produir versions de productes
-   de programari per a Internet abans de 1995. La companyia no exigeix
-   llic&egrave;ncies o pagament de quotes per a productes no comercials
-   i sense &agrave;nim de lucre a Internet, incloent-hi el &quot;Software
-   gratu&iuml;t&quot;. </strong> </p>
-</blockquote>
-<p> Malauradament, aix&ograve; no permet el <a 
href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari
-  lliure</a>, sin&oacute; nom&eacute;s un <a 
href="/philosophy/categories.ca.html#semi-freeSoftware">programari
-  semi-lliure</a> que no es pot utilitzar en un sistema operatiu lliure
-  com GNU. Tampoc no permet en absolut l'&uacute;s de l'algoritme de 
compressi&oacute; LZW
-  per a d'altres prop&ograve;sits, com la compressi&oacute; d'arxius. Per
-  aix&ograve; v&agrave;rem haver de desenvolupar <a 
href="/software/gzip/gzip.html">GNU
-  Zip</a> com a substitut del programa <b> compress</b>.</p>
-<p> La <a href="/philosophy/selling.ca.html">redistribuci&oacute; comercial
-  del programari lliure</a> &eacute;s molt important, i nosaltres entenem
-  el sistema GNU com una totalitat per a ser distribu&iuml;da comercialment.
-  Aix&ograve; significa que no podem afegir un programa que generi GIFs
-  a GNU, ja que no es complirien les condicions d'Unisys.</p>
-<p> La <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> (FSF) 
&eacute;s
- una organitzaci&oacute; no comercial
-  i sense &agrave;nim de lucre, de manera que, estrictament parlant, els
-  ingressos de les nostres vendes de <a 
href="http://order.fsf.org/";>CD-ROMs</a> no
-  s&oacute;n &quot;beneficis&quot;. Potser aix&ograve; implica que 
podr&iacute;em
-  incloure un programa per a generar GIFs al nostre CD-ROM i afirmar estar
-  actuant dins de l'abast del perm&iacute;s Unisys, o potser no. Per&ograve; 
com
-  que ja sabem que altres distribu&iuml;dors de GNU no podrien incloure'l,
-  fer-ho no seria massa &uacute;til. </p>
-<p> Poc despr&eacute;s que Unisys fes el seu anunci, quan la xarxa en general
- es tranquil&middot;litzava pensant que Unisys havia donat perm&iacute;s
- per a desenvolupar programari lliure, v&agrave;rem escriure al departament
- legal d'Unisys demanant aclariments sobre aquest assumpte. Mai no 
v&agrave;rem
- rebre cap resposta.</p>
-<p> Fins i tot si Unisys realment hagu&eacute;s donat perm&iacute;s per a
- desenvolupar un programari lliure per generar GIFs, encara tindr&iacute;em
- el problema de la patent d'IBM. Tant la patent d'IBM com la d'Unisys 
protegeixen
- el mateix &quot;invent&quot;: l'algoritme de compressi&oacute; LZW (fet
- que, per cert, pot considerar-se un error per part de la Oficina de Patents
- i Marques Registrades dels Estats Units, que &eacute;s famosa per la seva
- incompet&egrave;ncia i manca de criteri).</p>
-<p> La descodificaci&oacute; de GIFs &eacute;s un altre tema. Tant la patent
- d'Unisys com la d'IBM estan escrites de tal manera que no s'apliquen a
- un programa que nom&eacute;s pugui descomprimir el format LZW (i que, per
- tant, no sigui ser capa&ccedil; de comprimir en aquest format). Per 
aix&ograve; el
- programari GNU pot incloure i inclou la capacitat de descomprimir i mostrar
- imatges en format GIF.</p>
-<p> Donada aquesta situaci&oacute;, encara podr&iacute;em incloure imatges
- en format GIF a les nostres p&agrave;gines web si volgu&eacute;ssim. Molta
- gent estaria encantada de generar-les per a nosaltres, i no podr&iacute;em
- pas ser demandats per tenir imatges en format GIF al nostre servidor.</p>
-<p> Per&ograve; sentim que si no podem distribuir un programari que permeti
- a la gent generar imatges en format GIF de manera adequada, llavors tampoc
- no hem de tenir altra gent que executi tal programari per a nosaltres.
- A m&eacute;s, si no podem proporcionar programari GNU per generar arxius
- GIF, hem de recomanar una alternativa. I nosaltres mateixos haur&iacute;em
- d'utilitzar l'alternativa que recomanem.</p>
-<p> El 1999, Unisys va dir el seg&uuml;ent sobre el tema de la seva patent:</p>
-<blockquote>
- <p> <strong> A Unisys se li ha preguntat freq&uuml;entment si s'exigeix
-   una llic&egrave;ncia Unisys per utilitzar programari de LZW que s'hagi
-   obtingut descarregant-lo des d'Internet o des d'altres fonts. La 
resposta &eacute;s
-   simple. En tots els casos, s'exigeix un acord de llic&egrave;ncia escrit
-   o una declaraci&oacute; signada per un representant d'Unisys autoritzat.
-   Unisys exigeix aquesta llic&egrave;ncia o autoritzaci&oacute; per a
