www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.pl.shtml po/home.pl.po


From: Yavor Doganov
Subject: www home.pl.shtml po/home.pl.po
Date: Thu, 14 Oct 2010 08:29:00 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/10/14 08:29:00

Modified files:
    .       : home.pl.shtml 
    po       : home.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.pl.shtml?cvsroot=www&r1=1.60&r2=1.61
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27

Patches:
Index: home.pl.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.pl.shtml,v
retrieving revision 1.60
retrieving revision 1.61
diff -u -b -r1.60 -r1.61
--- home.pl.shtml    14 Oct 2010 00:28:16 -0000   1.60
+++ home.pl.shtml    14 Oct 2010 08:28:54 -0000   1.61
@@ -40,19 +40,18 @@
 
    <h2>Czym jest GNU?</h2>
 
-<p><a href="/gnu/gnu.html">The GNU Project</a> was launched in 1984 to develop
-a complete Unix-like operating system which is <a
-href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>&mdash;software which
-respects your freedom.</p>
+<p><a href="/gnu/gnu.pl.html">Projekt GNU</a> został zapoczątkowany 
w&nbsp;1984
+roku w&nbsp;celu stworzenia kompletnego, podobnego do&nbsp;Unix-a systemu
+operacyjnego, będącego <a href="/philosophy/free-sw.pl.html">wolnym
+oprogramowaniem</a>&nbsp;&ndash; systemem, który szanuje Waszą wolność.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Zrzut ekranu z&nbsp;GNU"
  /></a></p>
 
-<p>Unix-like operating systems are built from a <a
-href="/software/">collection</a> of applications, libraries, and developer
-tools&mdash;plus a program to allocate resources and talk to the hardware,
-known as a kernel.</p>
+<p>Systemy Unikso-podobne są zbiorami <a href="/software/">aplikacji</a>,
+bibliotek i&nbsp;narzędzi deweloperskich, oraz&nbsp;programu, nazywanego
+jądrem systemu, który przydziela zasoby i&nbsp;komunikuje się ze 
sprzętem.</p>
 
 <p><a href="/software/hurd/">Hurd, jądro GNU</a> jest na&nbsp;bieżąco
 rozwijany, ale&nbsp;sporo jeszcze zostało zanim będzie gotowy
@@ -195,7 +194,7 @@
 <!-- Don't expire -->
 </ul>
 
-<p><a href="/server/takeaction.html#other">More action items.</a></p>
+<p><a href="/server/takeaction.pl.html#other">Inne działania</a></p>
 
 <!-- END TakeAction -->
 </div>
@@ -211,9 +210,9 @@
 debugowanie w&nbsp;GDB, oraz&nbsp;wolne programy zastępujące Skype,
 biblioteki OpenDWG, RARv3 oraz&nbsp;Oracle Forms.</p>
 
-<p id="unmaint"><strong>Can you help take over an <a
-href="/server/takeaction.html#unmaint">unmaintained GNU
-package</a>?</strong> <a href="/software/alive/">alive</a>, <a
+<p id="unmaint"><strong>Czy możecie przejąć <a
+href="/server/takeaction.pl.html#unmaint">nieutrzymywany pakiet
+GNU</a>?</strong> <a href="/software/alive/">alive</a>, <a
 href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>, <a
 href="/software/fontutils/">fontutils</a>, <a
 href="/software/gift/">gift</a>, <a href="/software/gleem/">gleem</a>, <a
@@ -222,9 +221,11 @@
 href="/software/pgccfd/">pgccfd</a>, <a
 href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>, <a
 href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>, <a
-href="/software/sather/">sather</a>, and <a
-href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a> are all looking for
-maintainers. <a href="/server/takeaction.html#unmaint">More 
information</a>.</p>
+href="/software/sather/">sather</a> i&nbsp;<a
+href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a> wszystkie czekają
+na&nbsp;osobę utrzymującą. <a
+href="http://www.gnu.org/server/takeaction.pl.html#unmaint";>Więcej
+informacji</a>.</p>
 
 </div>
 </div>
@@ -266,9 +267,9 @@
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2010; poprawki: Jan
 Wieremjewicz 2010, Oskar Gałecki 2010.</div>
 <p><!-- timestamp start -->
-Updated:
+Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/10/14 00:28:16 $
+$Date: 2010/10/14 08:28:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- po/home.pl.po    14 Oct 2010 07:50:05 -0000   1.26
+++ po/home.pl.po    14 Oct 2010 08:28:57 -0000   1.27
@@ -12,10 +12,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2010-10-14 09:49+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
-"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
@@ -104,20 +104,16 @@
 msgstr "Czym jest GNU?"
 
