bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

BTP Bülteni 09.07.2005


From: BTP Bağımsız Türkiye Partisi
Subject: BTP Bülteni 09.07.2005
Date: Sat, 9 Jul 2005 20:42:59 +0300

MÜFTERİLER !
-

 


BTP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erimhan, BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’a yönelik kaynağı kamuoyunca malum olan adres tarafından gündeme getirilmeye çalışılan iftira kampanyasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erimhan, “Türk milletinin çocuklarını yabancı güçlere misyonerlere asker yapmak isteyenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlığını savunarak karşı duran Prof. Dr. Haydar Baş’a her gün asılsız iddialar ortaya atarak iftira çukurunda debelenenler sonunda “Prof. Dr. Haydar Baş’ın kaç çocuğu var?” hezeyanıyla iyice gülünç duruma düştüler. Hatırlatırız ki Prof. Dr. Haydar Baş’ın evlatları gerçekten de az değildir, 70 milyon Türk milletinin kendisidir. Çünkü Prof. Dr. Baş bu millettendir. Millet de O’ndandır” dedi.

Adli makamları kendi iftiraları ile meşgul edenlere karşı hukuk önünde verilen cevap ve şikayetlerimiz sanki ortada bir suç varmış izlenimi oluşturmaya yönelik haber yapılmaktadır. Bu çirkin yöntemin içeriğindeki yalan ve yanlış bir tarafa aynı zamanda Basın Kanunu’nun ilgili maddelerinin de ihlalidir.

Medeni kanunumuzun 286–301 maddeleri arasında düzenlenen hükümlere göre Ana–baba ve çocuk arasındaki soy bağı ile ilgili konularda itirazda bulunmaya, dava açmaya anne, baba ve çocuk yetkilidir. Bunun dışındaki kişilerin bu konuyu irdeleme hakları yoktur. Bu, kişi haklarının ihlali ve aile mahremiyetine müdahele anlamına gelir. Anayasamızın 20. maddesi “Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” hükmünü getirmiştir.

Genel Başkanımıza iftira atarak haber yapanlar Anayasa başta olmak üzere tüm hukuk mevzuatını ihlal etmektedirler.

Hatırlatırız ki Prof. Dr. Haydar Baş’ın evlatları gerçekten de az değildir, 70 milyon Türk milletinin kendisidir. Çünkü Prof. Dr. Baş bu millettendir. Millet de O’ndandır.”

“Kampanyaya dönüştürülmeye çalışılan bu zoraki gayretkeşliğin nedenini, önceki gün akşam bu konuyu haber yapan malum kaynağın televizyon sunuşundan rahatlıkla anlayabiliriz:

“Türkiye’de ABD’ye karşı olanlar çok az bir kesimden oluşuyor. ABD’ye karşı olan parti liderlerinden birisi de Haydar Baş’tır. ....Ve işte o Haydar Baş’ın 18 çocuğunun bulunduğu biliniyor.”

Sirkatini söyler merdi kıpti, şecaat arzederken” misali söz konusu kaynak, içindeki sıkıntının nedenini işte bu haber başlığı ile ortaya ve ortalığa dökülüyor.

Bir yandan AB–ABD karşıtı olmayı bir suç olarak göstermeye ve böylece mekan tutuğu okyanus ötesi toprakların sahiplerine yaranmaya çalışıyor, öte yandan çocuk sahibi olmayı, bu vatana evlatlar yetiştirmeyi sorgulamayı hedefliyor.

Çocuksuz olmayı, münzeviliği, rahip hayatı yaşamayı ve bunu kurumsallaştırmayı görev addedenlerin örfe uygun, Türk milletinin inancı olan İslam’a uygun ve de hukuka uygun bir hayattan rahatsız olmaları başlı başlına manidardır.

Çünkü onlar vatan kavramının içini boşalttılar. Din kavramının içini boşaltılar. Ve de son Türk devletini hedef tahtasına oturtan güçlerle işbirliği içinde bulunuyorlar.

Bu komplo ve iftira kampanyasının bir ayağını da muhafazakar demokrat iddiasıyla milleti aldatıp Batı ahlakını – örfünü ve hayatını kısaca batıyı da aslında bitiren – kokuşturan değerli Türk milletine AB’ye uyum adına dayatan, zinayı serbest bırakan yasaları çıkaran siyasi odaklardır.

Prof. Dr. Haydar Baş’ın hedef tahtasına oturtulmasının nedeni; ülkemizi teslim almak isteyen küresel güç odaklarının tuzaklarını deşifre eden ve onurlu bir duruşla Türk milletine dayatılan senaryolara karşı milletimizi kendi değer ve imkanlarıyla ayağa kaldıracak tezi, modeli ve kadroyu Türk milletinin önüne koymuş olmasıdır.

Prof. Dr. Haydar Baş’ın fikir ve tezlerine karşı söyleyecek sözü olmayan, yüzleşecek cesareti olmayan taşeronlar kendilerine verilen rol ve görev paylaşımı çerçevesi içerisinde paslaşarak, bu ülkenin direnç merkezini oluşturan Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ı yıpratmaya çalışmaktadırlar.

Kısaca oyunun adı budur. Millete karşı kurulan tuzak budur!

Aile hayatları olmayanların, dışardan güçlerle gizli – tehlikeli ast – üst ilişkisine girenlerin bu milletin gözü önünde yaşayan Genel Başkanımıza zarar vermeleri düşünülemez.

İnternet çöplüklerinde haber üretip, en özel mahremini satılığa çıkaranların mahkum olmuş sözde kalemlerini satın alarak pazarlayanların sorgulanmaları kaçınılmazdır.

Çünkü onların nerede yaşadıkları ortadadır, ne dedikleri ortadadır, kimlerle işbirliği tuttukları ortadadır. Bu satışın siyasi ayağını oluşturan adreslerin gelip oturdukları liman da ortadadır.

Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş ise bütün şeffaflığı ile ve bu milletin örfüne – geleneğine ve kurallarına uygun, isteyen herkesin ulaşabileceği bir yakınlıkta milleti ile iç içe gönül gönül’e yaşıyor.

Bu vatan bizimdir bizim kalacak” diyor. Ülkenin içinde bulunduğu kuşatılmışlıktan milletini haberdar ediyor ve çözüm paketleri hazırlıyor, bu badireden çıkış yolları gösteriyor. Kader ve tarih mutlaka hükmünü icra edecek bugün bütün çıplaklığıyla ortada duran gerçekler yalancı ve müfterilerin ayaklarına dolanacaktır.”


[09.07.2005]


BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
GENEL MERKEZİ

*Listeden ayrılmak için lütfen
[Buraya] tıklayınız.
*Bilgilerinizi güncellemek için
[Buraya] tıklayınız.
*To unsubscribe from list please click here:
[Buraya]
*BTP'ye üye olmak için
[Buraya] tıklayınız.

 

 

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]