bug-gnu-chess
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ZILLION NEWS redactie: LEES DIT AANDACHTIG


From: ZILLION NEWS
Subject: ZILLION NEWS redactie: LEES DIT AANDACHTIG
Date: Wed, 19 Nov 2003 23:54:40 -0500

Geachte,

omdat U één van onze gewaardeerde contactpersonen bent, willen wij u graag per e-mail op de hoogte blijven houden van onze activiteiten.
Enige tijd geleden hebben wij uw e-mail adres in ons adressenbestand opgenomen. Omwille van recente wetswijzigingen sturen wij u daarom deze herinneringsmail.
Uw informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Als u berichten ivm Zillion, Fou69 en 3D69 will blijven ontvangen, hoeft u niets te ondernemen en wordt hiermee uw aanvraag bevestigt.

U kan zich ten alle tijden uitschrijven van onze mailing dit met onmiddellijke ingang. Ons algemeen privacy beleid kan u steeds nalezen op dit adres.

Met vriendelijke groeten,

Zillion NEWS redactie
www.zillion.be

 

Dear,

because you are one of our valued contactpersons, we would like to keep you informed about our activities.
A while ago we added you in our adressdatabase. Because of recent lawchanges we hereby send you a reminder.
Your information is only used intern and isn't given to any other organisations with commercial purposes.
If you would like to keep receiving messages about Zillion, Fou69 and 3D69, you don't have to do anything and your demand is hereby confirmed.

You can unsubscribe at any time and this with immediate invocation. You can always read our general privacy policy here.

With friendly greetings,

Zillion NEWS redaction
www.zillion.be

This mail is for mutual benefit. If you have received this message in error and/or if you wish to be removed from our list, please reply with "remove" in the subject line of your email. We apologize for any inconvenience caused.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]