bug-gnu-chess
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE:Re: Thanks!


From: av . mailadministrator
Subject: RE:Re: Thanks!
Date: Tue, 2 Mar 2004 08:53:40 +0100 (CET)

________________
UWAGA:

Wiadomosc  wyslana [Tue, 2 Mar 2004 08:53:49 +0100] nie dotarla do odbiorcy(ow):
address@hidden
poniewaz zawierala niedozwolony zalacznik. Polityka antywirusowa POLKOMTEL S.A. 
nie dopuszcza stosowania tego typu zalacznikow.

Wiadomosc zostala wyslana automatycznie przez system ochrony antywirusowej. 
Prosimy nie odpowiadac na ta wiadomosc.


System ochrony antywirusowej
POLKOMTEL S.A.
http://www.plusgsm.pl


________________
ATTENTION:

The message sent on [Tue, 2 Mar 2004 08:53:49 +0100] was not delivered to 
recipient(s):
address@hidden
because it contained not allowed attachement(s). Such attachement(s) are not 
allowed by Security policy of Polkomtel S.A..

The message was send automatically by the antivirus system. Please do not reply 
to this mail.

Antivirus system
POLKOMTEL S.A.
http://www.plusgsm.pl

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]