www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po judge-internet-usage.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po judge-internet-usage.pl.po
Date: Sat, 01 Oct 2011 19:10:21 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/10/01 19:10:21

Modified files:
    philosophy/po : judge-internet-usage.pl.po 

Log message:
    further proofreading by Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/judge-internet-usage.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: judge-internet-usage.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/judge-internet-usage.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- judge-internet-usage.pl.po 1 Oct 2011 16:47:23 -0000    1.3
+++ judge-internet-usage.pl.po 1 Oct 2011 19:10:13 -0000    1.4
@@ -4,20 +4,21 @@
 # Paweł Różański <address@hidden>, 2011.
 # Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2011.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: judge-internet-usage.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-27 04:27-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-10-01 10:45-0600\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-10-01 20:01+0200\n"
+"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -96,9 +97,9 @@
 "of your computing</em>."
 msgstr ""
 "Po&nbsp;pierwsze, sklasyfikujmy rodzaje problemów, jakie różne scenariusze 
"
-"mogą stworzyć. Generalnie, należy rozważyć dwa rodzaje problemów. Jedne 
to "
-"kwestie związane z&nbsp;<em>traktowaniem powierzonych danych</em>, drugie to 
"
-"<em>kontrola powierzonego przetwarzania</em>."
+"<em>mogą</em> stworzyć. Generalnie, należy rozważyć dwa rodzaje 
problemów. "
+"Jedne to kwestie związane z&nbsp;<em>traktowaniem powierzonych danych</em>, "
+"drugie to <em>kontrola powierzonego przetwarzania</em>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -241,7 +242,7 @@
 "machine before upload, and decrypted on the user's machine after it is "
 "accessed."
 msgstr ""
-"Jak iCloud będzie traktował dane użytkownika? W&nbsp;momencie pisania, 
tego "
+"Jak iCloud będzie traktował dane użytkownika? W&nbsp;momencie pisania tego 
"
 "nie wiemy, ale&nbsp;możemy spekulować na&nbsp;podstawie tego, co robią 
inne "
 "usługi. Apple prawdopodobnie będzie w&nbsp;stanie podejrzeć powierzone 
dane "
 "dla swoich własnych&nbsp;&ndash; i&nbsp;nie tylko&nbsp;&ndash; celów. 
Jeśli "
@@ -366,7 +367,7 @@
 "ought to accept is if they install a modified version of the system, "
 "restoring the capabilities of local data storage and local applications."
 msgstr ""
-"Co było nietypowe w&nbsp;możliwościach tego systemu to, że&nbsp;miał\n"
+"Nietypowe w&nbsp;możliwościach tego systemu było to, że&nbsp;miał\n"
 "uniemożliwić robienia dwóch podstawowych rzeczy, które każdy system\n"
 "GNU/Linux lub&nbsp;inny potrafi: przechowywać dane lokalnie oraz&nbsp;"
 "uruchamiać\n"
@@ -460,7 +461,7 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "Tłumaczenie: Jan Owoc 2011, Paweł Różański 2011, Jan Wieremjewicz 2011; "
-"poprawki: Pawel Szulczewski 2011, Sylwester Zarębski 2011."
+"poprawki: Pawel Szulczewski 2011, Sylwester Zarębski 2011, Marcin Wolak 
2011."
 
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]