bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ofis Dışında Otomatik Yanıtı: Mail De livery (failure address@hidden cel


From: IBRAHIM YIGIT
Subject: Ofis Dışında Otomatik Yanıtı: Mail De livery (failure address@hidden cell.com.tr)
Date: Wed, 11 Aug 2004 16:32:16 +0300

Yıllık izne ayrıldım. En kısa zamanda size döneceğim.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]