www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/distros/po free-distros.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/distros/po free-distros.pl.po
Date: Sat, 16 Oct 2010 05:52:59 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/10/16 05:52:59

Modified files:
    distros/po   : free-distros.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.pl.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14

Patches:
Index: free-distros.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.pl.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- free-distros.pl.po 16 Oct 2010 00:27:15 -0000   1.13
+++ free-distros.pl.po 16 Oct 2010 05:52:56 -0000   1.14
@@ -87,7 +87,7 @@
 "dystrybucji, czy&nbsp;nie chcieliby przyjąć tych zasad wolnego "
 "oprogramowania. Jeśli tak, i&nbsp;jeśli wyraziliby chęć, aby&nbsp;ich "
 "dystrybucja była wymieniona wśród poniższych, prosimy ich o kontakt 
na&nbsp;"
-"adres &lt;address@hidden&gt;."
+"adres &lt;address@hidden&gt;."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]