bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SEVR TEHLİKESİ KAPIMIZDA - 27.07.2005


From: Bağımsız Türkiye Partisi
Subject: SEVR TEHLİKESİ KAPIMIZDA - 27.07.2005
Date: Wed, 27 Jul 2005 21:27:15 +0300

SEVR TEHLİKESİ KAPIMIZDA
 
BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Kepekçi, Lozan’da Sevr’de planlanan milletin köleleştirilmesi ve vatan topraklarının bölünmesi planının yırtılıp atıldığını belirterek, “Ama ne çare ki bugün Sevr’in her bir maddesi uygulamaya geçirilmektedir” dedi.

Milletin ihtiyacı var

BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, Lozan antlaşmasını anmaya ve ruhunu sürekli hatırda tutmaya her zamankinden çok bugün muhtaç olduğumuzu belirtti. Sevr’de planlanan milletin köleleştirilmesi ve vatan topraklarının bölünmesinin kazanılan milli mücadele neticesinde Lozan’daki antlaşma ile ortadan kaldırıldığına işaret eden Dr. Kepekçi, “Ama ne çare ki, Atatürk’ten sonra gelen hükümetlerin kötü idareleri; ABD, AB güdümündeki siyaset ve IMF’nin tahakkümündeki ekonomi, alınan borçlar ve buyruklar ile bugüne gelinmiştir” dedi.

Lozan’ın manası

Dr. Kepekçi, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Lozan Antlaşması, Türk Milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın yıkılışını ifade eden bir vesikadır.’ Sevr Antlaşması kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm olmuş, uygulanamamıştır. Lozan’da Sevr yırtılıp atılmıştır. Ama ne çare ki bugün Sevr’in her bir maddesi uygulamaya geçirilmektedir. Dün askeri olarak Türk Milleti ile başa çıkamayan yedi düvel, bugün Avrupa Birliği adı altında, stratejik ortaklık adı altında ülkemiz üzerindeki her türlü emellerini gerçekleştirmektedir.”

Türkiye kuşatma altında

Türkiye’nin sosyal, siyasal ve ekonomik olarak kuşatma altında olduğunu dile getiren Dr. Kepekçi, Türklerin 1071’de Anadolu’ya girmesini Batılıların hazmedemediğini ve Türkleri yurtlarından çıkarmak için ‘Şark Meselesi’ projesinin uygulamaya konulduğunu hatırlattı. Dr. Kepekçi, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Öteden beri yaşanan Haçlı Seferleri, Anadolu’nun işgali, yedi düvelin Çanakkale’ye saldırısı, AB’nin talepleri, ABD’nin istekleri hep bu doğrultuda değerlendirilmelidir. Fakat her defasında bu büyük millet yeniden silkinmesini ve ayakta kalmasını bilmiştir. Sevr’den Lozan’a gidiş nasıl bir Kuva–yı Milliye mücadelesini gerektirdiyse, bu gün de milletimizin yeniden ayıkması, Kuva–yı Milliye ruhuyla değerlerine ve toprak bütünlüğüne sahip çıkması gerekmektedir. Bu duruş, bugün ortaya konmadığı takdirde, yarın geç olacaktır. Günümüzde uygulamaya konan Sevr koşullarından kurtulmak, delik deşik olmuş Lozan’ı asli hüviyetine kavuşturmak için, millet olarak el birliği gönül birliği yapılması gerekmektedir.”

BTP’nin temel tezi

Bağımsız Türkiye Partisinin kuruluş gerekçesinin milletimizin ve vatanımızın içine düşürüldüğü, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel işgal tablosu olduğunu hatırlatan Dr. Kepekçi, “Şimdi millet olarak, BTP kadroları ile el ele gönül gönüle yeniden bir Kuva–yı Milliye mücadelesi verilmektedir. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun milletin azim ve iradesi ile bütün zorlukların üstesinden gelinecektir. Bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır” dedi.[27.07.2005]
 
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
 

 

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]