bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Out of Office AutoReply: udokumentowac


From: Cwil Teresa
Subject: Out of Office AutoReply: udokumentowac
Date: Wed, 21 Jul 2004 08:51:10 +0200

 Uprzejmie informuję, że w dniach od 12.07.2004 do 26.07.2004 przebywam na 
urlopie. Podczas mojej nieobecności proszę kontaktować się ze Zbigniewem Piwko, 
nr telefonu 521 49 75.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]