www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/po home.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/po home.sq.po
Date: Thu, 01 Mar 2012 17:26:23 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   12/03/01 17:26:23

Modified files:
    po       : home.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.53&r2=1.54

Patches:
Index: home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.53
retrieving revision 1.54
diff -u -b -r1.53 -r1.54
--- home.sq.po 24 Feb 2012 21:07:21 -0000   1.53
+++ home.sq.po 1 Mar 2012 17:26:12 -0000    1.54
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-24 16:04-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-02 19:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-01 18:42+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -21,22 +21,12 @@
 msgstr "Sistemi Operativ GNU"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
-"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
-msgstr ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
-"Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
-"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
-"use."
-msgstr ""
-"Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me "
-"Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të "
-"përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
+msgstr "Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të 
ngjashëm me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të 
shkëmbejnë dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "Planet GNU"
@@ -52,22 +42,12 @@
 msgstr "Software i Lirë i Ri"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
-"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
-"system developed specifically for the sake of users' freedom."
-msgstr ""
-"Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e një "
-"software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të quajtur 
GNU. "
-"GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht për hir të 
lirisë "
-"së përdoruesit."
+msgid "Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free 
software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating 
system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr "Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e 
një software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të 
quajtur GNU. GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht 
për hir të lirisë së përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.publicknowledge.org/us-trade-rep-special-301\";> Public "
-"Knowledge: \"Act Now: Tell the US Trade Rep: You Don't Work for Big Content"
-"\"</a>"
-msgstr ""
+msgid "<a href=\"http://www.publicknowledge.org/us-trade-rep-special-301\";> 
Public Knowledge: \"Act Now: Tell the US Trade Rep: You Don't Work for Big 
Content\"</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.publicknowledge.org/us-trade-rep-special-301\";> 
Dije Publike: \"Act Now: Tell the US Trade Rep: You Don't Work for Big 
Content\"</a>"
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
@@ -75,16 +55,8 @@
 msgstr "Ç'është GNU-ja?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\">Linux-based versions of GNU</a> which "
-"are entirely free software."
-msgstr ""
-"GNU është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, që është <a 
href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>&mdash;respekton lirinë tuaj. 
"
-"Mundeni të instaloni <a href=\"/distros/free-distros.html\">versione të 
GNU-"
-"së me bazë Linux</a> që janë krejtësisht <em>software</em> i lirë."
+msgid "GNU is a Unix-like operating system that is <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;it respects your 
freedom. You can install <a href=\"/distros/free-distros.html\">Linux-based 
versions of GNU</a> which are entirely free software."
+msgstr "GNU është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, që është 
<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>&mdash;respekton 
lirinë tuaj. Mundeni të instaloni <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">versione të GNU-së me bazë Linux</a> që 
janë krejtësisht <em>software</em> i lirë."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -99,57 +71,24 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation."
-"html\"> \"GNU\" is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like "
-"saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
-msgstr ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. Emri &ldquo;GNU&rdquo; është akronim rekursiv i "
-"&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html"
-"\"> \"GNU\" shqiptohet <em>gnu</em></a>, si një rrokje e vetme, si kur "
-"thuhet \"gru\" por duke zëvendësuar <em>r-në</em> me <em>n-në</em>."
+msgid "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to 
develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for 
&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\"> 
\"GNU\" is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying \"grew\" 
but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+msgstr "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to 
develop the GNU system. Emri &ldquo;GNU&rdquo; është akronim rekursiv i 
&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\"> 
\"GNU\" shqiptohet <em>gnu</em></a>, si një rrokje e vetme, si kur thuhet 
\"gru\" por duke zëvendësuar <em>r-në</em> me <em>n-në</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a href=\"/"
-"software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh "
-"programuesi, plus një program për shpërndarje burimesh dhe për komunikim 
me "
-"hardware-in, i njohur si kernel."
