www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/gnu-history.it.html gnu/po/gnu-history....


From: Yavor Doganov
Subject: www gnu/gnu-history.it.html gnu/po/gnu-history....
Date: Wed, 18 Jan 2012 01:28:01 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  12/01/18 01:28:01

Modified files:
    gnu      : gnu-history.it.html 
    gnu/po     : gnu-history.it-en.html gnu-history.it.po 
    philosophy   : gnutella.pl.html gnutella.ru.html 
    philosophy/po : gnutella.pl.po gnutella.ru-en.html 
Added files:
    philosophy/po : gnutella.pl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-history.it.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.it-en.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.it.po?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/gnutella.pl.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/gnutella.ru.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gnutella.pl.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gnutella.ru-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gnutella.pl-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: gnu/gnu-history.it.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-history.it.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- gnu/gnu-history.it.html   14 Jan 2012 17:26:09 -0000   1.8
+++ gnu/gnu-history.it.html   18 Jan 2012 01:26:04 -0000   1.9
@@ -72,7 +72,7 @@
 
 <p>
 Si decise di rendere il sistema operativo compatibile con Unix, la cui
-struttura si era già dimostrata collaudata e portabile, perché la
+architettura si era già dimostrata collaudata e portabile, perché la
 compatibilità rende facile agli utenti di Unix passare da Unix a GNU.</p>
 
 <p>
@@ -170,7 +170,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ultimo aggiornamento:
 
-$Date: 2012/01/14 17:26:09 $
+$Date: 2012/01/18 01:26:04 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-history.it-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.it-en.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- gnu/po/gnu-history.it-en.html    14 Jan 2012 17:26:17 -0000   1.4
+++ gnu/po/gnu-history.it-en.html    18 Jan 2012 01:26:13 -0000   1.5
@@ -150,7 +150,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/01/14 17:26:17 $
+$Date: 2012/01/18 01:26:13 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/gnu-history.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.it.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18

Index: philosophy/gnutella.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/gnutella.pl.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- philosophy/gnutella.pl.html 20 Sep 2011 17:15:23 -0000   1.19
+++ philosophy/gnutella.pl.html 18 Jan 2012 01:26:24 -0000   1.20
@@ -25,11 +25,11 @@
 
 <p>
 W&nbsp;każdym razie, nazwa była pierwotnie grą słów &bdquo;GNU&rdquo;
-(twórcy oryginału planowali wydanie swojego kodu na GNU GPL i&nbsp;być może
-nosili się z&nbsp;zamiarem wniesienia go do&nbsp;projektu GNU)
+(twórcy oryginału planowali wydanie swojego kodu na&nbsp;GNU GPL i&nbsp;być
+może nosili się z&nbsp;zamiarem wniesienia go do&nbsp;projektu GNU)
 oraz&nbsp;&bdquo;Nutella&rdquo; (przysmak czekoladowy oryginalnych
-programistów). Niemniej jednak, ani to oryginalne oprogramowanie, ani żaden
-z&nbsp;obecnych spokrewnionych z&nbsp;nim projektów nie są <a
+programistów). Niemniej jednak, ani&nbsp;to oryginalne oprogramowanie,
+ani&nbsp;żaden z&nbsp;obecnych spokrewnionych z&nbsp;nim projektów nie są <a
 href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">oficjalnymi pakietami
 GNU</a>. Poprosiliśmy autorów Gnutelli o&nbsp;zmianę nazwy, żeby
 nie&nbsp;była myląca; być może nastąpi to w&nbsp;przyszłości.</p>
@@ -40,17 +40,17 @@
 href="http://gtk-gnutella.sourceforge.net/";>gtk-gnutella</a>, <a
 href="http://mutella.sourceforge.net/";>mutella</a> i&nbsp;<a
 href="http://sourceforge.net/projects/gnucleus/";>gnucleus</a>. Prosimy
-jednak zwrócić uwagę na&nbsp;to, że również żaden z&nbsp;tych programów
-nie&nbsp;jest oficjalnie oprogramowaniem GNU. GNU ma swój własny program
-tworzący sieć równorzędną <a href="/software/GNUnet/">GNUnet</a>, którego
-dokumentacja zawiera <a href="http://gnunet.org/faq.php3#compare";>porównanie
+jednak&nbsp;zwrócić uwagę na&nbsp;to, że&nbsp;również żaden z&nbsp;tych
+programów nie&nbsp;jest oficjalnie oprogramowaniem GNU. GNU ma swój własny
+program tworzący sieć równorzędną <a href="/software/GNUnet/">GNUnet</a>,
+którego dokumentacja zawiera <a href="https://gnunet.org/compare";>porównanie
 protokołów</a>.</p>
 
