bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Professional Diploma Purchasing and Supply Chain Management


From: ITC/WTO
Subject: Professional Diploma Purchasing and Supply Chain Management
Date: Wed, 29 Jun 2005 12:16:56 +0700Thư mời
Tham dự hội thảo giới thiệu chương trình
 
Ngày 15-07-2005
 
 
Diploma Quản trị mua - bán cung ứng quốc tế
 
 
 
     
WTO logo       UNCTAD Logo 
Môi trường bồi dưỡng doanh nhân tiến bộ cho cộng đồng doanh nghiệp và quốc gia với các chương trình đúc kết qua nhiều năm từ thương mại quốc tế ITC/WTO
 

Anh chị đăng ký với trường để sắp chỗ.
Chân thành cảm ơn
 


 

Trường Cán Bộ Quản lý Doanh Nghiệp CBAM - ITC/WTO

 (Truờng có ký túc xá tiện nghi gần trường cho sinh viên < 2triệu/tháng)
226Bis Điện Biên Phủ, P.7, Q.3

Tel: 08. 9322340 – 9322348 Fax: 08.9322340 – 9322338

Email: address@hidden

Website: http://www.cbam.edu.vn | http://www.intracen.org

 

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]