-   tot &uacute;s, venda o distribuci&oacute; de qualsevol programari 
(incloent-hi
-   l'anomenat &quot;software gratu&iuml;t&quot;) i/o maquinari que 
proporcioni
-   les prestacions de l'algoritme de compressi&oacute; LZW (per exemple,
-   programari descarregat).</strong> </p>
-</blockquote>
-<p> Amb aquesta declaraci&oacute;, Unisys est&agrave; intentant desdir-se
- d'all&ograve; que deien el 1995, quan lliuraven parts de la patent al 
p&uacute;blic.
- La legalitat d'aquesta rectificaci&oacute; &eacute;s q&uuml;estionable. </p>
-<p> Una altra q&uuml;esti&oacute; &eacute;s que les patents del LZW -i les
- patents de programari en general- s&oacute;n un ofensa contra la llibertat
- de programadors; tots els programadors necessiten treballar junts en contra
- de les patents de programari.</p>
-<p> De manera que, fins i tot si pogu&eacute;ssim trobar una soluci&oacute; que
- permet&eacute;s a la comunitat del programari lliure generar imatges en
- format GIF, tampoc no seria realment una soluci&oacute;, o almenys tampoc
- no resoldria el problema globalment. La soluci&oacute; &eacute;s canviar
- a un altre format i deixar d'utilitzar el format GIF.</p>
-<p> Per totes aquestes raons no utilitzem el format GIF, i esperem que 
vosaltres
- tampoc no l'utilitzeu. </p>
-<p> &Eacute;s possible fer imatges no comprimides que serveixen com a GIFs,
- ja que treballen amb programes que descodifiquen el format GIF. Aix&ograve; 
es
- pot fer sense infringir cap patent. Aquests pseudoGIFs s&oacute;n 
&uacute;tils
- en determinats casos.</p>
-<p> Tamb&eacute; &eacute;s possible crear GIFs utilitzant una 
codificaci&oacute; lliure
- de patents, per&ograve; amb aix&ograve; no s'aconsegueix el nivell de 
compressi&oacute; que
- normalment s'espera d'un GIF.</p>
-<p> V&agrave;rem decidir no utilitzar aquests pseudoGIFs al nostre lloc web
- perqu&egrave; no s&oacute;n una soluci&oacute; satisfact&ograve;ria al
- problema de la comunitat. Funcionen, per&ograve; s&oacute;n molt grans.
- El que la web necessita &eacute;s un format comprimit lliure de patents,
- i no pseudoGIFs massa grans.</p>
-<p> El <a href="http://www.libpng.org/pub/png/index.html";>format PNG</a> 
&eacute;s
- un format comprimit sense patent. Esperem que aviat s'hagi est&egrave;s 
&agrave;mpliament,
- i llavors l'utilitzarem. Tenim <a href="/graphics/graphics.ca.html">versions
- en format PNG</a> de les imatges de la nostra p&agrave;gina.</p>
-<p> Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre els problemes de patent del
- format GIF, visiteu la p&agrave;gina de la <a 
href="http://lpf.ai.mit.edu/Patents/Gif/Gif.html";>League
- for Programming Freedom GIF</a>. A trav&eacute;s d'aquesta p&agrave;gina
- podeu trobar m&eacute;s informaci&oacute; sobre el problema de les patents
- de programari en general.</p>
-<p> La p&agrave;gina de <a 
href="http://www.libpng.org/pub/png/pngapbr.html";>navegadors
-  amb suport PNG</a> cont&eacute; una llista dels navegadors que s&oacute;n
-  compatibles amb el format PNG i comentaris sobre la qualitat del 
suport.</p>
-<p> Hi ha una biblioteca anomenada <a 
href="http://ca.geocities.com/libungif/";>libungif</a> que
- llegeix arxius en format GIF i genera GIFs no comprimits per a eludir la
- patent d'Unisys.</p>
-<p> <a href="http://burnallgifs.org";>http://burnallgifs.org</a> &eacute;s
- un lloc web que promou l'eradicaci&oacute; de l'&uacute;s de GIFs a les
- p&agrave;gines web.</p>
-
-
-  <h3>Nota a peu de p&agrave;gina:</h3>
-
-  <p><a href="#returnnote" id="venuenote">1.</a> V&agrave;rem poder buscar
-  a les bases de dades de patents dels Estats Units, el Canad&agrave;,
-  el Jap&oacute; i la Uni&oacute; Europea. La patent Unisys va expirar
-  el 20 de juny de 2003 als USA. A Europa va expirar el 18 de juny de 2004.
-  Al Jap&oacute; la patent va expirar el 20 de juny de 2004 i a 
Canad&agrave; va
-  expirar el 7 de juliol de 2004. La patent d'IBM dels Estats Units
-  va expirar l'11 d'agost de 2006. El Software
-  Freedom Law Center afirma que, despr&eacute;s de l'1 d'octubre de 2006, ja 
no
-  hi haur&agrave; patents que interfereixin en l'&uacute;s del format 
GIF.</p>
+No hi ha cap imatge en format GIF al lloc web de GNU a causa de les patents
+(Unisys i IBM) que protegeixen l'algoritme de compressió LZW, que s'utilitza
+quan es generen arxius GIF. Aquestes patents fan impossible disposar de
+programari lliure per a generar GIFs propis; a més, s'apliquen també al
+programa <strong> compress</strong>, raons per les quals GNU no utilitza
+aquest format. 
+</p>
 
