www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po fdl-1.3-faq.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/licenses/po fdl-1.3-faq.ca.po
Date: Sun, 21 Dec 2008 13:20:32 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/12/21 13:20:32

Added files:
    licenses/po  : fdl-1.3-faq.ca.po 

Log message:
    New Catalan translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/fdl-1.3-faq.ca.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: fdl-1.3-faq.ca.po
===================================================================
RCS file: fdl-1.3-faq.ca.po
diff -N fdl-1.3-faq.ca.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ fdl-1.3-faq.ca.po  21 Dec 2008 13:19:00 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,253 @@
+# Catalan translation of http://www.gnu.org/licenses/fdk-1.3-faq.html
+# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: fdk-1.3-faq.ca\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-11-10 16:26-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-12-21 14:13+0100\n"
+"Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "FDL 1.3 FAQ - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure 
(FDL), versió 1.3 - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "FDL 1.3 FAQ"
+msgstr "Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure 
(FDL), versió 1.3"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Free Software Foundation released version 1.3 of the GNU Free "
+"Documentation License on November 3, 2008. This FAQ addresses questions "
+"that people may have about why we have released this new version of the "
+"license, and how it relates to FDLv2. More resources are available from "
+"<strong><a href=\"/licenses/fdl-1.3.html\">the license page for FDL "
+"1.3</a></strong>."
+msgstr ""
+"La Free Software Foundation va publicar la versió 1.3 de la Llicència de 
Documentació Lliure de GNU el 3 de novembre de 2008. Aquestes preguntes 
freqüents intenten resoldre les qüestions que poden sorgir sobre per què hem 
publicat aquesta nova versió de la llicència i quina relació té amb la 
versió 2. A la <strong><a href=\"/licenses/fdl-1.3.html\">pàgina de la 
llicència FDL 1.3</a></strong> hi ha més recursos disponibles."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Q. Why did you release a new minor version of the FDL?"
+msgstr "P. Per què heu publicat una nova versió menor de la FDL?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A. Late last year, the Wikimedia Foundation, which oversees the <a "
+"href=\"http://www.wikipedia.org/\";>Wikipedia</a> project, passed a "
+"resolution asking us to update the FDL so as to allow Wikipedia and similar "
+"Wikis using the FDL to also use the <a "
+"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/\";>Creative Commons "
+"Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) 3.0 license</a>."
+msgstr ""
+"R. A finals de l'any passat, la Fundació Wikimedia, que supervisa el 
projecte <a href=\"http://www.wikipedia.org/\";>Viquipèdia</a>, va aprovar una 
resolució en què se'ns demanava actualitzar la llicència FDL de manera que 
la Viquipèdia i altres wikis semblants que utilitzen la FDL poguessin també 
utilitzar la <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/\";>versió 
3.0 de la llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)</a>."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Because we are not ready to release FDL 2.0, we have made this release in "
+"the meantime. This new version of the license is meant to fulfill the "
+"Wikimedia Foundation's request."
+msgstr "Com que no estàvem encara preparats per publicar la FDL 2.0, vam 
publicar mentrestant aquesta nova versió menor, que té com a objectiu 
satisfer la petició de la Fundació Wikimedia."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Q. How is FDL 1.3 related to the work that's been done so far on FDL 
2.0?"
+msgstr "P. Quina relació té la FDL 1.3 amb la feina que s'ha fet fins ara a 
la FDL 2.0?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A. FDL 1.3 incorporates a couple of features that have been proposed for FDL "
+"2.0, but that's the extent of their relationship. Our goals for FDL 2.0 are "
+"not affected by this release."
+msgstr "R. La FDL 1.3 incorpora dos aspectes que havien estat proposats per a 
la FDL 2.0, i aquesta és tota la relació. La publicació no ha afectat els 
nostres objectius per a la FDL 2.0."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Q. What are the changes in FDL 1.3?"
+msgstr "P. Quins canvis hi ha a la FDL 1.3?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A. The primary change is the addition of section 11. This new provision "
+"allows certain materials released under this license to also be used under "
+"the terms of CC-BY-SA 3.0. For more information about exactly what "
+"materials can be licensed this way, see the related questions below. As "
+"part of this change, we also introduced a new definition in section 1."
+msgstr "R. El canvi més important ha consistit en afegir la secció 11. 