 <p>
 Fundacja Wolnego Oprogramowania zajmuje się wolnością kopiowania
 i&nbsp;zmieniania oprogramowania&nbsp;– muzyka wykracza poza ten
 zakres. Zagadnienia etyczne związane z&nbsp;kopiowaniem programów
-i&nbsp;kopiowaniem nagrań muzycznych są jednak częściowo do&nbsp;siebie
+i&nbsp;kopiowaniem nagrań muzycznych są jednak&nbsp;częściowo 
do&nbsp;siebie
 podobne. Kwestię kopiowania rzeczy innych niż oprogramowanie poruszono
 w&nbsp;niektórych artykułach w&nbsp;katalogu poświęconym <a
 href="/philosophy/philosophy.html#Laws">filozofii</a>. Ma z&nbsp;nią też
@@ -60,11 +60,11 @@
 
 <p>
 Obojętnie o&nbsp;jaki rodzaj publikowanej informacji chodzi, namawiamy
-ludzi, by odrzucili założenie, że jakakolwiek osoba czy firma ma naturalne
-prawo zabronić dzielenia się informacją i&nbsp;dyktowania, w&nbsp;jaki
-sposób ogół może z&nbsp;niej korzystać. Nawet system prawny USA formalnie 
<a
-href="/philosophy/reevaluating-copyright.html">odrzuca</a> takie
-antyspołeczne wyobrażenie.</p>
+ludzi, by odrzucili założenie, że&nbsp;jakakolwiek osoba czy&nbsp;firma ma
+naturalne prawo zabronić dzielenia się informacją i&nbsp;dyktowania,
+w&nbsp;jaki sposób ogół może z&nbsp;niej korzystać. Nawet system prawny 
USA
+formalnie <a href="/philosophy/reevaluating-copyright.html">odrzuca</a>
+takie antyspołeczne wyobrażenie.</p>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -88,17 +88,17 @@
 href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
 z&nbsp;FSF. <br /> 
 <br />
-Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub
+Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
 propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Aby zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
-Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci
-współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
@@ -106,7 +106,7 @@
 Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
-<p>Ten utwór jest dostępny na <a rel="license"
+<p>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
 Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
 Zjednoczone</a>.
@@ -117,12 +117,14 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002; poprawki: Wojciech Kotwica 2002, 2003,
-2005, Jan Owoc 2010, Marcin Wolak 2010.</div>
+2005, Jan Owoc 2010, Marcin Wolak 2010, 2012.</div>
+
+
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/09/20 17:15:23 $
+$Date: 2012/01/18 01:26:24 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -147,43 +149,61 @@
 -->
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 <!-- -->
-<!-- <gnun>
-<ul class="translations-list"> -->
+<!-- <ul class="translations-list">
+ -->
 <!-- Bosnian -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li> -->
 <!-- Catalan -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li> -->
 <!-- English -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
 <!-- Spanish -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li> -->
 <!-- French -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
 <!-- Croatian -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.hr.html">Hrvatski</a>&nbsp;[hr]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.hr.html">Hrvatski</a>&nbsp;[hr]</li> -->
 <!-- Hungarian -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.hu.html">Magyar</a>&nbsp;[hu]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.hu.html">Magyar</a>&nbsp;[hu]</li> -->
 <!-- Indonesian -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.id.html">Bahasa 
Indonesia</a>&nbsp;[id]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li> -->
 <!-- Japanese -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li> 
-->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/gnutella.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li> 
-->
 <!-- Korean -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li> 
-->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/gnutella.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li> 
-->
 <!-- Dutch -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li> 
-->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li> -->
 <!-- Polish -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li> -->
 <!-- Brazilian Portugese -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li> -->
 <!-- Romamian -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x00e3;</a>&nbsp;[ro]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x00e3;</a>&nbsp;[ro]</li> 
-->
 <!-- Russian -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/gnutella.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 -->
 <!-- Chinese(Simplified) -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/gnutella.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 -->
 <!-- Chinese(Traditional) -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 -->
-<!-- </ul></gnun> -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/gnutella.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 -->
+<!-- </ul>
+ -->
 <!-- </div>
 -->
 </div>

