www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/distros/po free-system-distribution-guideli...


From: Jan Owoc
Subject: www/distros/po free-system-distribution-guideli...
Date: Thu, 15 Mar 2012 22:04:27 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    12/03/15 22:04:27

Modified files:
    distros/po   : free-system-distribution-guidelines.pl.po 

Log message:
    updated to en by Marcin Wolak and Jan Owoc

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23

Patches:
Index: free-system-distribution-guidelines.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- free-system-distribution-guidelines.pl.po  15 Mar 2012 08:28:17 -0000   
1.22
+++ free-system-distribution-guidelines.pl.po  15 Mar 2012 22:04:12 -0000   
1.23
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Polish translation of 
http://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.html
 # Copyright (C) 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
-# Marcin Wolak 2010 <address@hidden>, 2010, 2011.
+# Marcin Wolak 2010 <address@hidden>, 2010, 2011, 2012.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2012.
 msgid ""
@@ -9,14 +9,13 @@
 "Project-Id-Version: free-system-distribution-guidelines.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-03-15 04:27-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-02 18:36-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-15 15:05-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2012-03-15 04:27-0300\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -378,18 +377,7 @@
 "na&nbsp;warunkach stosownej wolnej licencji. Dodatkowo musi uważać, by nie "
 "sugerować niewolnego oprogramowania."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | In general, something that helps people who already use nonfree software
-# | to use the free software better with it is acceptable, but something that
-# | encourages users of the free software to install nonfree software is
-# | [-harmful.-] {+not.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In general, something that helps people who already use nonfree software "
-#| "to use the free software better with it is acceptable, but something that "
-#| "encourages users of the free software to install nonfree software is "
-#| "harmful."
 msgid ""
 "In general, something that helps people who already use nonfree software to "
 "use the free software better with it is acceptable, but something that "
@@ -398,7 +386,7 @@
 "Generalnie coś, co pomaga ludziom obecnie używającym niewolnego "
 "oprogramowania lepiej używać wolnego oprogramowania jest akceptowane. Coś, 
"
 "co zachęca użytkowników wolnego oprogramowania do&nbsp;zainstalowania "
-"niewolnego oprogramowania jest szkodliwe."
+"niewolnego oprogramowania już nie jest do&nbsp;zaakceptowania."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -427,21 +415,13 @@
 "niewolne programy w&nbsp;systemie lub&nbsp;wspominać, co poprzez&nbsp;takie "
 "działania można zyskać."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | For a borderline case, a clear and serious exhortation not to use the
-# | nonfree program would [-clearly make-] {+move+} it [-acceptable.-] {+to
-# | the acceptable side of the line.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "For a borderline case, a clear and serious exhortation not to use the "
-#| "nonfree program would clearly make it acceptable."
 msgid ""
 "For a borderline case, a clear and serious exhortation not to use the "
 "nonfree program would move it to the acceptable side of the line."
 msgstr ""
-"I&nbsp;ostatecznie, klarowne i&nbsp;poważne nawoływanie do&nbsp;nie 
używania "
-"konkretnego niewolnego programu byłoby akceptowalne."
+"Na&nbsp;granicy zaakceptowania byłoby klarowne i&nbsp;poważne nawoływanie "
+"do&nbsp;nie używania konkretnego niewolnego programu."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -475,25 +455,7 @@
 msgid "Commitment to Correct Mistakes"
 msgstr "Zobowiązania w&nbsp;sprawie poprawienia błędów"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | Most distribution development teams don't have the resources to
-# | [-perfectly-] {+exhaustively+} check [-and make sure-] that their
-# | distribution meet all these criteria. Neither do we. So we expect
-# | developers to occasionally make mistakes that let some nonfree software
-# | slip through, and we don't reject a distribution just for that. [-What is
-# | crucial-] {+Our requirement+} is for the distribution developers to have
-# | a firm commitment to promptly correct any mistakes that are reported to
-# | them.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Most distribution development teams don't have the resources to perfectly "
-#| "check and make sure that their distribution meet all these criteria. "
-#| "Neither do we. So we expect developers to occasionally make mistakes "
-#| "that let some nonfree software slip through, and we don't reject a "
-#| "distribution just for that. What is crucial is for the distribution "
-#| "developers to have a firm commitment to promptly correct any mistakes "
-#| "that are reported to them."
 msgid ""
 "Most distribution development teams don't have the resources to exhaustively "
 "check that their distribution meet all these criteria. Neither do we. So "
@@ -503,12 +465,12 @@
 "to promptly correct any mistakes that are reported to them."
 msgstr ""
 "Większość drużyn deweloperskich dystrybucji nie posiada zasobów do&nbsp;"
-"doskonałego sprawdzenia oraz&nbsp;upewnienia się, czy&nbsp;rzeczywiście 
ich "
+"wyczerpującego sprawdzenia do&nbsp;upewnienia się, czy&nbsp;rzeczywiście 
ich "
 "dystrybucje spełniają wszystkie kryteria. Także my takich nie posiadamy. 
Tak "
 "więc&nbsp;spodziewamy się od&nbsp;deweloperów sporadycznych pomyłek, 
które "
 "w&nbsp;efekcie włączą niewolne oprogramowanie. Nie będziemy za&nbsp;to "
-"dyskwalifikowali dystrybucji. Kluczowym dla deweloperów jest zobowiązanie "
-"do&nbsp;bezzwłocznego poprawienia jakichkolwiek pomyłek, które zostały im 
"
+"dyskwalifikowali dystrybucji. Wymagamy, by&nbsp;deweloperzy byli zobowiązani 
"
+"do&nbsp;bezzwłocznego poprawienia jakichkolwiek pomyłek które zostały im "
 "zgłoszone."
 
 # type: Content of: <h3>
@@ -571,7 +533,7 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Please Teach Users about Free Software"
-msgstr ""
+msgstr "Proszę, nauczajcie o&nbsp;Wolnym Oprogramowaniu"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -584,6 +546,16 @@
 "icon pointing at gnu.org or gnu.org/philosophy for further information about "
 "the issue."
 msgstr ""
+"Dawanie wolności użytkownikom nie jest wystarczające, by ustanowić ją "
+"na&nbsp;trwałe. Konieczne jest także nauczanie tego, by ludzie zrozumieli 
co "
+"to znaczy i&nbsp;zaczęli się tego domagać. Dlatego&nbsp;też proponujemy "
+"i&nbsp;zachęcamy wolne dystrybucje o&nbsp;ogłaszaniu w&nbsp;widocznym "
+"miejscu na&nbsp;ekranie, przed oknem logowania oraz&nbsp;domyślnym pulpitem "
+"po&nbsp;zalogowaniu widocznego oświadczenia o wolności, np. &bdquo;Ten "
+"system szanuje wolne i&nbsp;otwarte oprogramowanie&rdquo; lub&nbsp;komunikat "
+"o podobnej treści zawierający aktualny link lub&nbsp;ikonę zawierającą "
+"odnośnik do&nbsp;stron gnu.org lub&nbsp;gnu.org/philosophy w&nbsp;celu "
+"uzyskania dalszych informacjo o tym problemie."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -696,8 +668,8 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Marcin Wolak 2010, 2011, Poprawki: Jan Owoc 2010, 2011, 2012, "
-"Daniel Oźminkowski 2010."
+"Tłumaczenie: Marcin Wolak 2010, 2011, 2012; poprawki: Jan Owoc 2010, 2011, "
+"2012, Daniel Oźminkowski 2010."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]