-  </div>
+<p>
+Unisys i IBM van sol·licitar les patents el 1983. Unisys (i potser IBM) va
+sol·licitar aquestes patents en un cert nombre de països. A les bases de
+dades de patents on hem buscat, l'última data de caducitat sembla
+correspondre al divendres, 11 d'agost de 2006 <a name="returnnote"
+href="#venuenote"><sup>1</sup></a>. Fins llavors, qualsevol que faci un
+programa per a generar imatges en format GIF pot ser demandat. I no tenim
+cap raó per pensar que els propietaris perdrien el judici.
+</p>
 
-<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+<p>
+Si llancéssim un programa així, l'Unisys i IBM podrien creure més assenyat
+(per raons de relacions públiques) no demandar una entitat sense ànim de
+lucre com la FSF. Però podrien demandar, en canvi, els usuaris del programa,
+incloent-hi també les companyies que distribueixen programari GNU. Sentim
+que no seria una conducta responsable per la nostra part que afavoríssim
+aquesta situació.
+</p>
 
-  <div id="footer">
+<p>
+Molta gent pensa que Unisys ha donat permís per distribuir programari lliure
+per a crear imatges en format GIF. Malauradament, no és així. A continuació
+trobareu el que Unisys va dir realment sobre aquest assumpte el 1995:
+</p>
 