Index: philosophy/gnutella.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/gnutella.ru.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/gnutella.ru.html 26 Dec 2011 09:29:14 -0000   1.14
+++ philosophy/gnutella.ru.html 18 Jan 2012 01:26:24 -0000   1.15
@@ -43,7 +43,7 @@
 <a href="/philosophy/categories.ru.html#GNUsoftware"> программой 
GNU</a>. У
 GNU есть своя программа для одноранговых 
сетей&nbsp;&mdash; <a
 href="/software/GNUnet/">GNUnet</a>, в документации 
которой есть <a
-href="http://gnunet.org/faq.php3#compare";>обзор подобных 
протоколов</a>.</p>
+href="https://gnunet.org/compare";>обзор подобных 
протоколов</a>.</p>
 
 <p>
 Фонд свободного программного обеспечения 
занимается вопросами свободы
@@ -118,7 +118,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2011/12/26 09:29:14 $
+$Date: 2012/01/18 01:26:24 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -143,45 +143,61 @@
 -->
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 <!-- -->
-<!-- <gnun>
-
-<ul class="translations-list"> -->
+<!-- <ul class="translations-list">
+ -->
 <!-- Bosnian -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li> -->
 <!-- Catalan -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li> -->
 <!-- English -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
 <!-- Spanish -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li> -->
 <!-- French -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
 <!-- Croatian -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.hr.html">Hrvatski</a>&nbsp;[hr]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.hr.html">Hrvatski</a>&nbsp;[hr]</li> -->
 <!-- Hungarian -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.hu.html">Magyar</a>&nbsp;[hu]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.hu.html">Magyar</a>&nbsp;[hu]</li> -->
 <!-- Indonesian -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.id.html">Bahasa 
Indonesia</a>&nbsp;[id]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li> -->
 <!-- Japanese -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li> 
-->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/gnutella.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li> 
-->
 <!-- Korean -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li> 
-->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/gnutella.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li> 
-->
 <!-- Dutch -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li> 
-->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li> -->
 <!-- Polish -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li> -->
 <!-- Brazilian Portugese -->
-<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li> -->
 <!-- Romamian -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x00e3;</a>&nbsp;[ro]</li> -->
+<!-- <li>
+<a href="/philosophy/gnutella.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x00e3;</a>&nbsp;[ro]</li> 
-->
 <!-- Russian -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/gnutella.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 -->
 <!-- Chinese(Simplified) -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/gnutella.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 -->
 <!-- Chinese(Traditional) -->
-<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/philosophy/gnutella.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 -->
 <!-- </ul>
-</gnun> -->
+ -->
 <!-- </div>
 -->
 </div>

Index: philosophy/po/gnutella.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gnutella.pl.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/po/gnutella.pl.po    17 Jan 2012 23:46:07 -0000   1.11
+++ philosophy/po/gnutella.pl.po    18 Jan 2012 01:27:54 -0000   1.12
@@ -12,10 +12,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2012-01-17 22:12+0200\n"
 "Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
-"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"

Index: philosophy/po/gnutella.ru-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gnutella.ru-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/gnutella.ru-en.html  26 Dec 2011 09:29:29 -0000   1.1
+++ philosophy/po/gnutella.ru-en.html  18 Jan 2012 01:27:54 -0000   1.2
@@ -43,7 +43,7 @@
 either. GNU has its own peer-to-peer networking program, <a
 href="/software/GNUnet/">GNUnet</a>, whose
 documentation includes a <a
-href="http://gnunet.org/faq.php3#compare";>comparison of the
+href="https://gnunet.org/compare";>comparison of the
 protocols</a>.</p>
 
