automake
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

7,600,000 E-MaiLe BeDaVa ReKLaM FiRSaTi !


From: WebMaster
Subject: 7,600,000 E-MaiLe BeDaVa ReKLaM FiRSaTi !
Date: Wed, 4 Sep 2002 11:16:25 +0300

7,600,000 E-MaiLe BeDaVa ReKLaM FiRSaTi !

Iyi günler

Web sitenizin, firmanýzýn, ürünlerinizin, broþürlerinizin reklamýný tüm
türkiyeye hýzlý, düþük maliyetle, çok etkili bir þekilde yapmak
istermisiniz?

Türkiyede bulunan 7,6 milyon internet kullanicisina Reklamlarýnýzý
E-Mail yolu ile hýzlý/etkili bir þekilde tanýtabilirsiniz.

7,600,000 adet türk e-mail adresi
il il e-mail adresleri
firmalar kategorisinde e-mail adresleri
.....ve 10 larca kategoriye ayrýlmýþ e-mail adresleri

------------------EYLÜL KAMPANYAMIZI KAÇIRMAYIN ! ------------------
      (Detaylý bilgi sitemizin rehber bölümünde)
--------------------------------------------------------------------


HEdef kitlenize firmanýzý, web sitenizi, ürünlerinizi e-mail göndererek
tanýtabilirsiniz.

Türkiyede bir cok firmanýn tanýtým aracý olarak kullandýðý E-Mail
Reklam gittikce yaygýnlaþmaktadýr. Bu devranin icinde sizde yerinizi almak
istemezmiydiniz?


------------- WEb Sitemizi Mutlaka Ziyaret Edin -----------------

          Http://Www.webreklam.tk
-----------------------------------------------------------------

Hizmetlerimiz *
1- E-Reklam , Mail Reklam
2- Web Site tasarim & Flash & CD Katalog Tasarimi


ürünlerimizden herhangi birini talep ettiginiz zaman web sitenizi
100 yabancý arama + motoruna 100 türkce arama motoruna kayit ediyoruz.

Web sitenizi bize yaptýrýrsanýz Mail-Bank larýmýzdan istediginizi
ücretsiz veriyoruz.

Web sitenizi bize yaptýrýrsanýz CD Katalogunuzu ücretsiz hazirliyoruz.

Internette yolunuza bizimle devam edin..IRtibat için E-Mail :  address@hidden
ýcq         :  168151292
internet sitemiz  :  http://www.webreklam.tk
__________________________________________________________________

Bu Mail 1 milyon kisiye gönderilmistir. Tekrar gönderilmiyecektir,
vermiþ olduðumuz rahatsýzlýktan ötürü özür dileriz.
Ýyi günler,


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]