+<p>
+<blockquote>Unisys no exigeix llicències o pagament de quotes per a 
aplicacions no
+comercials i sense ànims de lucre basades en GIF, incloent-hi les
+utilitzades en serveis en línia. Pel que fa als desenvolupadors de
+programari per a la xarxa d'Internet, s'aplica el mateix principi. Unisys no
+denunciarà infraccions inadvertides per part dels desenvolupadors que van
+produir versions de productes de programari per a Internet abans de 1995. La
+companyia no exigeix llicències o pagament de quotes per a productes no
+comercials i sense ànim de lucre a Internet, incloent-hi el "Software
+gratuït".</blockquote>
+</p>
 
-   <p>
-    Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
-    <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-    Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de 
contactar</a> 
-    amb la FSF.
-    <br />
-    Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o 
suggeriments)
-    a 
-    <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-   </p>
+<p>
+Malauradament, això no permet el <a
+href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari lliure</a>, sinó només un <a
+href="/philosophy/categories.ca.html#semi-freeSoftware">programari
+semi-lliure</a> que no es pot utilitzar en un sistema operatiu lliure com
+GNU. Tampoc no permet en absolut l'ús de l'algoritme de compressió LZW per a
+d'altres propòsits, com la compressió d'arxius. Per això encara pensem que
+és millor rebutjar l'algoritme LZW i utilitzar alternatives com <a
+href="/software/gzip/gzip.html">GNU Zip</a> i el format PNG.
+</p>
 
-   <p>
-    Vegeu si us plau el 
-    <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-    README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
publicaci&oacute; de
-    traduccions d'aquest article.
-   </p>
+<p>
+La <a href="/philosophy/selling.ca.html">redistribució comercial del
+programari lliure</a> és molt important, i nosaltres entenem el sistema GNU
+com una totalitat per a ser distribuïda comercialment. Això significa que no
+podem afegir un programa que generi GIFs a GNU, ja que no es complirien les
+condicions d'Unisys.
+</p>
 
-   <p>
-    Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007 Free Software
-    Foundation, Inc.,</p>
-    <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
-    <p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest 
article
-     en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui 
aquesta
-     nota.
-   </p>
+<p>
+La <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> (FSF) és una
+organització no comercial i sense ànim de lucre, de manera que, estrictament
+parlant, els ingressos de les nostres vendes de <a
+href="http://order.fsf.org/";>CD-ROMs</a> no són "beneficis". Potser això
+implica que podríem incloure un programa per a generar GIFs al nostre CD-ROM
+i afirmar estar actuant dins de l'abast del permís Unisys, o potser no. Però
+com que ja sabem que altres distribuïdors de GNU no podrien incloure'l,
+fer-ho no seria massa útil.
+</p>
 
