www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy philosophy.pl.html po/philosophy...


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy philosophy.pl.html po/philosophy...
Date: Wed, 12 Oct 2011 08:36:41 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/10/12 08:36:41

Modified files:
    philosophy   : philosophy.pl.html 
    philosophy/po : philosophy.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.pl.html?cvsroot=www&r1=1.166&r2=1.167
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.pl.po?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38

Patches:
Index: philosophy.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.pl.html,v
retrieving revision 1.166
retrieving revision 1.167
diff -u -b -r1.166 -r1.167
--- philosophy.pl.html 30 Sep 2011 00:36:28 -0000   1.166
+++ philosophy.pl.html 12 Oct 2011 08:36:27 -0000   1.167
@@ -7,56 +7,22 @@
 
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
 <!--#include virtual="/philosophy/po/philosophy.translist" -->
+<div id="education-content">
 <h2>Filozofia Projektu GNU</h2>
 
+<!--#include virtual="/philosophy/philosophy-menu.html" -->
+</div> 
+
+<!-- id="education-content" -->
 <p>Rozwijanie przez nas wolnego systemu operacyjnego GNU jest motywowane ideą
 ruchu wolnego oprogramowania. Ta strona jest wstępem do&nbsp;tej
-filozofii. Poniżej są&nbsp;odnośniki do&nbsp;najnowszych artykułów
-na&nbsp;ten temat oraz&nbsp;odnośniki do&nbsp;dodatkowych zasobów.</p>
+filozofii. Aby&nbsp;dowiedzieć się więcej, proszę wybrać odnośnik
+z&nbsp;paska powyżej.</p>
 
-<h3 id="new">Najnowsze artykuły</h3>
-<p>Na&nbsp;gorąco, poniżej najświeższe artykuły dotyczące wolnego
-oprogramowania i&nbsp;projektu GNU.</p>
-<ul>
- <li><a href="/philosophy/judge-internet-usage.html">Roztropny użytkownik
-starannie ocenia każdy scenariusz korzystania z&nbsp;Internetu</a></li>
- <li><a href="/philosophy/android-and-users-freedom.html">Android 
a&nbsp;wolność
-użytkowników</a></li>
- <li><a href="/philosophy/europes-unitary-patent.html">Jednolity system 
patentowy
-w&nbsp;Europie może oznaczać nieograniczone patenty
-na&nbsp;oprogramowaniu</a></li>
- <li><a href="/philosophy/keep-control-of-your-computing.html">Zatrzymaj 
kontrolę
-nad&nbsp;Twoim komputerem, aby&nbsp;to on Ciebie nie kontrolował!</a></li>
- <li><a href="/philosophy/the-danger-of-ebooks.html">Niebezpieczeństwo
-E-booków</a></li>
- <li><a href="/philosophy/practical.html">Zalety wolnego 
oprogramowania</a></li>
- <li><a href="/philosophy/assigning-copyright.html">Gdy firma prosi o Wasze 
prawa
-autorskie</a></li>
- <li><a href="/philosophy/google-engineering-talk.html">GNU i&nbsp;Fundacja
-Wolnego Oprogramowania &ndash; wykład techniczny u&nbsp;Google'a</a></li>
- <li><a
-href="http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/apr/06/digital-economy-bill-richard-stallman";>Ustawa
-o&nbsp;cyfrowej gospodarce: jeden klown daje a&nbsp;drugi klown zabiera</a>
-[<em>Digital economy bill: One clown giveth and the other clown taketh
-away</em> - artykuł po&nbsp;angielsku; przyp. tłum.]</li>
- <li><a href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.pl.html">Komu tak
-naprawdę ten serwer służy</a></li>
- <li><a href="/philosophy/public-domain-manifesto.pl.html">Dlaczego
-nie&nbsp;podpiszę Manifestu Domeny Publicznej</a> [<em>Public Domain
-Manifesto</em> - przyp. tłum.]</li>
- <li><a href="/philosophy/selling-exceptions.html">O&nbsp;sprzedawaniu wyją
tków
-do&nbsp;GNU GPL</a></li>
-</ul>
+<p>Utrzymujemy listę <a href="/philosophy/latest-articles.html">ostatnio
+dodanych artykułów</a>.</p>
 
-<h3 id="aboutfs">O&nbsp;wolnym oprogramowaniu</h3>
-<p>
-Wolne oprogramowanie to&nbsp;kwestia wolności: ludzie powinni mieć swobodę
-dysponowania oprogramowaniem na&nbsp;wszystkie sposoby, które są społecznie
-użyteczne. Oprogramowanie różni się od&nbsp;przedmiotów materialnych, 
takich
-jak krzesła, kanapki czy&nbsp;benzyna tym, że&nbsp;można je znacznie 
łatwiej
-kopiować i&nbsp;modyfikować. Te cechy sprawiają, że&nbsp;oprogramowanie 
jest
-takie użyteczne; uważamy, że&nbsp;użytkownicy oprogramowania powinni móc
-z&nbsp;nich czynić użytek.</p>
+<h3 id="introduction">Wstęp</h3>
 
 <!-- I don't think it's good idea to link specific translation -->
 <!-- (e.g. foo.fr.html) from here. It would be better to link them -->
@@ -79,36 +45,6 @@
 &bdquo;otwartemu oprogramowaniu&rdquo; umyka idea wolnego 
oprogramowania</a></li>
 </ul>
 