+msgid "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software 
collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a program 
to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr "Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a 
href=\"/software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe 
mjetesh programuesi, plus një program për shpërndarje burimesh dhe për 
komunikim me hardware-in, i njohur si kernel."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is some "
-"way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used today with "
-"a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
-"html\"> <strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. GNU/Linux is used "
-"by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> call it \"Linux"
-"\" by mistake</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, kerneli GNU</a>, ka edhe ca rrugë 
"
-"deri sa të jetë i gatshëm për përdorim të përditshëm. Ndaj, zakonisht 
GNU-ja "
-"sot përdoret me një kernel të quajtur Linux. This combination is the <a "
-"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
+msgid "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is 
some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used today 
with a kernel called Linux. This combination is the <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating 
system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
+msgstr "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, kerneli GNU</a>, ka edhe ca 
rrugë deri sa të jetë i gatshëm për përdorim të përditshëm. Ndaj, 
zakonisht GNU-ja sot përdoret me një kernel të quajtur Linux. This 
combination is the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux 
operating system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
 msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Shkarkojeni GNU-në tani</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4><a>
-msgid ""
-"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
-"gnu.org/rss20.xml\">"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
-"gnu.org/rss20.xml\">"
+msgid "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a 
href=\"http://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
+msgstr "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a 
href=\"http://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><h4><a><img>
 msgid "RSS Feed"
@@ -157,185 +96,90 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
-msgstr ""
-"Për më tepër lajme, shihni <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet 
GNU</a>."
+msgstr "Për më tepër lajme, shihni <a 
href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNU Guile"
 msgstr "GNU Guile"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
-"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
-"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
-"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
-"and dynamic programming environment make it a great language to write "
-"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
-"\">Join the community now!</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është gjuha "
-"zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh në "
-"qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
-"guile/news.html\">larmi veçorish të reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit 
"
-"të tij, libraritë, dhe mjedisi dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë 
të "
-"fuqishme për shkrim zbatimesh. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/";
-"community.html\">Bëhuni pjesë e bashkësisë tani!</a>"
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the 
official extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was 
released February 16, 2011 with a <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>wealth of new 
features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, and dynamic programming 
environment make it a great language to write applications in. <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Join the community 
now!</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është 
gjuha zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh 
në qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>larmi veçorish të 
reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit të tij, libraritë, dhe mjedisi 
dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë të fuqishme për shkrim zbatimesh. 
 <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Bëhuni pjesë e 
bashkësisë tani!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNUstep"
 msgstr "GNUstep"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
-"oriented development environment. We need developers to write and port "
-"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis zhvillimi 
"
-"plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen zhvillues që 
të "
-"shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë një përvojë të 
fuqishme "
-"për përdoruesit."
+msgid "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional 
object-oriented development environment. We need developers to write and port 
applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis 
zhvillimi plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen 
zhvillues që të shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë 
një përvojë të fuqishme për përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Ç'është Software-i i Lirë?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
-msgstr ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i Lirë</a>&rdquo; "
-"është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar konceptin, do të duhej 
të "
-"sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te &ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo 
si "
-"te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
+msgid "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is 
a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of 
&ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free 
beer&rdquo;."
+msgstr "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i 
Lirë</a>&rdquo; është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar 
konceptin, do të duhej të sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te 
&ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo si te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
-"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
-msgstr ""
-"<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, "
-"kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</"
-"strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për përdoruesit e 
software-"
-"it:"
+msgid "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, 
distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, it 
refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr "<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për 
përdoruesit e software-it:"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
 msgstr "Liria për të xhiruar programin, për çfarëdo qëllimi (liria 0)"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
-"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
-msgstr ""
-"Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur për "
-"nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
-msgstr ""
-"Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në ndihmë 
fqinjit "
-"tuaj (liria 2)."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
-"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
-"source code is a precondition for this."
-msgstr ""
-"Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë përmirësimet 
tuaja "
-"publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia (liria 3).  Aksesi 
në kodin "
-"burim është parakusht për këtë."
+msgid "The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs 
(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr "Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur 
për nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 2)."
+msgstr "Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në 
ndihmë fqinjit tuaj (liria 2)."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to improve the program, and release your improvements to 
the public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the 
source code is a precondition for this."
+msgstr "Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë 
përmirësimet tuaja publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia 
(liria 3).  Aksesi në kodin burim është parakusht për këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "Take Action"
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
-"campaigns</a></strong>."
-msgstr ""
-"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e "
-"tanishme të FSF-së</a></strong>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong>Join the protests against <a href=\"http://www.laquadrature.net/wiki/";
-"How_to_act_against_ACTA\">ACTA</a>, the European Anti-Sharing Directive <a "
-"href=\"http://www.laquadrature.net/en/anti-sharing-directive-ipred\";>IPRED</"
-"a> and <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/\";> other abusive internet "
-"laws </a></strong>."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
-"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
-"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
-"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
-msgstr ""
-"<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a href=\"http://";
-"patentabsurdity.com\">Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga <a href="
-"\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a href="
-"\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
-"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
-"\">and Europe</a>."
-msgstr ""
-"<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a href=\"http://";
-"www.endsoftpatents.org\">kudo në botë</a>, <a href=\"/server/takeaction."
-"html#swpat\">dhe në Europë</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
-"strong> to change its name and mission."
