bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(None)


From: MEC Vietnam Education & Training
Subject: (None)
Date: Fri, 4 Nov 2005 21:47:51 +0700MEC Vietnam  |  Kiem tra  trinh do  |  Lich Khai giang  |  Dang ky  |  CLB tieng Anh  |  Lien he

 


MEC Vietnam

Thi chung chi A, B, C cua Bo GD & ĐT ngay 13-11-2005
 
Giam 50% hoc phi cho dang ky cac lop hoc ban ngay.

Anh ngữ Thông dụng
Anh ngữ Giao tiếp
Ngữ âm Giao tiếp
Ngữ pháp tiếng Anh
Anh ngữ Thiếu nhi
Anh ngữ Thiếu niên

TOEIC, TOEFL, IELTS
Thi chứng chỉ A, B, C
Lịch thi

Tiếng Anh Thuyết trình
Tiếng Anh Dịch thuật
Tiếng Anh cho Cơ quan

Tiếng Trung Giao tiếp
 

Lien he cac khoa hoc va lich khai giang tai:

Van phong tuyen sinh MEC Vietnam

39 Giai Phong
82 Le Thanh Nghi
29 Hang Cot

Telephone:

04. 628 2328
04. 868 4345
04. 927 3748

Thoi gian lam viec tu: 08h00 - 21h30 hang ngay

 

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]