 <p>
@@ -103,7 +103,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/26 09:29:29 $
+$Date: 2012/01/18 01:27:54 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/gnutella.pl-en.html
===================================================================
RCS file: philosophy/po/gnutella.pl-en.html
diff -N philosophy/po/gnutella.pl-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/gnutella.pl-en.html  18 Jan 2012 01:27:54 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,166 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>Regarding Gnutella - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/po/gnutella.translist" -->
+<h2>Regarding Gnutella</h2>
+
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
+
+<p>
+&ldquo;Gnutella&rdquo; is, at present, the name for a protocol for distributed
+file sharing, mostly used for music files. The name also sometimes
+refers to the network itself, as well as the original Gnutella software.
+The situation is quite confusing. For more on Gnutella's
+origin and history, please refer to the <a
+href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gnutella";>Wikipedia article</a> on
+the subject.</p>
+
+<p>
+In any case, the name was originally a word play on &ldquo;GNU&rdquo;
+(the original developers planned to release their code under the GNU
+GPL, and may have had in mind contributing it to the GNU project) and
+&ldquo;Nutella&rdquo; (a candy bar that the original developers
+enjoyed). However, neither the original software nor any of the
+related current projects
+are <a href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">official GNU
+packages</a>. We have asked that the Gnutella developers change the
+name to avoid confusion; perhaps that will happen in the future.</p>
+
+<p>
+There are a number of free software programs that implement the
+Gnutella protocol, such as <a
+href="http://gtk-gnutella.sourceforge.net/";>gtk-gnutella</a>, <a
+href="http://mutella.sourceforge.net/";>mutella</a>, and <a
+href="http://sourceforge.net/projects/gnucleus/";>gnucleus</a>. Please
+note, however, that none of these programs are officially <a
+href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">GNU software</a>
+either. GNU has its own peer-to-peer networking program, <a
+href="/software/GNUnet/">GNUnet</a>, whose
+documentation includes a <a
+href="https://gnunet.org/compare";>comparison of the
+protocols</a>.</p>
+
+<p>
+The Free Software Foundation is concerned with the freedom to copy and
+change software; music is outside our scope. But there is a partial
+similarity in the ethical issues of copying software and copying
+recordings of music. Some articles in the
+<a href="/philosophy/philosophy.html#Laws">philosophy</a> directory
+relate to the issue of copying for things other than software. Some
+of the <a href="/philosophy/philosophy.html#ThirdPartyIdeas">other people's
+articles</a> we have links to are also relevant.</p>
+
+<p>
+No matter what sort of published information is being shared, we urge
+people to reject the assumption that some person or company has a
+natural right to prohibit sharing and dictate exactly how the public
+can use it. Even the US legal system nominally
+<a href="/philosophy/reevaluating-copyright.html">rejects</a> that
+anti-social idea.</p>
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. --> 
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> 
+the FSF.
+<br />
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Please see the 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting
+translations of this article.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
+</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2012/01/18 01:27:54 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<!-- <div id="translations"> -->
+<!-- <h4>Translations of this page</h4> -->
+<!-- -->
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+<!-- -->
+<!-- <ul class="translations-list"> -->
+<!-- Bosnian -->
+<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li> -->
+<!-- Catalan -->
+<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li> -->
+<!-- English -->
+<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
+<!-- Spanish -->
+<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li> -->
+<!-- French -->
+<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
+<!-- Croatian -->
+<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.hr.html">Hrvatski</a>&nbsp;[hr]</li> -->
+<!-- Hungarian -->
+<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.hu.html">Magyar</a>&nbsp;[hu]</li> -->
+<!-- Indonesian -->
+<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.id.html">Bahasa 
Indonesia</a>&nbsp;[id]</li> -->
+<!-- Japanese -->
+<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li> 
-->
+<!-- Korean -->
+<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li> 
-->
+<!-- Dutch -->
+<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li> 
-->
+<!-- Polish -->
+<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li> -->
+<!-- Brazilian Portugese -->
+<!-- <li><a href="/philosophy/gnutella.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li> -->
+<!-- Romamian -->
+<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x00e3;</a>&nbsp;[ro]</li> -->
+<!-- Russian -->
+<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 -->
+<!-- Chinese(Simplified) -->
+<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 -->
+<!-- Chinese(Traditional) -->
+<!-- <li><a 
href="/philosophy/gnutella.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 -->
+<!-- </ul> -->
+<!-- </div> -->
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]