www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-linux-faq.ca.po linux-and-gnu.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/gnu/po gnu-linux-faq.ca.po linux-and-gnu.ca.po
Date: Tue, 20 Dec 2011 11:21:14 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    11/12/20 11:21:14

Modified files:
    gnu/po     : gnu-linux-faq.ca.po linux-and-gnu.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.ca.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25

Patches:
Index: gnu-linux-faq.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- gnu-linux-faq.ca.po 21 Nov 2011 01:27:15 -0000   1.22
+++ gnu-linux-faq.ca.po 20 Dec 2011 11:21:08 -0000   1.23
@@ -8,13 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: gnu-linux-faq\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-11-20 20:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-03 13:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-20 12:18+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-11-20 20:25-0500\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -2628,7 +2627,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes "
 #| "said, <a href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-";
@@ -2643,8 +2641,8 @@
 "me (or GNU) for more info&rdquo;</a>."
 msgstr ""
 "Ho reconegué al començament. En les notes de les primeres publicacions del "
-"Linux escrigué, <a href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/";
-"old-versions/RELNOTES-0.01\">“La majoria de les ferramentes utilitzades amb 
"
+"Linux escrigué, <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/";
+"RELNOTES-0.01\">“La majoria de les ferramentes utilitzades amb "
 "el linux són programari del GNU i tenen la llicència copyleft del GNU. "
 "Aquestes ferramentes no estan en la distribució - pregunteu-me (a mi o a "
 "GNU) per més informació”</a>."

Index: linux-and-gnu.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.ca.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- linux-and-gnu.ca.po 21 Nov 2011 01:27:21 -0000   1.24
+++ linux-and-gnu.ca.po 20 Dec 2011 11:21:08 -0000   1.25
@@ -8,13 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: linux-and-gnu.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-11-20 20:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-25 12:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-20 12:20+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-11-20 20:25-0500\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -281,7 +280,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once "
 #| "Torvalds wrote Linux, it fit into the last major gap in the GNU system. "
@@ -299,10 +297,7 @@
 msgstr ""
 "Afortunadament no vam haver d'esperar que Hurd estigués enllestit, perquè "
 "Linux ja estava disponible. Quan Linus Torvalds va escriure Linux, va omplir "
-"el buit més important del sistema GNU. La gent podia llavors <a href="
-"\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01";
-"\">unir Linux i el sistema GNU</a> per tal d'obtenir un sistema operatiu "
-"complet i lliure: una versió del sistema GNU basada en Linux (o, "
+"el buit més important del sistema GNU. La gent podia llavors <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\";>unir
 Linux i el sistema GNU</a> per tal d'obtenir un sistema operatiu complet i 
lliure: una versió del sistema GNU basada en Linux (o, "
 "abreujadament, un sistema GNU/Linux)."
 
 # type: Content of: <p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]