bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Out of Office AutoReply: E-postikorti!


From: Heikkila, Jari-Esa
Subject: Out of Office AutoReply: E-postikorti!
Date: Sun, 13 Jun 2004 13:49:36 +0300

Olen lomalla 21. keskäkuuta asti. Kiireisissä asioissa pyydän ottamaan
yhteyttä  joko sähköpostitse address@hidden tai puhelimitse 020 320 300.

I'm out of the office until 21th of June. If you have urgent matter,
please contact to address@hidden or phone +358 20 320 300.

Br. Jari-Esa

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]