bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

סקר ומתנה!


From: power business
Subject: סקר ומתנה!
Date: Fri, 23 Dec 2005 00:05:57 +0200 

שלום!

 

אנחנו עורכים סקר דעת קהל בנושא קשיים בניהול השוטף לבעלי עסקים ומנהלים .

 

מטרתו של סקר זה הינה לאתר מצבים לא אידיאלים ודרכים לפתרונם.

 

נודה לך אם תקדיש מס' דקות למילוי סקר זה, תשובותיך ישמשו להסקת מסקנות לגבי שירותים הנדרשים למנהלים.

 

כל הממלא סקר זה ומחזירו עד לתאריך 22 בדצמבר יזכה במתנה.

 

דעתך חשובה לנו!

 

אנא מלא סקר זה ושלח חזרה אלינו.

 

 

  1. איזה תחום בעסק שלך גורם לך הכי הרבה בעיות?

 

 

  1. כמנהל מהו הקושי הכי גדול שלך?

 

 

  1. איזה ידע ניהולי נחשב בעיניך כבעל ערך?

 

 

  1. באיזה נושא הכי היית מעוניין לקבל הדרכה?

 

 

  1. באיזה פורמט היה לך הכי נוח ללמוד (סמן X בשורה הנבחרת)?

·         מפגש בן יום אחד (מ-9:00 עד 18:00)

·         4 מפגשים בני שעתיים וחצי בימי שישי (בין השעות 10:00 ל-12:30)

·        4 מפגשים בני שעתיים וחצי פעם בשבוע (בין השעות 18:00 ל-20:30 לא ביום ו' או ש')

 

6. איזה יום בשבוע הכי נח מבחינתך לבוא ללמוד?

 

 

            

                                                                                                      

להסרה לחץ כאן


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]