avr-gcc-list
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[avr-gcc-list] # in #define


From: Arkadiusz Krysiak
Subject: [avr-gcc-list] # in #define
Date: Wed, 09 Jul 2008 16:57:07 +0200

Know anyone metod to place in body definition sign "#"  ?
i need to make definition like to this:
#define name(x,y) #define #x #y

----------------------------------------------------
Jest sposób by znów stać się dobrym. Ujmująca epicka opowieść
o ojcach i synach, męskiej przyjaźni, zdradzie i odkupieniu.
CHŁOPIEC Z LATAWCEM -  już na DVD!
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fcorto.www.wp.pl%2Fas%2Flatawiec.html&sid=408


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]