bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ban tin phap luat so 24 2005


From: Luat Gia Pham
Subject: Ban tin phap luat so 24 2005
Date: Sun, 5 Jun 2005 15:02:37 +0700

Bản tin pháp luật tuần số 24 tuần từ 02/06/2005 đến 09/06/2005
Hi! friend!
I'm now far away from my office. I am sitting here in a boring room to sent you this newsletter. Thank my staffs who prepared this letter. Have a good weekend!
-Luat Gia Pham
Ngày 12/05/2005 Bộ Văn hóa Thông tin đã ban hành Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT về cấm quảng cáo thuốc lá.
Theo đó, Mọi hành vi thực hiện tên, nhãn hiệu, biểu tượng sản phẩm thuốc lá trên các phương tiện quảng cáo đều coi là quảng cáo thuốc lá.
Các hành vi sau đây cũng coi là quảng cáo thuốc lá thuộc quy định cấm:
Thể hiện trên phương tiện quảng cáo một phần tên, nhãn hiệu, biểu tượng sản phẩm đủ để công chúng nhận biết đó là tên, nhãn hiệu, biểu tượng một loại sản phẩm thuốc lá; Thể hiện trên các ph& #432;ơng tiện quảng cáo thông tin về sản phẩm thuốc lá, về các cuộc thi tìm hiểu sản phẩm thuốc lá.Thể hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và thể lệ, kết quả chương trình khuyến mại sản phẩm thuốc lá; Trong các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động xã hội khác có đông người tham gia do các công ty thuốc lá tài trợ có thể hiện tên, nhãn hiệu, biểu tượng nhãn hiệu thuốc lá; Phát tán đến công chúng các thông báo khuyến mãi sản phẩm thuốc lá.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10-06-2005.
Ngày 17/05/2005 Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 1893/TCHQ-KTTT Về việc sử dụng Biên lai
Theo quy định tại điểm 4.2 mục I phần B Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Bộ tài chính về hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thì: Biên lai thu tiền được sử dụng trong trường hợp cơ quan thu được giao nhiệm vụ trực tiếp thu Ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt. Tổng Cục Hải quan hướng có dẫn như sau:
Đối với các khoản thu ngân sách Nhà nướ ;c cơ quan Hải quan địa phương trực tiếp thu bằng tiền mặt từ đối tượng nộp thuế thì thực hiện ra biên lai thu tiền; căn cứ để hạch toán kế toán thu là biên lai thu tiền (hoặc bảng kê biên lai thu tiền), chứng từ báo có của kho bạc khi cơ quan Hải quan nộp vào Kho bạc Nhà nước.
Đối với các khoản thu ngân sách Nhà nước cơ quan Hải quan địa phương không trực tiếp thu bằng tiền mặt từ đối tượng nộp thuế thì không ra biên lai thu tiền; căn cứ để hạch toán kế toán thu là chứng từ báo có của Kho bạc hoặc lệnh thu Ngân sách Nhà nước đối với các t rường hợp Ngân scáh Nhà nước thu hộ, ghi thu ghi chi.
Ngày 19/05/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2005/NĐ- CP thi hành Pháp lệnh Giám định tư pháp
Theo đó, ngoài việc được hưởng các chế độ phụ cấp áp dụng cho ngành mình, giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự là người hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc giám định theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, kể từ ngà y được bổ nhiệm giám định viên tư pháp.
Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ do cơ sở giáo dục của nước ngoài cấp thì các bằng đó phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về giáo dục và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập…
Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước giúp việc cho người giám định tư pháp khi thực hiện giám định thì được hưởng 85% mức bồi dưỡng mà người giám định tư pháp đư ;ợc hưởng…
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ngày 19/05/2005 Liên bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư liên tịch số 19/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật
Theo đó, người tàn tật học nghề, bổ túc nghề, đào tạo lại nghề tại các cơ sở dạy nghề do Nhà nước quản lý được hưởng các chế độ quy định tại khoản 1 Điều12 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổ ;i, bổ sung; học nghề ngắn hạn (dưới 1 năm) được hỗ trợ một phần tiền ăn, ở, đi lại trong thời gian học nghề từ nguồn kinh phí dành cho dạy nghề hàng năm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung.
Cá nhân hoặc nhóm lao động là người tàn tật, tự tạo việc làm có nhu cầu về vốn để sản xuất – kinh doanh – dịch vụ được xem xét vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm, Quỹ việc làm dành cho ngư ời tàn tật và nguồn vốn cho vay xoá đói, giảm nghèo…
Riêng những doanh nghiệp nhận lao động là người tàn tật cao hơn tỷ lệ quy định, khi gặp khó khăn hoặc có dự án phát triển sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì được hưởng chính sách hỗ trợ hoặc vay vốn từ Quỹ. Mức hỗ trợ hoặc mức vay do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định.