-   <p>
-    Updated:
-    <!-- timestamp start -->
-    $Date: 2007/06/28 15:47:38 $
-    <!-- timestamp end -->
-   </p>
+<p>
+Poc després que Unisys fes el seu anunci, quan la xarxa en general es
+tranquil·litzava pensant que Unisys havia donat permís per a desenvolupar
+programari lliure, vàrem escriure al departament legal d'Unisys demanant
+aclariments sobre aquest assumpte. Mai no vàrem rebre cap resposta.
+</p>
+
+<p>
+Fins i tot si Unisys realment hagués donat permís per a desenvolupar un
+programari lliure per generar GIFs, encara tindríem el problema de la patent
+d'IBM. Tant la patent d'IBM com la d'Unisys protegeixen el mateix "invent":
+l'algoritme de compressió LZW (fet que, per cert, pot considerar-se un error
+per part de la Oficina de Patents i Marques Registrades dels Estats Units,
+que és famosa per la seva incompetència i manca de criteri).
+</p>
+
+<p>
+La descodificació de GIFs és un altre tema. Tant la patent d'Unisys com la
+d'IBM estan escrites de tal manera que no s'apliquen a un programa que només
+pugui descomprimir el format LZW (i que, per tant, no sigui ser capaç de
+comprimir en aquest format). Per això el programari GNU pot incloure i
+inclou la capacitat de descomprimir i mostrar imatges en format GIF.
+</p>
+
+<p>
+Donada aquesta situació, encara podríem incloure imatges en format GIF a les
+nostres pàgines web si volguéssim. Molta gent estaria encantada de
+generar-les per a nosaltres, i no podríem pas ser demandats per tenir
+imatges en format GIF al nostre servidor.
+</p>
+
+<p>
+Però sentim que si no podem distribuir un programari que permeti a la gent
+generar imatges en format GIF de manera adequada, llavors tampoc no hem de
+tenir altra gent que executi tal programari per a nosaltres. A més, si no
+podem proporcionar programari GNU per generar arxius GIF, hem de recomanar
+una alternativa. I nosaltres mateixos hauríem d'utilitzar l'alternativa que
+recomanem.
+</p>
+
+<p>
+El 1999, Unisys va dir el següent sobre el tema de la seva patent:
+</p>
+
+<p>
+<blockquote>A Unisys se li ha preguntat freqüentment si s'exigeix una 
llicència Unisys
+per utilitzar programari de LZW que s'hagi obtingut descarregant-lo des
+d'Internet o des d'altres fonts. La resposta és simple. En tots els casos,
+s'exigeix un acord de llicència escrit o una declaració signada per un
+representant d'Unisys autoritzat. Unisys exigeix aquesta llicència o
+autorització per a tot ús, venda o distribució de qualsevol programari
+(incloent-hi l'anomenat "software gratuït") i/o maquinari que proporcioni
+les prestacions de l'algoritme de compressió LZW (per exemple, programari
+descarregat).</blockquote>
+</p>
+
+<p>
+Amb aquesta declaració, Unisys està intentant desdir-se d'allò que deien el
+1995, quan lliuraven parts de la patent al públic. La legalitat d'aquesta
+rectificació és qüestionable.
+</p>
+
+<p>
+Una altra qüestió és que les patents del LZW -i les patents de programari en
+general- són un ofensa contra la llibertat de programadors; tots els
+programadors necessiten treballar junts en contra de les patents de
+programari.
+</p>
+
+<p>
+De manera que, fins i tot si poguéssim trobar una solució que permetés a la
+comunitat del programari lliure generar imatges en format GIF, tampoc no
+seria realment una solució, o almenys tampoc no resoldria el problema
+globalment. La solució és canviar a un altre format i deixar d'utilitzar el
+format GIF.
+</p>
+
+<p>
+Per totes aquestes raons no utilitzem el format GIF, i esperem que vosaltres
+tampoc no l'utilitzeu.
+</p>
+
+<p>
+És possible fer imatges no comprimides que serveixen com a GIFs, ja que
+treballen amb programes que descodifiquen el format GIF. Això es pot fer
+sense infringir cap patent. Aquests pseudoGIFs són útils en determinats
+casos.
+</p>
+
+<p>
+També és possible crear GIFs utilitzant una codificació lliure de patents,
+però amb això no s'aconsegueix el nivell de compressió que normalment
+s'espera d'un GIF.
+</p>
+
+<p>
+Vàrem decidir no utilitzar aquests pseudoGIFs al nostre lloc web perquè no
+són una solució satisfactòria al problema de la comunitat. Funcionen, però
+són molt grans. El que la web necessita és un format comprimit lliure de
+patents, i no pseudoGIFs massa grans.
+</p>
+
+<p> 
+El <a href="http://www.libpng.org/pub/png/index.html";>format PNG</a> és un
+format comprimit sense patent. Esperem que aviat s'hagi estès àmpliament, i
+llavors l'utilitzarem. Tenim <a href="/graphics/graphics.ca.html">versions
+en format PNG</a> de les imatges de la nostra pàgina.
+</p>
+
+<p>
+Per a més informació sobre els problemes de patent del format GIF, visiteu
+la pàgina de la <a href="http://lpf.ai.mit.edu/Patents/Gif/Gif.html";>League
+for Programming Freedom GIF</a>. A través d'aquesta pàgina podeu trobar més
+informació sobre el problema de les patents de programari en general.
+</p>
+
+<p>
+La pàgina de <a href="http://www.libpng.org/pub/png/pngapbr.html";>navegadors
+amb suport PNG</a> conté una llista dels navegadors que són compatibles amb
+el format PNG i comentaris sobre la qualitat del suport.
+</p>
+
+<p>
+Hi ha una biblioteca anomenada <a
+href="http://ca.geocities.com/libungif/";>libungif</a> que llegeix arxius en
+format GIF i genera GIFs no comprimits per a eludir la patent d'Unisys.
+</p>
+
+<p>
+<a href="http://burnallgifs.org";>http://burnallgifs.org</a> és un lloc web
+que promou l'eradicació de l'ús de GIFs a les pàgines web.
+</p>
+
+<h3>Nota a peu de pàgina:</h3>
+
+<p><a href="#returnnote" id="venuenote">1.</a> Vàrem poder buscar a les bases
+de dades de patents dels Estats Units, el Canadà, el Japó i la Unió
+Europea. La patent Unisys va expirar el 20 de juny de 2003 als USA. A Europa
+va expirar el 18 de juny de 2004. Al Japó la patent va expirar el 20 de juny
+de 2004 i a Canadà va expirar el 7 de juliol de 2004. La patent d'IBM dels
+Estats Units va expirar l'11 d'agost de 2006. El Software Freedom Law
+Center afirma que, després de l'1 d'octubre de 2006, ja no hi haurà patents
+que interfereixin en l'ús del format GIF.</p>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
   </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu
+els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
+traduccions d'aquest article.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software
+Foundation, Inc.,</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
+qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+</p>
 