-<h3>Inne zasoby</h3>
-
-<p>Mamy więcej zasobów niż by się zmieściło na&nbsp;jednej stronie. 
Możecie
-je&nbsp;odnaleźć na&nbsp;poniższych stronach.</p>
-
-<ul>
-
-<li id="Recordings"><a href="http://audio-video.gnu.org";>Nagrania audio
-i&nbsp;wideo</a>. Znajdziecie tu filmy i&nbsp;nagrania wykładów
-i&nbsp;innych wydarzeń dotyczących Fundacji wolnego oprogramowania
-lub&nbsp;projektu GNU.</li>
-
-<li id="EssaysAndArticles"><a 
href="/philosophy/essays-and-articles.pl.html">Eseje i&nbsp;artykuły.</a>
-Seria artykułów opisująca filozofię ruchu wolnego oprogramowania, która 
jest
-motywacją naszego rozwijania wolnego systemu operacyjnego GNU.</li>
-
-<li id="Speeches"><a href="/philosophy/speeches-and-interview.html">Wykłady
-i&nbsp;wywiady.</a> Odnośniki do&nbsp;wywiadów i&nbsp;transkrypcji wykładów
-o&nbsp;wolnym oprogramowaniu i&nbsp;projekcie GNU.</li>
-
-<li id="History"><a href="/gnu/gnu.pl.html">Historia GNU i&nbsp;dyskusja 
o&nbsp;GNU
-i&nbsp;Linuksie.</a></li>
-
-<li id="ThirdPartyIdeas"><a href="/philosophy/third-party-ideas.html">Poglądy 
innych.</a> Poniższe
-artykuły popierające wolne oprogramowania lub&nbsp;związane z&nbsp;nim idee
-pokazują poglądy innych osób. Nie&nbsp;są to poglądy wyrażane 
w&nbsp;imieniu
-projektu GNU, ale&nbsp;w&nbsp;mniejszym czy&nbsp;większym stopniu zgadzamy
-się z&nbsp;nimi.</li>
-</ul>
-
 <p>
 
 <!-- please leave both these ID attributes here. ... -->
@@ -168,7 +104,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/09/30 00:36:28 $
+$Date: 2011/10/12 08:36:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -199,65 +135,94 @@
 <!--   use the 3-letter ISO 639-2. -->
 <!--   Please use W3C normative character entities. -->
 <!-- -->
-<!-- <gnun>
-<ul class="translations-list"> -->
+<!-- <ul class="translations-list">
+ -->
 <!-- Arabic -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/philosophy.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 -->
 <!-- Bulgarian -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/philosophy.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 -->
 <!-- Bosnian -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/philosophy.bs.html">bosanski</a>&nbsp;[bs]</li> 
-->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.bs.html">bosanski</a>&nbsp;[bs]</li> -->
 <!-- Catalan -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li> -->
 <!-- Czech -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li> -->
 <!-- Danish -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/philosophy.da.html">dansk</a>&nbsp;[da]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.da.html">dansk</a>&nbsp;[da]</li> -->
 <!-- German -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/philosophy.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li> 
-->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li> -->
 <!-- Greek -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/philosophy.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 -->
 <!-- English -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/philosophy.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
 <!-- Spanish -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li> -->
 <!-- Finnish -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/philosophy.fi.html">suomi</a>&nbsp;[fi]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.fi.html">suomi</a>&nbsp;[fi]</li> -->
 <!-- French -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
 <!-- Galician -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/philosophy.gl.html">galego</a>&nbsp;[gl]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.gl.html">galego</a>&nbsp;[gl]</li> -->
 <!-- Hebrew -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/philosophy.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
 -->
 <!-- Hungarian -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/philosophy.hu.html">magyar</a>&nbsp;[hu]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.hu.html">magyar</a>&nbsp;[hu]</li> -->
 <!-- Indonesian -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/philosophy.id.html">Bahasa 
Indonesia</a>&nbsp;[id]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li> 
-->
 <!-- Italian -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/philosophy.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li> 
-->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li> -->
 <!-- Japanese -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/philosophy.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
 -->
 <!-- Korean -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/philosophy.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
 -->
 <!-- Macedonian -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.mk.html">&#x043c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/philosophy.mk.html">&#x043c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
 -->
 <!-- Dutch -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li> -->
 <!-- Polish -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/philosophy.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li> -->
 <!-- Brazilian Portuguese -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/philosophy.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/philosophy.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li> -->
 <!-- Romanian -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li> 
-->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/philosophy.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li> 
-->
 <!-- Russian -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/philosophy.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 -->
 <!-- Serbian -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/philosophy.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 -->
 <!-- Chinese (Simplified) -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/philosophy.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 -->
 <!-- Chinese (Traditional) -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 -->
-<!-- </ul></gnun> -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/philosophy.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 -->
+<!-- </ul>
+ -->
 <!-- </div>
 -->
 </div>

Index: po/philosophy.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.pl.po,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- po/philosophy.pl.po 12 Oct 2011 00:42:14 -0000   1.37
+++ po/philosophy.pl.po 12 Oct 2011 08:36:34 -0000   1.38
@@ -35,11 +35,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Our development of the GNU free software operating system is motivated by "
-#| "the philosophy of the free software movement. This page provides an "
-#| "introduction to that philosophy, links to the latest articles we have on "
-#| "the subject, and links to further resources."
 msgid ""
 "Our development of the GNU free software operating system is motivated by "
 "the philosophy of the free software movement. This page provides an "
@@ -118,9 +113,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why &ldquo;Open "
-#| "Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why “Open 
Source” "
 "misses the point of Free Software</a>"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]