Aquesta nova disposició permet que certs materials publicats sota aquesta 
llicència puguin ser també utilitzats sota els termes de la CC-BY-SA 3.0. Per 
a més informació sobre quins són exactament els materials que es poden 
publicar d'aquesta manera, vegeu les preguntes i respostes següents. Com a 
part d'aquest canvi, també vàrem introduir una nova definició a la secció 
1."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We also borrowed a couple of changes from GPLv3. The first is in section 9, "
+"which explains how the license can be terminated when you violate it. We "
+"now provide a means for violators to automatically have their rights "
+"restored if they cure the violation. The second is in section 10: now "
+"licensors can choose a proxy who is allowed to decide whether or not a work "
+"can be licensed under the terms of future versions of the FDL."
+msgstr "Un parell de canvis provenen de la versió 3 de la GPL. El primer és 
a la secció 9 i explica com queda rescindida la llicència quan és violada. 
Ara proporcionem a les persones que violen la llicència mitjans per recuperar 
automàticament els seus drets si rectifiquen. El segon és a la secció 10: 
ara els autors poden escollir un consell amb la potestat de decidir si un 
treball es podrà o no publicar sota les futures versions de la llicència FDL."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A Postscript file showing <a href=\"/licenses/fdl-1.3-pdiff.ps\">marked-up "
+"changes from FDL 1.2 to FDL 1.3</a> is available for your review."
+msgstr ""
+"Hi ha disponible un fitxer en format Postscript on trobareu marcades <a 
href=\"/licenses/fdl-1.3-pdiff.ps\">les diferències entre la FDL 1.2 i la FDL 
1.3</a>."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Q. What is the rationale behind these changes?"
+msgstr "P. Quina motivació hi ha darrera d'aquests canvis?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A. Section 11 has been added to allow wikis like Wikipedia to use "
+"FDL-covered works under the terms of CC-BY-SA 3.0 if they choose to do so. "
+"They have told us that they would like to explore this option, and adding "
+"this provision gives them a clear path to do so."
+msgstr "R. La secció 11 s'ha afegit per permetre a wikis com la Viquipèdia 
utilitzar si ho desitgen obres cobertes per la FDL sota els termes de la 
CC-BY-SA 3.0. Ens van dir que els agradaria explorar aquesta opció, i afegir 
aquesta disposició els obre el camí per fer-ho."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Normally, these sorts of licensing decisions can and should be handled by "
+"the copyright holder(s) of a particular work. However, because Wikipedia "
+"has many copyright holders, the project needed some alternative way to "
+"accomplish this, and we've worked with them to provide that."
+msgstr "Normalment, aquesta mena de decisions sobre llicències haurien de 
comptar amb el suport dels titulars del copyright de cada obra en particular. 
No obstant, com que la Viquipèdia té molts titulars, el projecte necessitava 
alguna manera alternativa d'aconseguir-ho, i vàrem treballar amb ells per 
proporcionar-la."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The other changes are minor improvements that were easy to make while we "
+"were at it. They've met with wide approval in GPLv3, and they don't change "
+"the license's fundamental permissions or requirements at all."
+msgstr "Els altres canvis són petites millores que, un cop posats, eren fà
cils d'introduir. Aquests petits canvis van tenir un ampli suport a la versió 
3 de la GPL, i no modifiquen en absolut els permisos i requeriments fonamentals 
de la llicència."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Q. Exactly what material can be licensed under CC-BY-SA 3.0?"
+msgstr "P. Quin material exactament pot publicar-se sota la llicència 
CC-BY-SA 3.0?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A. In order to license an FDL-covered work under CC-BY-SA 3.0, a few "
+"conditions must be met:"
+msgstr "R. Per publicar un treball cobert per la llicència FDL sota la 
CC-BY-SA 3.0, cal que es compleixin aquestes condicions:"
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li><p>
+msgid ""
+"The work must be available under the terms of FDL 1.3, which provides you "
+"with this permission. If the work was released under the terms of "
+"&ldquo;the GNU Free Documentation License, version 1.2 or (at your option) "
+"any later version,&rdquo; then it meets this criteria."
+msgstr "L'obra ha d'estar disponible sota els termes de la versió 1.3 de la 
FDL, que és la que dóna aquest permís. Si l'obra es va publicar sota els 
termes de \"la Llicència de Documentació Lliure de GNU, versió 1.2 o 
(opcional) posterior\", es compleix aquest criteri."
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li><p>
+msgid ""
+"The work must not have any &ldquo;Cover Texts&rdquo; or &ldquo;Invariant "
+"Sections.&rdquo; These are optional features in all versions of the FDL."
