automake
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

t e r c √ľ m e


From: Alafranga «eviri Hizmetleri Ltd.
Subject: t e r c √ľ m e
Date: Sat, 3 Jan 2004 10:26:50 +0200

De—Äerli –≠lgili, Bireysel ve kurumsal –∑evirinin g—Ć–∑l—Ćkleri i–∑inde uzmanla—ét—ćk. Kendimizi hep daha iyi –∑—Üz—Ćm —Ćretmeye ve —Ćrettiklerimizi payla—émaya adad—ćk. Bug—Ćn d—Ćnden daha g—Ć–∑l—Ćy—Ćz ve —éimdi sizin i–∑in –∑al—ć—émak istiyoruz. 2004 YILININ SA–†LIK VE MUTLULUKLA GE–óMES–≠N–≠ D–≠LER–≠Z. Daha fazla bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz http://www.alafrangaltd.com Alafranga –óeviri Hizmetleri Ltd. Tel : 0 216 342 27 48 Faks : 342 27 21 address@hidden Daha fazla e-posta gelmesini istemiyorsan—ćz : address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]