 
-  <div id="translations">
-   <h3>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h3>
+<div class="translators-credits">
 
-   <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-   <!-- language if possible, otherwise default to English -->
-   <!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-   <!-- English is. If you add a new language here, please -->
-   <!-- advise address@hidden and add it to -->
-   <!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-   <!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-   <!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-   <!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias 
-->
-   <!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-   <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus 
-->
-   <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-   <ul>
-   <!-- Catalan -->
-   <li><a href="/philosophy/gif.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
-   <!-- German -->
-   <li><a href="/philosophy/gif.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
-   <!-- English -->
-   <li><a href="/philosophy/gif.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
-   <!-- Spanish -->
-   <li><a href="/philosophy/gif.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
-   <!-- French -->
-   <li><a href="/philosophy/gif.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
-   <!-- Hebrew -->
-   <li><a 
href="/philosophy/gif.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
-   <!-- Japanese -->
-   <li><a 
href="/philosophy/gif.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
-   <!-- Korean -->
-   <li><a 
href="/philosophy/gif.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
-   <!-- Polish -->
-   <li><a href="/philosophy/gif.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
-   <!-- Romanian -->
-   <li><a 
href="/philosophy/gif.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
-   <!-- Russian -->
-   <li><a 
href="/philosophy/gif.ru.html">&#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;</a>&nbsp;[ru]</li>
-   <!-- Serbian -->
-   <li><a 
href="/philosophy/gif.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
-   </ul>
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
   </div>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Updated:
+
+$Date: 2008/12/15 21:26:55 $
 
+<!-- timestamp end -->
+</p>
 </div>
 
- </body>
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/gif.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/philosophy/gif.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/gif.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/gif.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/gif.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Hebrew -->
+<li><a 
href="/philosophy/gif.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/philosophy/gif.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/philosophy/gif.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/gif.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Romanian -->
+<li><a href="/philosophy/gif.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/gif.ru.html">&#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/philosophy/gif.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]