bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Czy jeste¶cie Pañstwo zainteresowani nasz± ofert± ?


From: reklama
Subject: Czy jeste¶cie Pañstwo zainteresowani nasz± ofert± ?
Date: Mon, 12 Jul 2004 01:22:11 +0200

 
Czy interesują Państwa oferty na produkty reklamowe lub gadżety z nadrukami ?
 

TAK - proszę o atrakcyjne oferty reklamowe

NIE - proszę nie wysyłać ofert
 

Czy interesuje Państwa RolBaner?
Doskonały jako przenośna reklama - zdjęcie obok. 
 
 
 

   /^\   NETRA - GADŻETY, NADRUKI, REKLAMA, POLIGRAFIA
  /   \   ul. Chochołowska 28, 43-346 Bielsko-Biała
 / ( ) \   tel. 033 8125617    fax. 033 8104933
/_______\   Internet: http://www.netra.bielsko.pl/
N E T R A    E-mail: address@hidden
                  NIP: 547-15-32-294 REGON 070767856

Aktualnie w promocji:
http://www.netra.bielsko.pl/promocja 

.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]