bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Moi Tham gia Giang Day -- International Purchasing Supply Chain Manageme


From: ITC/UNCTAD/WTO
Subject: Moi Tham gia Giang Day -- International Purchasing Supply Chain Management
Date: Sat, 18 Jun 2005 17:18:40 +0700

MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY

QTKD – INTERNATIONAL – PURCHASING AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT.

 

ITC - UNCTAD - WTO

Trung tâm thương mại Thế giới (ITC/UNCTAD/WTO) là cơ quan hợp tác kỹ thuật của tổ chức Liên Hiệp Quốc về Thương Mại và Phát Triển (UNCTAD) và Tổ Chức Thương Mại thế giới (WTO) trong lĩnh vực phát triển và xúc tiến thương mại toàn cầu.

Tổ chức ITC/UNCTAD/WTO đã có mặt ở 62 quốc gia thành viên và trên 200 trung tâm đào tạo. Trường Cán bộ Quản lý Doanh Nghiệp CBAM tại Việt Nam chính thức là thành viên của Tổ chức này từ tháng 9 năm 2004.

 

Mục đích của ITC/UNCTAD/WTO và CBAM tại Việt Nam là hổ trợ doanh nghiệp phát triển vững chắc và nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thông qua hoạt động bằng các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức quản trị kinh doanh trong lĩnh vực mua bán, cung ứng  xuất khẩu theo các tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế.

 

Các trung tâm đào tạo của ITC/UNCTAD/WTO đều tuân thủ theo một qui trình đào tạo thống nhất được cấp chứng chỉ Quốc tế. Qui trình đào tạo này bao gồm những tiêu chí như trình độ giảng viên, trang thiết bị đào tạo, qui trình quản lý và kiểm soát chất lượng đào tạo.

 

ITC/UNCTAD/WTO đã cung cấp cho các ngành công nghiệp công cụ quản trị và phân tích mua bán toàn cầu với hơn 10,000 quản trị viên do ITC/UNCTAD/WTO cấp bằng đã và đang làm việc tại hơn 160 quốc gia và các vùng phát triển khác.

 

ITC/UNCTAD/WTO - CBAM đang cần tuyển giảng viên International Purchasing Supply Chain Management (IPSCM) với các yêu cầu dưới đây:

 

 

 

Trân trọng                                                                                   Hiệu trưởng

 

Vui lòng nộp hồ sơ trước ngày: 20-06-2005

Chú ý:

w Ứng viên không liên hệ qua điện thoại

w Chỉ những ứng viên trúng tuyển sẽ được thông báo

w Không trả lại hồ sơ dự tuyển

 

Người liên hệ: Ms. Cơ & Ms Ngọc Anh

Địa diểm nhận hồ sơ: CBAM, 226 Bis Điện Biên Phủ, Quận 3

nộp tại quầy lễ tân.

Điện thoại : 84.8 – 8200789 ; 84.8 - 9322342

Email: address@hidden, address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]