 # type: Content of: <div><div><p>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-#| "develop a complete Unix-like operating system which is <a href=\"/"
-#| "philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash; software which "
-#| "respects your freedom."
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
 "develop a complete Unix-like operating system which is <a href=\"/philosophy/"
 "free-sw.html\">free software</a>&mdash;software which respects your freedom."
 msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu.pl.html\">Projekt GNU</a> został zapoczątkowany 
w&nbsp;1984 "
-"roku w&nbsp;celu stworzenia kompletnego, podobnego do&nbsp;Unix-a systemu "
-"operacyjnego, będącego <a href=\"/philosophy/free-sw.pl.html\">wolnym "
-"oprogramowaniem</a>&nbsp;&ndash; systemem, który szanuje Waszą wolność."
+"<a href=\"/gnu/gnu.pl.html\">Projekt GNU</a> został zapoczątkowany "
+"w&nbsp;1984 roku w&nbsp;celu stworzenia kompletnego, podobnego do&nbsp;Unix-"
+"a systemu operacyjnego, będącego <a href=\"/philosophy/free-sw.pl.html"
+"\">wolnym oprogramowaniem</a>&nbsp;&ndash; systemem, który szanuje Waszą "
+"wolność."
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -132,11 +128,6 @@
 msgstr "</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><p>
-#| msgid ""
-#| "Unix-like operating systems are built from a <a href=\"http://directory.";
-#| "fsf.org/GNU/\">collection</a> of applications, libraries, and developer "
-#| "tools &mdash; plus a program to allocate resources and talk to the "
-#| "hardware, known as a kernel."
 msgid ""
 "Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/"
 "\">collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus "
@@ -335,7 +326,6 @@
 "przeciwko DMCA</a>."
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
 msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">More action items.</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/takeaction.pl.html#other\">Inne działania</a>"
 
@@ -355,19 +345,6 @@
 "biblioteki OpenDWG, RARv3 oraz&nbsp;Oracle Forms."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction."
-#| "html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/"
-#| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/"
-#| "software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</"
-#| "a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
-#| "\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
-#| "software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-#| "\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, "
-#| "<a href=\"/software/sather/\">sather</a>, <a href=\"/software/"
-#| "snakecharmer/\">snakecharmer</a> and <a href=\"/software/vmslib/"
-#| "\">vmslib</a> are all looking for maintainers. <a href=\"/server/"
-#| "takeaction.html#unmaint\">More information</a>."
 msgid ""
 "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
 "\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
@@ -381,21 +358,17 @@
 "all looking for maintainers. <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
 "\">More information</a>."
 msgstr ""
-"<strong>Czy możecie przejąć <a "
-"href=\"/server/takeaction.pl.html#unmaint\">nieutrzymywany pakiet "
-"GNU</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a href=\"/software"
-"/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/fontutils/\">fontutils</a>, <a "
-"href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
"
-"href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a "
-"href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a "
-"href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a "
-"href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a "
-"href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a "
-"href=\"/software/sather/\">sather</a> i&nbsp;<a "
-"href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a> wszystkie czekają "
-"na&nbsp;osobę utrzymującą. <a "
-"href=\"http://www.gnu.org/server/takeaction.pl.html#unmaint\";>Więcej "
-"informacji</a>."
+"<strong>Czy możecie przejąć <a href=\"/server/takeaction.pl.html#unmaint"
+"\">nieutrzymywany pakiet GNU</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/"
+"fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/"
+"software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, "
+"<a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/pgccfd/"
+"\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/"
+"software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/sather/"
+"\">sather</a> i&nbsp;<a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a> "
+"wszystkie czekają na&nbsp;osobę utrzymującą. <a 
href=\"http://www.gnu.org/";
+"server/takeaction.pl.html#unmaint\">Więcej informacji</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -443,7 +416,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
-#| msgid "Last Updated:"
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]