www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/distros free-distros.pl.html po/free-distro...


From: Yavor Doganov
Subject: www/distros free-distros.pl.html po/free-distro...
Date: Mon, 11 Oct 2010 08:27:26 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/10/11 08:27:26

Modified files:
    distros    : free-distros.pl.html 
    distros/po   : free-distros.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-distros.pl.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.pl.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11

Patches:
Index: free-distros.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/free-distros.pl.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- free-distros.pl.html    7 Oct 2010 08:27:45 -0000    1.5
+++ free-distros.pl.html    11 Oct 2010 08:27:19 -0000   1.6
@@ -32,12 +32,7 @@
 dystrybucji, czy&nbsp;nie chcieliby przyjąć tych zasad wolnego
 oprogramowania. Jeśli tak, i&nbsp;jeśli wyraziliby chęć, aby&nbsp;ich
 dystrybucja była wymieniona wśród poniższych, prosimy ich o kontakt
-na&nbsp;listę <a
-href="http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/gnu-linux-libre";>gnu-linux-libre</a>.
-Niektóre dystrybucje podejmują wysiłki w&nbsp;celu stania się całkowicie
-wolnymi systemami. Jesteśmy wdzięczni za&nbsp;ich trwające prace w&nbsp;celu
-osiągnięcia tego celu i&nbsp;mamy nadzieję, że&nbsp;również znajdą się
-kiedyś na&nbsp;naszej liście.</p>
+na&nbsp;adres &lt;address@hidden&gt;.</p>
 
 <p>Jeśli zastanawiasz się, dlaczego jakaś popularna dystrybucja nie widnieje
 na&nbsp;tej liście, sprawdź naszą stronę wyjaśniającą, <a
@@ -45,6 +40,10 @@
 z&nbsp;powszechnych dystrybucji</a>. Podaliśmy tam powody, dla których kilka
 ze znanych dystrybucji nie spełnia naszych wytycznych.</p>
 
+<p>Some distributions are making efforts to move toward a completely free
+system. We thank them for their ongoing work to achieve that goal, and hope
+to list them here some day.</p>
+
 <p><strong>Wszystkie poniższe dystrybucje można zainstalować na&nbsp;dysku
 twardym komputera i&nbsp;większość z&nbsp;nich można uruchomić 
w&nbsp;trybie
 <i>LiveCD</i> bez&nbsp;konieczności instalacji</strong>. Są one wymienione
@@ -150,7 +149,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/10/07 08:27:45 $
+$Date: 2010/10/11 08:27:19 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/free-distros.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.pl.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- po/free-distros.pl.po    11 Oct 2010 07:53:02 -0000   1.10
+++ po/free-distros.pl.po    11 Oct 2010 08:27:23 -0000   1.11
@@ -11,10 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2010-10-11 09:52+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
-"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
@@ -70,15 +70,6 @@
 "Linuksem</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "If you know of a distribution that may qualify but isn't listed here, "
-#| "please ask the distribution's maintainers if they want to follow these "
-#| "free software principles. If they do, and they would like their "
-#| "distribution to be listed here, they should write to the <a href=\"http://";
-#| "lists.nongnu.org/mailman/listinfo/gnu-linux-libre\"> gnu-linux-libre</a> "
-#| "mailing list. Some distributions are making efforts to move toward a "
-#| "completely free system. We thank them for their ongoing work to achieve "
-#| "that goal, and hope to list them here some day."
 msgid ""
 "If you know of a distribution that may qualify but isn't listed here, please "
 "ask the distribution's maintainers if they want to follow these free "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]