+msgstr "L'obra no ha de tenir \"Textos de coberta\" ni \"Seccions 
inalterables\", que són disposicions opcionals de totes les versions de la 
FDL."
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li><p>
+msgid ""
+"If the work was originally published somewhere other than a public wiki, it "
+"must have been added to a wiki (or some other kind of web site where the "
+"general public could review and edit the materials) before November 1, "
+"2008."
+msgstr "Si l'obra es va publicar originàriament en algun lloc que no fos un 
wiki públic, ha d'haver estat afegida a un wiki (o a alguna altra mena de web 
on el públic en general pugui veure i editar els materials) abans de l'1 de 
novembre de 2008."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"All FDL-covered material added to Wikipedia before November 1, 2008 "
+"satisfies these conditions."
+msgstr "Tot el material cobert per la FDL afegit a la Viquipèdia abans de l'1 
de novembre de 2008 compleix aquestes condicions."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Q. What is the purpose of the two different dates in section 11? Why did you "
+"choose those specific dates?"
+msgstr "P. Quin és l'objectiu de les dues dates diferents de la secció 11? 
Per què vàreu triar aquestes dates en concret?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A. Section 11 imposes two deadlines on licensees. First, if a work was "
+"originally published somewhere other than a public wiki, you can only use it "
+"under CC-BY-SA 3.0 if it was added to a wiki before November 1, 2008. We do "
+"not want to grant people this permission for any and all works released "
+"under the FDL. We also do not want people gaming the system by adding FDLed "
+"materials to a wiki, and then using them under CC-BY-SA afterwards. "
+"Choosing a deadline that has already passed unambiguously prevents this."
+msgstr "R. La secció 11 imposa dos terminis als usuaris. En primer lloc, si 
una obra es va publicar originàriament en algun lloc que no fos un wiki 
públic, només es pot utilitzar sota la llicència CC-BY-SA 3.0 si es va 
afegir a un wiki abans del 1 de novembre de 2008. No volíem donar aquest 
permís per a totes les obres publicades sota la FDL. Tampoc no volíem que la 
gent fes trampa afegint primer materials sota la FDL a un wiki per a després 
utilitzar-los sota la CC-BY-SA. Posar una data passada com a termini ho 
impedeix sense ambigüitats."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Second, this permission is no longer available after August 1, 2009. We "
+"don't want this to become a general permission to switch between licenses: "
+"the community will be much better off if each wiki makes its own decision "
+"about which license it would rather use, and sticks with that. This "
+"deadline ensures that outcome, while still offering all wiki maintainers "
+"ample time to make their decision."
+msgstr "En segon lloc, el permís s'acaba l'1 d'agost de 2009. No volíem que 
això es convertís en una autorització general a saltar d'una llicència a 
l'altra: la comunitat funcionarà millor si cada wiki pren la seva pròpia 
decisió sobre quina llicència prefereix utilitzar i la manté. El termini 
assegura aquest resultat, i al mateix temps ofereix als viquipedistes un marge 
prou ampli de temps per prendre una decisió."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Q. What are your current plans for FDL 2.0?"
+msgstr "P. Quins són els vostres plans per a la FDL 2.0?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A. We are still accepting comments on this major new revision of the "
+"license. In the current FDL 2.0 draft, section 8(b) allows for relicensing "
+"of materials in a wiki. Since FDL 1.3 now provides this in section 11, it's "
+"no longer necessary in FDL 2.0. However, all the other changes proposed in "
+"the draft would still be appropriate for the next version of the license, so "
+"they're still on the table for discussion."
+msgstr "R. Encara acceptem comentaris sobre aquesta nova revisió de la 
llicència. A l'esborrany actual de la FDL 2.0, la secció 8(b) permet canviar 
la llicència dels materials d'un wiki. Com que la FDL 1.3 ja ho permet ara a 
la secció 11, ja no serà necessària a la FDL 2.0. No obstant, tots els 
altres canvis proposats a l'esborrany són apropiats per a la propera versió 
de la llicència, o sigui que continuaran sobre la taula per debatre'ls."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu 
els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Vegeu el <a 
href=\\"/server/standards/README.translations.html\\">Translations README</a> 
per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2008 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2008 Free Software Foundation, Inc."
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Traducció: <a href=\\"http://www.puigpe.org/\\";>puigpe</a>, 21 de 
desembre de 2008."
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Updated:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]