bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

BTP Bülteni 08.07.2005


From: BTP Bağımsız Türkiye Partisi
Subject: BTP Bülteni 08.07.2005
Date: Sat, 9 Jul 2005 00:35:18 +0300

ÖZGÜRLÜKLER ÇİĞNENİYOR
-

 


BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, son günlerde gündeme gelen ve kaynağı kamuoyunca malum olan adresler tarafından devam ettirilmeye çalışılan iftira kampanyasına yazılı bir açıklama yaparak cevap verdi.

Prof. Dr. Baş, “Başkaları için olmayabilir ama aile kavramı bizim için çok mukaddestir” dediği açıklamasında, “Bu konuda sayın iktidarı biz alenen milletimizin huzurunda uyarıyoruz. Aile mahremiyetine hiçbir kişinin dokunması mümkün değildir. Dokunanlar, yaptıklarının hesabını er ya da geç vereceklerdir” uyarısında bulundu.

Muhalefetin önü tıkanıyor

Demokratik laik cumhuriyetin olmazsa olmaz kurallarından biri ve en önemlisinin siyasi partiler olduğuna işaret eden BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, bu manada partilerin Cumhuriyetin, demokrasinin ve laiklik ilkesinin teminatı olduğunu vurguladı. Baş, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: “O bakımdan en fazla demokratik olması gereken kurumlar siyasi partilerimizdir. Fakat şu anda, AKP döneminde, millet olarak yaşadığımız, en fazla hasretini duyduğumuz husus maalesef demokrasidir. Burası kraliyet rejimi veya saltanat coğrafyası değildir ki, siz muhalefet yapılmasının önüne geçeceksiniz ve de yapılan veya yapılmakta olan icraatların eleştirilerine müsaade etmeyeceksiniz.

Maalesef bu iktidar döneminde bunu yaşıyoruz. Biz her istediğimizi yapacağız, ama ne siyasi parti, ne de herhangi bir vatandaş bizi eleştirmeyecek. Böyle demokrasi olmaz. Demokrasi milletin gözü önünde, yaptığı icraatların tartışılmasına imkan ve müsade eden ve buna fırsat tanıyan siyasi anlayışın adıdır. Aksi takdirde buna sözde demokrasi demekten ileri geçmek mümkün olamaz.”

BTP, yegane muhalefettir

Prof. Dr. Baş, yukarıda zikredilen ifadelerin BTP ile ilgisini de şu şekilde kurdu: “BTP ile bunun ne alakası vardır diyecek olursanız sevgili vatandaşlarım… Bu iktidarın gece gündüz hayallerinde, rüyasında; gözü açıkken, kapalıyken gördüğü tek muhalfet BTP muhafetidir de ondan

BTP; iktidarın gerek iç, gerek dış siyaset anlayışını, millettin milli menfaatleri istikametinde, olmazsa olmaz şartları istikametinde bugüne kadar ortaya koyan ve niçin neden sorularını sorup sıhhatli bir muhalefet üreten bir anlayış içinde devam ettiği için, iktidar partisi maalesef BTP’yi yaptığı muhalefetten dolayı hazmedemez hale gelmiştir. Önünü kesmeye çalışıyor.”

Mücadelemiz sürecek

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, partisinin aslı astarı olmayan bir takım iftiralarla, dedikodularla, fitnelerle önününun kesilmeye, tabii haklarının ellerinden alınmaya çalışıldığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Baş, şunları kaydetti: “Ama milletimizin iradesi T.C devletinin laik koşullarının bize tanıdığı hak ve hürriyetler muvacehesinde hiçbir şey yapması mümkün değildir. Bu hususta kendisiyle, yani iktidar partisiyle elimizden gelen mücadeleyi ardımıza koyacak değiliz. Milletimizin huzurunda alenen bunu deklare ediyoruz.

İnsan hakları nerede kaldı?

Bu arkadaşlarımız, yani şu andaki iktidar partisi müntesibi olan kardeşlerimiz, iktidara gelirken insan haklarına azami derecede değer vereceklerini ve bu konuda herkesi tatmin edeceklerini, kimseye istenecek bir hak da bırakmayacaklarını ifade ve izhar ediyorlardı.

Gel gör ki, şu anda en fazla üzerine gittikleri ve mağduriyete mahkum ettikleri hukuk, husus insan hakları konusu olmuştur. İnsanların can, mal, din, namus ve aile hukuku maalesef hürmet görmez, hakaret edilen ve de alay konusu haline getirilen hususlar gündeme getirilmiştir.

Aile mahremiyetine dokunulamaz

Bu konuda sayın iktidarı biz alenen milletimizin huzurunda uyarıyoruz. Aile mahremiyetine hiçbir kişinin dokunması mümkün değildir. Dokunanlar, yaptıklarının hesabını er yada geç vereceklerdir.

İktidar olmak belki sizi bugün kurtarabilir. Ama yarın bunun hesabını vereceğinizi unutmamanız ve bu konuda bilhassa hassas davranmanızı biz tembih ve de işaret ediyoruz. Zira milletin namusu, hiç bir zaman hiçbir şekilde alaya alınamaz, ayak altı edilemez konulardır. Bunlar mukaddestir, muazzezdir. Size göre nedir bilemeyiz ama bizim için bu böyledir.

Dolayısıyla can emniyetimize, mal emniyetimize, namus emniyetimize, din ve vicdan emniyetimize sayın iktidarın dokunduğunu milletimizin huzurunda alenen deklere ediyorum. Bunun ardını bırakmayacağız. Hiçkimsenin bunda kuşkusu olmasın. Din ve vicdan hürriyetimizin, hepinizin bildiği gibi yeni çıkan yasalara göre de şüphe götürür haller aldığını ve bu konularda insanlarımızın tedirginlik içinde bulunduğunu ifade etmekle birlikte, bu konuların takipçisi olacağımızı ve milletimizin de bu konuda teminat olarak yanında bulacağı bir siyasi teşekkül olacağımızı şimdiden ifade ediyoruz.”

[08.07.2005]


BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
GENEL MERKEZİ

*Listeden ayrılmak için lütfen
[Buraya] tıklayınız.
*Bilgilerinizi güncellemek için
[Buraya] tıklayınız.
*To unsubscribe from list please click here:
[Buraya]
*BTP'ye üye olmak için
[Buraya] tıklayınız.

 

 

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]