www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/graphics graphics.ca.html heckert_gnu.ca.ht...


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/graphics graphics.ca.html heckert_gnu.ca.ht...
Date: Tue, 03 Feb 2009 19:29:15 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    09/02/03 19:29:15

Modified files:
    graphics    : graphics.ca.html heckert_gnu.ca.html 
             httptunnel-logo.ca.html kafa.ca.html 

Log message:
    Some links modified to point to Catalan versions

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/graphics.ca.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/heckert_gnu.ca.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/httptunnel-logo.ca.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/kafa.ca.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: graphics.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/graphics.ca.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- graphics.ca.html  16 Dec 2007 15:46:34 -0000   1.6
+++ graphics.ca.html  3 Feb 2009 19:28:39 -0000    1.7
@@ -98,12 +98,13 @@
 
 <div id="footer">
 <p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
-amb la FSF.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha <a href="/contact/contact.ca.html">altres 
+formes de contactar</a> amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments)
-a <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions o suggeriments a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -119,7 +120,7 @@
  de 2006.<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/12/16 15:46:34 $
+$Date: 2009/02/03 19:28:39 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: heckert_gnu.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/heckert_gnu.ca.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- heckert_gnu.ca.html 30 May 2008 18:28:54 -0000   1.5
+++ heckert_gnu.ca.html 3 Feb 2009 19:28:39 -0000    1.6
@@ -72,18 +72,22 @@
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
-amb la FSF.
+Tamb&eacute; hi ha <a href="/contact/contact.ca.html">altres 
+formes de contactar</a> amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions o suggeriments a 
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el 
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
+Vegeu la 
+<a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia 
+de traducci&oacute;</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
 publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
+<br />
+Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip de 
+traducci&oacute;</a> per col·laborar en la traducció al catal&agrave; 
+del web de GNU.
 </p>
 
 <p>El logotip de GNU es pot utilitzar, sense modificacions, per promoure 
@@ -105,7 +109,7 @@
 <br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2008/05/30 18:28:54 $
+$Date: 2009/02/03 19:28:39 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: httptunnel-logo.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/httptunnel-logo.ca.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- httptunnel-logo.ca.html   30 May 2008 18:28:54 -0000   1.5
+++ httptunnel-logo.ca.html   3 Feb 2009 19:28:39 -0000    1.6
@@ -57,18 +57,22 @@
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
-amb la FSF.
+Tamb&eacute; hi ha <a href="/contact/contact.ca.html">altres 
+formes de contactar</a> amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions o suggeriments a 
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el 
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
+Vegeu la 
+<a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia 
+de traducci&oacute;</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
 publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
+<br />
+Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip de 
+traducci&oacute;</a> per col·laborar en la traducció al catal&agrave; 
+del web de GNU.
 </p>
 
 <p>El logotip de GNU es pot utilitzar, sense modificacions, per promoure 
@@ -87,7 +91,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2008/05/30 18:28:54 $
+$Date: 2009/02/03 19:28:39 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: kafa.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/kafa.ca.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- kafa.ca.html    30 May 2008 18:28:54 -0000   1.4
+++ kafa.ca.html    3 Feb 2009 19:28:39 -0000    1.5
@@ -56,18 +56,22 @@
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
-amb la FSF.
+Tamb&eacute; hi ha <a href="/contact/contact.ca.html">altres 
+formes de contactar</a> amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions o suggeriments a 
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el 
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
+Vegeu la 
+<a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia 
+de traducci&oacute;</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
 publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
+<br />
+Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip de 
+traducci&oacute;</a> per col·laborar en la traducció al catal&agrave; 
+del web de GNU.
 </p>
 
 <p>El logotip de GNU es pot utilitzar, sense modificacions, per promoure 
@@ -86,7 +90,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2008/05/30 18:28:54 $
+$Date: 2009/02/03 19:28:39 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]