-msgstr ""
-"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje WIPO-"
-"s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
-"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
-"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
-"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
-msgstr ""
-"Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://";
-"www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
-"America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
-"neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
+msgid "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF 
campaigns</a></strong>."
+msgstr "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e 
tanishme të FSF-së</a></strong>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "<strong>Join the protests against <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/wiki/How_to_act_against_ACTA\";>ACTA</a>, the 
European Anti-Sharing Directive <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/en/anti-sharing-directive-ipred\";>IPRED</a> 
and <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/\";> other abusive internet laws 
</a></strong>."
+msgstr "<strong>Bashkojuni protestave kundër <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/wiki/How_to_act_against_ACTA\";>ACTA</a>-s, 
Direktivës Europiane Kundër Ndarjes Me të Tjerët <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/en/anti-sharing-directive-ipred\";>IPRED</a> 
<a href=\"http://www.laquadrature.net/en/\";> dhe kundër ligjeve të tjera 
abuzive </a></strong>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "<strong>Watch and share this movie:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr "<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "<strong>Fight against software patents:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>worldwide</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">and Europe</a>."
+msgstr "<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>kudo në botë</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">dhe në Europë</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on 
WIPO</a></strong> to change its name and mission."
+msgstr "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje 
WIPO-s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "Support the efforts on net neutrality in Europe, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr "Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Students! <a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";
 #| "\">Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>."
-msgid ""
-"Students! <a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";
-"\"> Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>."
-msgstr ""
-"Studentë! <a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";
-"\">Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</"
-"a>."
+msgid "Students! <a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";> Claim a refund 
on your unused Microsoft Windows licences</a>."
+msgstr "Studentë! <a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Kërkoni t'ju 
kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të papërdorura</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
-"Directory</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e Software-"
-"it të Lirë</a>."
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software 
Directory</a>."
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e 
Software-it të Lirë</a>."
 
 # type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -343,23 +187,10 @@
 msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">Më tepër zëra.</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
-"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
-"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
-"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
-"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
-"and Oracle Forms."
-msgstr ""
-"<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.";
-"org/campaigns/priority-projects/\">Projekte me Përparësi të Madhe</a>?</"
-"strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të GNU/Linux-it, GNU Octave, "
-"përudhësa për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim reversibël në GDB, "
-"transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe gjithashtu zëvendësime me "
-"software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle Forms."
+msgid "<strong>Can you contribute to any of these <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>High Priority 
Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU 
Octave, drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic 
transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for Skype, 
OpenDWG libraries, and Oracle Forms."
+msgstr "<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>Projekte me 
Përparësi të Madhe</a>?</strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të 
GNU/Linux-it, GNU Octave, përudhësa për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim 
reversibël në GDB, transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe 
gjithashtu zëvendësime me software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe 
Oracle Forms."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Can you take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
 #| "\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
@@ -376,37 +207,8 @@
 #| "\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
 #| "\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
 #| "takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
-msgid ""
-"<strong>Can you take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
-"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
-"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-"
-"queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/"
-"software/gsrc/\">gsrc</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a "
-"href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/"
-"\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/"
-"software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/"
-"\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, "
-"<a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/software/trueprint/"
-"\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">looking "
-"for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/takeaction."
-"html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
-msgstr ""
-"<strong>A mund t'i dilni zot një <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-"\">pakete GNU pa mirëmbajtës</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
-"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
-"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
-"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href="
-"\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/gsrc/\">gsrc</"
-"a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/metahtml/"
-"\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/"
-"software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</"
-"a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/"
-"software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</"
-"a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> të gjitha presin <a href="
-"\"/server/takeaction.html#unmaint\">për mirëmbajtës</a>. Na nevojitet "
-"gjithashtu <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU "
-"configure për paketa Python</a>."
+msgid "<strong>Can you take over an <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> 
<a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/gsrc/\">gsrc</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, 
<a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also 
need <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure for 
Python packages</a>."
+msgstr "<strong>A mund t'i dilni zot një <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">pakete GNU pa 
mirëmbajtës</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/gsrc/\">gsrc</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, 
<a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> të gjitha presin <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">për mirëmbajtës</a>. Na nevojitet 
gjithashtu <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure 
për paketa Python</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -416,34 +218,16 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
-"Software Foundation</a>, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 <a 
href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 <a 
href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
-"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
-"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra në <a 
"
-"href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
-"\">Amerikën Latine</a> dhe <a href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
+msgid "The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister 
organizations in <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra 
në <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Amerikën Latine</a> dhe <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
-"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]