autoconf
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Czy jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą?


From: reklama
Subject: Czy jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą?
Date: Tue, 10 Aug 2004 05:44:07 +0200

 Czy interesujš Państwa oferty na produkty reklamowe lub gadżety
             z nadrukami ?


      TAK - proszę o atrakcyjne oferty reklamowe

         NIE - proszę nie wysyłać ofert


        Czy interesuje Państwa RolBaner?
    Doskonały jako przenośna reklama - zdjęcie obok.


                                [Image]


    /^\  NETRA - GADŻETY, NADRUKI, REKLAMA, POLIGRAFIA
    /  \  ul. Chochołowska 28, 43-346 Bielsko-Biała
   / ( ) \  tel. 033 8125617  fax. 033 8104933
   /_______\  Internet: http://www.netra.bielsko.pl/
   N E T R A  E-mail: address@hidden
        NIP: 547-15-32-294 REGON 070767856
           Aktualnie w promocji:
       http://www.netra.bielsko.pl/promocja


                  .


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]