Cơ sở dạy nghề có dự án dạy nghề cho người tàn tật được vay vốn từ Quỹ để mua sắm đồ dùng, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Mức, thời hạn và lãi suất vay được áp dụng như đối với cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT/BLĐTBXH- BTC-BKHĐT ngày 31/01/1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Ngày 25/05/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17 /2005/CT-TTg Về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường
Để lập lại kỷ cương trong lĩnh vực hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, bài trừ các tệ nạn xã hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
Tạm ngừng việc cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường; tạm ngừng cấp mới Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường trên phạm vi cả nước để các cấp, cá c ngành tiến hành rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở hiện có…
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ: Văn hoá - Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Thương mại; Tổng cục Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan, tổ chức đợt kiểm tra trên phạm vi cả nước, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, kiên quyết truy quét, ngăn chặn và triệt phá các tệ nạn xã hội trong hoạt động của quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường và các nghề kinh doanh nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội…
Bộ văn hoá - Thông tin có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ ./.
Ngày 26/05/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mạI
Quy chế này quy định tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là mạng lưới TBT Việt Nam) nhằm thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ của Việt Nam về thông báo và hỏi đáp các vấn đề liên quan đến việc thực thi Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) khi Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức này.
Trong đó theo yêu cầu của Hiệp định TBT, nghĩa vụ minh bạch hóa mà Việt Nam cam kết thực hiện bao gồm:
Thông báo cho các nước thành viên thông qua Ban thư ký của WTO về những văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp ở dạng dự thảo hoặc đã có hiệu lực do các cơ quan nhà nước có thẩm qu yền của Việt Nam ban hành, có khả năng tạo ra những hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa Việt Nam với các nước thành viên của WTO; đồng thời, xử lý và có ý kiến về các thông báo nhận được của các nước thành viên nhằm đảm bảo các biện pháp kỹ thuật mà các nước đang áp dụng hoặc sẽ áp dụng không hạn chế thương mại của Việt Nam với các nước đó.Thông báo dự thảo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp nói trên phải được gửi trong thời gian ít nhất 60 ngày trước khi ban hành.Thông báo được thực hiện theo mẫu biểu thống nhấ ;t và bằng một trong 3 ngôn ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha.
Tiếp nhận và chuyển tải các câu hỏi hoặc câu trả lời của các nước cũng như các câu trả lời hoặc câu hỏi của Việt Nam đến các địa chỉ cần thiết, đáp ứng nhu cầu thông tin và minh bạch hóa của các nước thành viên WTO và Việt Nam về hàng rào kỹ thuật.Tổ chức mạng lưới TBT Việt Nam bao gồm:
Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc B̕ 7; Khoa học và Công nghệ.
Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp cấp bộ về TBT đặt tại các Bộ: Thương mại, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Bưu chính, Viễn thông, Tài nguyên và môi trường, Lao động thương binh và xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản và Văn hóa thông tin.
Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là địa phương) về TBT đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ngày 31/05/2005 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 32/2005/QĐ-BTC Bổ sung Quy chế thi tuyển cấp chứng chỉ kiểm
Theo đó, Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC và Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC quy định như sau:
Miễn thi môn Tin học và môn Ngoại ngữ cho các đối tượng có Chứng chỉ kiểm toán viên.
Bổ sung khoản 5 Điều 7 của Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 09/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:
Miễn thi môn Tin học và môn Ngoại ngữ cho các đối tượng có Thẻ thẩm định viên về giá hợp lệ”.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Để nhận bản tin hàng tuần, xin vui lòng gửi mail cho address@hidden, để thôi không nhận bản tin gửi mail cho address@hidden.
Văn phòng Hà Nội:
133 Thái Hà- Đống Đa
Tel: 04.5374748
Fax:04.5374746
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh:
402 Nguyễn Kiệm - P3 - Phú Nhuận
Tel: 08.9954609
Fax: 08.9954609

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]